Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

28e jaargang september 2002
 

Leefbaarheid in een dorp is meer dan mooi wonen

"Hiervoor zou iedere inwoner een steentje moeten bijdragen", vindt de voorzitter van de Vereniging voor Dorpsbelangen in zijn toespraak op de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum. De viering hiervan kreeg aandacht in een uitgebreid feestprogramma in de eerste week van september.
 

In samenwerking met de jaarlijkse Startweek van de Jeugdraad van de Samen-Op-Weg Gemeente en de jeugdclub 97P werd voor de kinderen een verrassingsmiddag en een viswedstrijd georganiseerd. Op vrijdag was het officiële moment: de receptie in café Molenzicht. 

         

De voorzitters van Dorpsbelangen (niet in de juiste - chrono­logische - volgorde helaas!); v.l.n.r. Peter Heidema, Thomas de Vries, Willem Zijlema, Hans Weggemans en Irene Plaatsman. (Foto: Susan de Smidt)

Het bestuur ontvangt de oud-bestuursleden, wordt gefeliciteerd door dorpsbewoners, het voltallige college van B&W en de gemeentesecretaris, oud-dorpsgenoten en de buren uit Sint Annen en Garmerwolde.Roelie Dijkema schreef een verhaal op rijm dat zij samen met Roelf Jansen presenteerde. Het laatste couplet van 25 jaar Dorpsbelangen wil ik U nog eens laten lezen.

"Joe hebben heurd dat t dörp altied ien bewegen is ... t om de drommel nait dood.
De betrokkenhaid van het bestuur, bestoande oet Hans Wegge­mans (veurz.), Menco v.d. Berg (siktoares), Theo de Wit (puutholder), Clara v. Zanten, Cor v. Zanten, Luit Oomkes en Roelf Koopman bie t dörp is groot.
Wie wensen t bestuur ien de toukomst veul wieshaid, en danken joe veur t luustern noar dit beschaid."

Het stuk is negen getypte vellen vol en de moeite waard om eens rustig door te lezen. Heel wat feiten en anekdotes haalt Roelie aan. Op 31 maart 1977 wordt besloten om de dorpscommissie bestaande uit zes man uit alle gezindten op te heffen en een dorpsvereniging met bestuur en leden op te richten. Het eerste bestuur bestaat uit: Thomas de Vries (voorz.), Tony v.d. Meulen (secr.), Roelf Jansen (puutholder), Jan Joling en Roelf Koopman. Vrijwel alle huishoudens worden lid. Heel veel activiteiten uit de loop der jaren worden door Roelie vermeld en ook de woningbouw zoals in de Bakkerstraat in '81, de aanleg van riolering en de daarbij behorende drempels in de Schutterlaan. Willem Zijlema is na De Vries de voorzitter en nieuwe activiteiten uit die periode zijn de koolzaadfietstocht, puzzelrit, tuinkeuring en nijjoarsveziede.

"Ien '89 stopte Zijlema d'r mit en wer Peter Heidema kozen als veurzitter van de ploug, d'r waaide toun weer n frisse wiend deur t loug Toun Henk Busscher ook nog ien t bestuur kwam, was t kloar, elke vergoadern hadden ze wel wat nijs, dat hadden ze over heeg oetdokterd mit mekoar."

Uit deze periode stamt de komst van Sinterklaas, het twee keer per jaar overleg met de gemeente, de nijjoarsborrel, de ouderenreis wordt weer in ere hersteld, plannen voor het smederijmuseum, kanoroute, de Thesinge toer, de leefbaarheidsprijs van de Vereniging Kleine Dorpen Groningen en het bevrijdingsfeest in '95. De klapper was op 3 maart '96 de aktie "den doun wie t zulf!" waarvoor de aanmoedigingsprijs van de gemeente werd binnengehaald.
In '97 werd Irene Plaatsman de eerste vrouwelijke voorzitter. De nieuwbouw Molenhorn, het Boer Goensepad, opknapbeurt Molenweg en Kerkstraat en het spektakel rond het millennium zijn de opvallende gebeurtenissen in haar periode. In 2000 wordt het grote feest over de jaren 50 georganiseerd, met allerlei vervolgactiviteiten. Hans Weggemans wordt voorzitter. In deze periode verfraait de gemeente de Schutterlaan, worden een fototentoonstelling en een smartlappenfestival georganiseerd, wordt de riolering in het dorp, de haven en verlichting door de gemeente aangepakt. Het bestuur bestaat nu uit zeven leden. Roelie beschrijft de verandering als volgt:

"Zo je vernomen hebben is de veraineging wel veranderd ien de loop der tied, ien t begun ging t er om, om dörp leefboar te hollen, dat was deur de vergriezing wel neudig tounder tied.
Nou is t hoast n verlengstuk van de gemainte, d'r wordt veul meer vroagd van t bestuur, wie waiten nait hou zich dat verder ontwikkeln zal, op den duur."

       

Tais'n, wie vient mooi!
De nieuwste ontwikkeling in de dorpsgeschiedenis is het verschijnen van Thesinge op het internet. De site wordt tijdens de receptie officieel gepresenteerd. Met een druk op de muis wordt hij opgestart door onze burgemeester mevr. Pot. Op een groot scherm kan de zaal het werk van Hans v.d. Brandt en Elisabeth Tolenaar bewonderen.

Roelf en Roelie (ā la Thomasvaer en Pieternel) met hun bijdrage geheel op rijm! (Foto: Susan de Smidt)    
       

Zij hebben er samen met een student een half jaar aan gewerkt en we mogen er trots op zijn dat ons dorp er nu wereldwijd zo mooi op staat (www. thesinge. com).
De ereleden van Dorpsbelangen staan er zelfs vermeld. Welly Boer en Roelie Dijkema die 18 jaar aktief waren in het bestuur en Roelf Jansen gedurende 17 jaar! P.S. zij zijn allen nog steeds in de baan voor allerlei hand-en-span diensten.

 

Speciaal genodigde is Tony v.d. Meulen die mede-oprichter was in '77. Hij is journalist en een goed verteller over zijn herinnering aan de 3,5 jaar wonen in Thesinge. Over mensen en bedrijvigheid van toen weet hij nog heel veel. Een mooi ver­haal doet hij o.a. over timmerman Kol die hij eens vroeg hoe 't toch komt dat er zoveel Kollen, Ridders, van Zantens, Pleiters ... in Thesinge wonen. Klaas Kol antwoordde droog: "Wie hadden toun nog gain fietsen."

Leefbaarheid
Zijn visie op de toekomst voor de dorpsvereniging maakt Hans Weggemans in zijn toespraak duidelijk. Ten eerste zal er de belangenbehartiging naar de gemeente toe zijn en ten tweede het organiseren van activiteiten.
Over onderwerpen als woningbouw, ouderenhuisvesting, het dorpshuis en de school moet de vereniging een serieuze gesprekspartner zijn voor de instanties. Dit vergt veel voorbereiding en dus veel tijd. 

De mensen in het bestuur doen dit met plezier omdat hun werk door dorpsgenoten wordt gewaardeerd. Dorpsbelangen is nu een bloeiende vereniging die financieel gezond is.
Wat betreft het organiseren van activiteiten ligt de zaak wat ingewikkelder.

Tony van der Meulen, oud-dorpsbewoner en mede-oprichter van Dorpsbelangen, kwam speciaal uit Brabant over om zijn gelukwensen te betuigen. (Foto: Susan de Smidt)

Het is vaak moeilijk in te schatten welke activiteit bij de mensen aanslaat. Hopelijk blijft men betrokken bij de gemeenschappelijke activiteiten in eigen dorp omdat dit de sociale contacten ten goede komt. Bovendien stimuleert dat ook de spontane hulp die nodig is om dit prachtige dorp zo te houden dat er gezamenlijk goed gewoond en gewerkt kan worden.

Truus Top