Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

29e jaargang januari 2004
 

Noodkreet voor Germania

In september 2001 verscheen een artikel over de molen van Thesinge met de titel: Blijft molen Germania draaien? Het stuk sprak over de slechte staat van de molen, de reparatie­kosten van 250.000 gulden en de subsidies die (nog) niet toereikend waren. Het hele stuk ademde desalniettemin een vertrouwen uit voor de toekomst, voor subsidies die nog konden komen en donateurs die zich zouden aanmelden. En de molen draaide.
 

Nu, ruim twee jaar verder, is van optimisme geen sprake meer. Terwijl buiten de regen weer eens met bakken uit de lucht viel, sprak ik binnen in de molen met Jacob Gerkes, de mole­naar. Over de kosten, de teleurstellende houding van de stichting Fivelingo, de donateurs die wegblijven, de gemeente die beloftes niet waar kan maken ... Gerkes wordt er al even treurig van als het weer, dat ons al wekenlang binnenhoudt.

   

Jacob Gerkens ziet het verval van 'zijn' molen met lede ogen aan.
(Foto: Wolter Karsijns)

Even terugblikken
In 1997 bleken de kosten voor de reparatie van de molen zo'n 250.000 gulden, een bedrag dat de molenstichting Fivelingo niet kon opbrengen. Ondertussen draaide de molen met onderbrekingen door. In 1999 volgt er een nieuwe aanvraag voor reparaties, ditmaal n.a.v. een rapport opgesteld door dhr. Reeuwijk van Monumentenzorg. Een 21 pagina's tellend rapport met een oneindige opsomming van de gebreken van de molen: de kap moet worden vernieuwd, het voeghout waar de kap op rust is aangetast door boktor, de vang wordt gevaarlijk heet bij gebruik, één roede moet worden vervangen en een ander moet worden verlengd, het hekwerk is geërodeerd, de zijlen zijn aan vervanging toe, het draaiwerk van de kap is scheef, de lange en korte spruit zijn rot ... En dit zijn dan alleen nog maar de grote herstelwerkzaamheden.

Veel te gevaarlijk!
Een tijdje geleden vloog de vangstok eraf; een geluk nog dat Gerkes veiligheidshalve een ketting had bevestigd én dat het niet hard waaide! Op basis van het rapport van Reeuwijk zijn er twee offertes opgemaakt, waarvan één door de firma Doorn­bosch; dezelfde, die in 1972/73 de molen restaureerde voor het 'luttele' bedrag van 107.000 gulden. Inmiddels praten we over hele andere bedragen; beide offertes hebben het over 436.000 respectievelijk 450.­000. Dit was in 2001; de molen draaide toen nog 'op eigen risico' zo'n 100 uur (terwijl Gerkes normaliter zo'n 500 uur draait). Maar sinds september staat de molen stil: niet alleen veel te veel werk om hem aan de praat te krijgen, maar ook nog eens veel te gevaarlijk.

Dooie mus ...
Toch leek het er even op dat de subsidie voor de gehele restauratie door de stichting Fivelingo bij elkaar gebracht kon worden. Gerkes bleek achteraf blij met een dooie mus: 60.000 euro aan subsidie werd uitein­delijk toegezegd. Samen met de 4000 euro aan jaarlijks onder­houdsgeld dat de molen krijgt van de gemeente heeft dat het volgende scenario als gevolg: in mei van dit jaar gaat de kap eraf en wordt naast de molen geplaatst. Een noodkap moet de regen uit de molen houden en de onderdelen gaan voor reparatie en opslag naar elders. En dan is het geld op. Van het jaarlijkse gemeentegeld kunnen stapsgewijs de mankementen verholpen worden, maar al met al zal deze rekening hoger uitvallen dan een volledige reparatie in één keer. En nog spijtiger: de werkzaamheden zullen jaren in beslag nemen; jaren waarin de molen dus niet draait en in onttakelde toestand het aangezicht van Thesinge zal bepalen.

    

Teleurgesteld en verbaasd ...
Het zal Gerkes zijn tijd wel duren; hij heeft er de buik vol van. Alle tijd en energie die hij in de molen heeft gestoken, alle keren dat hij er in het verleden bij de stichting op aandrong de toestand van de molen onder ogen te zien, het verstoken blijven van informatie over rapporten en offertes en dan vervolgens een beloofde subsidie door de neus geboord te krijgen ... nee, daar wordt een mens niet vrolijk van.
Teleurgesteld is hij; en ook verbaasd over de passieve houding van het dorp: alle oproepen ten spijt telt Thesinge maar 12 donateurs, die zich het lot van hun molen aantrekken. De verantwoordelijkheid voor de financiering bij de gemeente neerleggen is gemakkelijk maar nutteloos, zo is wel gebleken.

Die goeie ouwe tijd... (Voorkant kwitantie Dorpsbelangen Thesinge uit 1993)

Thaisn, wie doun t zulf???
Bevlogen van molens als hij is, heeft Gerkes het al vele malen meegemaakt dat dorpen allerlei acties organiseerden om geld voor hun molen bij elkaar te rapen. Misschien borrelt er al meteen een leuk idee bij u naar boven voor een actie: een rommelmarkt op de feestdag in mei, heitje voor een karweitje, een weekje shoppen bij de Aldi en de 'winst' doneren, zwemmen van Thesinge naar Bedum, sponsorloop (buurvrouwen!) of als levende jukebox fungeren op een dorpsfeest; u roept maar! Of wordt donateur van de 'Vrienden van de Germania', rek.no. 305837540 t.n.v. Vrienden Germania, p/a P. Huisman, Thesinge.
Laten we ervoor zorgen dat er over een paar jaar een stuk in de verschijnt met als titel: Vernieuwde Germania draait weer als vanouds!

Karline Malfliet