G&T2013
Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

41e jaargang - januari 2016 

Genieten, gezelligheid, saamhorigheid en presteren

 

201601a

Olog Morozov speelt op zijn vleugel (foto Andries Hof)


Oleg Morozov is een man met energie. Met veel plezier en gedrevenheid vertelt hij over zijn werk met het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde en over muziek in het algemeen. We zijn op een zaterdagavond neergestreken in een café in de buurt van zijn woning aan de Rijksweg in Groningen. Ik vraag hem eerst naar zijn achtergrond, maar Oleg heeft een beter idee, ik kan ook wel even een filmpje en een kort CV van hem op internet bekijken om te achterhalen dat hij in 1976 in Tartarstan is geboren en op zijn achtste begon met pianolessen om al snel acht internationale pianoconcoursen te winnen.

Deze vriendelijke manier van de leiding nemen lijkt te passen bij Oleg en zijn werk als dirigent. Hij vertelt dat hij in zijn werk met koren weliswaar de dirigent is, maar met iedereen in elk koor een gelijkwaardige relatie behoudt, bijna als een familie… Maar ze moeten wel luisteren! Ik omschrijf het grappend als een vader van het koor. Oleg verbetert me lachend: 'een lieve vader en een zoon.'

Gemengd Mannenkoor Garmerwolde
Vijf à zes jaar geleden, helemaal precies weet hij het niet meer, werd Oleg dirigent van het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde. Dat dit gebeurde kwam bij toeval tot stand. Hij gaf al leiding aan meerdere koren, waaronder het OHB koor (Oosterhoogebrug), een koor met zo’n vijftig dames. Een aantal mannen van deze dames zaten bij het koor van Garmerwolde en toen daar de dirigent wegging was het contact snel gelegd. Toen Oleg bij het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde begon viel het hem direct op hoe ontzettend hartelijk hij werd ontvangen en hij had het al gauw erg naar zijn zin met het koor. Het koor zelf omschrijft hij als gedreven in wat het doet, men wil veel en kan dat ook!

Samenwerking
Dezelfde hartelijkheid ervoer Oleg ook bij TheSingers, het koor van Thesinge. Zij hadden hem gevraagd als dirigent, maar tot zijn spijt kon Oleg niet op de dagen dat er gerepeteerd werd, omdat hij al met zes andere koren werkte. Toch kreeg Oleg de kans om ook TheSingers, samen met het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde, te dirigeren voor het feest in verband met het veertigjarige jubileum van deze krant. Deze samenwerking omschrijft hij als één van de hoogtepunten in de muziekgeschiedenis van het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde. Vooraf was het voor Oleg nog wel even spannend wat hij kon verwachten van TheSingers, maar hij was positief verrast door de hoge kwaliteit van dat koor. Wel zag hij dat het koor van Thesinge een heel ander koor was dan dat van Garmerwolde. TheSingers hadden een wat klassieker repertoire dan het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde.

201601b

Olog in actie op het jubileumfeest van de G&T (foto Carla Winkelman)


Positiviteit
Oleg zelf is van alle markten thuis wat betreft muziek en voor hem zijn dit soort verschillen dan ook geen probleem. Sterker nog, één van de doelen die Oleg nastreeft voor het koor van Garmerwolde is meer diversiteit in concerten. Hiermee bedoelt hij bijvoorbeeld een samenwerking die ze in het verleden hebben gedaan met jongeren. Hij zou het koor wel willen laten betrekken bij projecten in het dorp, zoals toneeluitvoeringen en zo noemt hij nog enkele mogelijkheden. Al met al wil hij het koor vooral alles laten proeven wat muziek ons biedt. Niet voor niets omschrijft Oleg muziek als iets universeels waar de mens niet zonder kan en hij ervaart graag allerlei uitingsvormen van muziek.
Naast het nastreven van bepaalde doelen door het koor noemt Oleg nog een aantal andere waarden die hij minstens zo belangrijk vindt in zijn werk met koren. Dit zijn: plezier, gezelligheid en saamhorigheid. Deze drie dingen staan op gelijke voet met de prestaties van een koor. Oleg vindt het belangrijk dat iedereen plezier heeft in de muziek. Zowel het koor dat zingt als het publiek, moet hier een positief gevoel bij krijgen. Oleg noemt als doel van zijn leven zelfs dat hij met zijn kleine bijdrage, de muziek, mensen en de wereld in positieve zin wil beïnvloeden. Zijn ervaring daarmee is dat alle positiviteit die hij weggeeft drie keer zo sterk terugkomt. Hij voelt zich krachtig als hij vanachter zijn piano mensen in hun ziel kan raken.

Genieten, gezelligheid, saamhorigheid, Oleg noemt het steeds weer. Muziek verbindt hem met mensen over de hele wereld. In Garmerwolde betekent dit dat er bij de repetities regelmatig langer doorgezongen wordt en daarna nog gebabbeld wordt over van alles en nog wat. Bij de laatste repetitie was het zo gezellig dat ze bijna dorpshuis De Leeuw uitgedrukt werden, omdat de deur toch echt op slot moest. Het is duidelijk dat het werken met koren, het werken met muziek, voor Oleg meer is dan werk. Het is een middel om zijn bijdrage te bieden aan een positievere wereld!

Freek Mandema