G&T2013

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

46e jaargang - oktober 2020

 ‘Er is ‘n Thaisner overleden’


In memoriam Roelie Dijkema-Oomkens

202010a

Roelie op de foto voor het thema ‘Fiets en fietser’ - Thesinge in beeld 2016
(foto Elisabeth Tolenaar)


Ook al woonde ze de laatste jaren van haar leven in Ten Boer, in Thesinge kende iedereen haar: Roelie Dijkema-Oomkens overleed op 27 september op 88-jarige leeftijd. De stempel die ze op het dorp zette is onuitwisbaar. Twintig jaar lang runde ze met echtgenoot Tonnis een winkel, drogisterij en café aan de Molenweg. Jarenlang was ze bestuurslid van de openbare school, van De Scheuvel, van Dorpsbelangen, van VIOD, van de Soos en het Kwetternest. Ze organiseerde de fietstocht, was schrijver en hoofdpersoon van Thomasvoar & Pieternel, correspondent voor G&T Express en de Noorderkrant en namens Dorpsbelangen gaf ze decennialang elke nieuwe bewoner een bosje bloemen en informatie over het dorp. Logisch dat we haar nooit vergeten zullen.

Indrukwekkend afscheid
Tot op hoge leeftijd was Roelie actief in Thesinge. Ook vanuit haar appartement bij Bloemhof in Ten Boer bezocht ze de ochtenden en uitjes van de Noaberstee, de kaartavonden bij Dora, of ging ze op de thee bij vrienden en bekenden. Want eigenlijk kon ze niet zonder het dorp waar ze zestig jaar heeft gewoond. ‘Er is ‘n Thaisner overleden’, schreven de kinderen Dijkema dan ook boven de kennisgeving van het overlijden van hun moeder. Zelf schreef ze Taisner liever zonder h. Maar, zei ze er ooit bij, ’Het gaat er niet om hoe je het schrijft, maar hoe je het bent’.
De tekst op de rouwkaart is veelzeggend: ‘Wij troosten ons met de gedachte dat ze een prachtig leven heeft gehad. Wij zijn alle Thesingers erkentelijk voor alles wat ze voor haar hebben betekend’. Omgekeerd geldt absoluut hetzelfde. Dat blijkt ook op zaterdag 3 oktober als het dorp waardig afscheid neemt van deze markante vrouw. Voor velen was het een teleurstelling dat corona een echte rouwdienst in de weg stond. Het afscheid was er echter niet minder indrukwekkend om. Ontroerend was het om te zien hoe op vele plaatsen in en buiten het dorp de vlag halfstok hing en veel bewoners Roelie een laatste groet brachten langs de route. De molen stond in de rouwstand en de kerkklokken werden geluid toen de stoet begeleid door de Thesinger dragers door het dorp trok.

202010c

Trots naast het kunstwerk dat bij de Roelie Dijkema-prijs
hoort (foto Wolter Karsijns)


Roelie Dijkema-prijs
Op Smidshoek was de Roelie Dijkema-prijs neergezet; een prijs waar ze trots op was. Het kunstwerk van Herbert Koekkoek zegt veel over de naamgever. Het is de wisselprijs van Dorpsbelangen voor dorpsgenoten die zich als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt hebben. Zelf kreeg Roelie hem in 2008 als eerste, daarna reikte ze de prijs jaarlijks uit. In datzelfde jaar 2008 was Roelie 50 jaar actief lid van toneelvereniging VIOD. Het was de bedoeling dat ze een lintje zou krijgen voor haar vrijwilligerswerk, maar dat weigerde ze pertinent. ‘Ik doe dat allemaal voor mijn plezier, daar hoef ik echt geen lintje voor.’ In plaats daarvan besloot VIOD een toneelstuk aan haar te wijden, geschreven door Henri Schijf en natuurlijk met Roelie in de hoofdrol. De toepasselijke titel was: ‘Natuurlijke liefde zonder lintje’. Roelie was toen 75 jaar en speelde al toneel sinds ze op de HBS zat. Soms zelfs bij drie toneelverenigingen tegelijk. Het blijspel had haar voorkeur en haar eigen rol mocht wel ‘pittig’ zijn. Daar hebben we in Molenzicht vele mooie voorbeelden van gezien. Roelie was een vrolijk mens, met veel humor en een gulle lach. Toch was dat pittige karakter Roelie in het echte leven niet vreemd. Als bestuurslid hield ze van regels. En als mensen zich daar niet aan hielden of probeerden de regels te veranderen vonden zij Roelie op hun pad. Niet boos, maar wel overtuigend en vasthoudend. Pittig. Dat maakte haar zo geschikt voor bestuurswerk. Wat dat betreft was ze haar tijd vooruit. Als eerste vrouw werd zij gekozen voor Dorpsbelangen en voor het bestuur van De Scheuvel. Voor Dorpsbelangen is zij 18 jaar in de weer geweest en benoemd tot erelid.

202010b

Samen met Jan Mollema als Thomasvoar en Pieternel tijdens de Nijjoarsveziede
in 2018 (foto Henk Tammens)

 


Met Roelf Jansen trad zij in de Nijjoarsveziede van Dorpsbelangen veertig keer op als ‘Thomasvoar en Pieternel’, met door haar zelf geschreven Groninger teksten. Van deze Thesinger anekdotes op rijm zijn van 1982 tot 2018 vier boekjes samengesteld met als titel: ‘Vertezzels’.

Bezige bij
Sinds Roelie in 1958 trouwde met Tonnis Dijkema gaf ze haar hart aan Thesinge. Hun drie kinderen, Siebolt, Jan en Lia werden hier geboren en Roelie stond midden in het dorpse leven. Voor ons Thesingers is het een voorrecht dat zij zoveel energie in het dorp heeft gestopt. Bij elke activiteit kwam je Roelie tegen en meestal was ze zelf bij de organisatie betrokken geweest. Vaak was Roelie ook degene die over zo’n gebeurtenis een verslagje in de G&T schreef. Thesinge heeft een bijzonder mens verloren. Als moeder en oma van vier kleinkinderen wordt zij zeer gemist. Ook wij, de dorpsgenoten die haar mee mochten maken, koesteren vele mooie herinneringen aan deze koningin van de bezige bijen.

Namens de Garmer en Thesinger Express

Truus Top en Rudy Noordenbos