Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

32e jaargang januari 2007
 

Een halve eeuw samen
 
 

Op een mooie dag in 1957 trouwden Willem Ritsema en Janny de Regt. Dit feit wordt nu met kinderen en kleinkinderen een weekend lang gevierd op een locatie in Almelo. Met dertig personen, waarvan er vijftien kleinkinderen zijn, wordt het vast heel gezellig! Op de gouden trouwdag - 17 januari - is het echtpaar de gehele dag thuis. Langs de boerderij in Thesinge hangen slingers en een versiering met “hulde aan het bruidspaar”. Zo is het voor iedereen in het dorp duidelijk zichtbaar dat er iets te vieren is! Dochter Margreet, die in Brabant woont, logeert een weekje thuis voor de hand-en-span diensten en zoon Fred is over uit Kansas in Amerika. Alle kinderen weer eens om hen heen is al een feest op zich!

Mooi wonen
Al generaties lang wordt de boerderij in het midden van het dorp bewoond door een Ritsema. Toen Willem en Janny trouwden was de vader van Ritsema al weduwnaar. Het jonge stel heeft nog acht jaar ingewoond tot vader Ritsema in 1965 overleed. Willem Ritsema is de jongste uit een gezin van vier kinderen. Zijn beide broers en zijn zus vertrokken uit het dorp. Een broer vestigde zich in Nieuw Zeeland.

 
    Janny en Willem Ritsema met hun kleinzoon Austin Tjibbe (Foto: Wolter Karsijns)

In die jaren gingen daar veel jonge mensen naar toe en ook naar Canada en Amerika. “Het huis was groot genoeg en toen was het heel gewoon dat de ouders bij de kinderen inwoonden.” De jongelui ontmoetten elkaar in Zuid Holland. Willem Ritsema werkte als knecht op een boerenbedrijf en Janny de Regt was een buurmeisje op de boerderij ernaast. “Het was toen echt een heel eind reizen naar het noorden en wat deden de treinen er toen lang over!” De gewenning in het noorden verliep wel voorspoedig. “Ik viel in een bestaande vriendenkring en dan moet je wel je best doen om het Gronings te verstaan! Mijn ouders vonden het maar niks dat ik zo ver weg woonde en zijn me zeven jaar later gevolgd. Zij hebben nog jarenlang met plezier in Ten Boer gewoond. Mijn enige zus, die vijftien jaar jonger is, woont vlakbij aan deze kant van de stad. Ik hou van mensen en zeker in de beginjaren trof je op straat en in de winkels de dorpsgenoten. Daardoor was er toen meer onderling contact en door een jong gezin had je zelf ook veel aanloop.”

Schooltijd
Zoon Piet is niet naar de kleuterschool geweest. Margreet en Wim gingen naar Ten Boer en voor de jongste drie, Jacob, Fred en Menno, was de kleuterschool in Thesinge op de plek waar nu het voormalig bankgebouwtje staat. Het bestaan van de kinderen speelde zich helemaal af in het centrum van het dorp. Voor de PC basisschool hoefden ze alleen maar even over te steken. Er waren altijd genoeg kinderen om mee te spelen in een omgeving waar meerdere mensen een oogje in het zeil hielden. Vijf zonen en een dochter Ritsema groeiden op in het dorp en zijn na het vervolgonderwijs de een na de ander uitgevlogen. Margreet volgde een opleiding tot kraamverzorgster en werkt ook nu nog bij de Thuiszorg in Brabant. Alle jongens zijn zelfstandig ondernemer geworden. Drie zijn er zelfs boer geworden. Jacob is opvolger in Thesinge en woont naast de nieuwgebouwde ligboxenstal aan de Bovenrijgerweg. Het bedrijf is onlangs uitgebreid met land van het bedrijf van Hoekstra en er werd een loods bijgebouwd. Voor Nederlandse begrippen is een boer met honderdtien melkkoeien en zeventig bunder land een groot bedrijf. De oudste zoon Piet woont sinds tien jaar in voormalig Oost-Duitsland en heeft daar een bedrijf met duizend melkkoeien. Het is een gemengd bedrijf met tweeduizend bunder land. Er werkt twintig man personeel en zijn vrouw Heleen heeft er een kantoorbaan aan. Het boerenbloed haalde hem uit Den Haag waar hij een goede baan had op het Ministerie van Landbouw. Fred vertrok naar Texas en woont nu in Kansas. Hij heeft daar een bedrijf met drieduizend melkkoeien en driehonderd bunder land. Er werkt vierentwintig man personeel. Hij koopt alle voer en het is er een komen en gaan van melkwagens en voertransportwagens. De melkproductie gaat vierentwintig uur per dag door en de melk wordt om de zes uur opgehaald. Wim heeft een administratie & belastingadviesbureau in Thesinge en Menno een installatiebedrijf in de schuur van de ouderlijke boerderij. Dat bedrijf verhuist binnenkort naar Bedum waar Menno een loods heeft gekocht.

Reizen
In de vorige herfst zijn de Ritsema’s nog naar Duitsland geweest. De afstand van vijfhonderd kilometer is goed te doen hoewel Ritsema zelf die afstand niet meer rijdt. Het is inmiddels drie jaar geleden dat ze naar Amerika zijn geweest. Die reis durven ze vanwege de gezondheid van Ritsema niet meer aan. Zes keer zijn ze er samen een maand geweest en hebben genoten van de bedrijvigheid in een totaal andere wereld met een warmere zomer en extremere winter. Rond de jaarwisseling van dit jaar kon je spreken van een natuurramp met sneeuw en ijzel. De schade is op dit moment bij Fred op het bedrijf nog niet opgeruimd en er is alweer slecht winterweer geweest. Ook mooie herinneringen bewaren ze aan de reis naar Nieuw Zeeland waar een van de broers woonde. Ze hebben een rondreis gemaakt over het Noorder- en Zuidereiland en vonden het een prachtig mooi land!

Stiller
Het wonen in Thesinge bevalt beiden nog heel goed. Het is een mooi ruim huis met prachtig uitzicht en er is een slaapkamer beneden. Gezelligheid van aanloop van kinderen en kleinkinderen uit de buurt is fijn en daarbij de afleiding van bezigheden met de kippen, konijnen en parkieten. De plantenkas is een hobby die nog te onderhouden is en voor de tuin en de huishouding is er hulp. “Zo redden we het nog mooi en blijven we hier rustig wonen. Het zal wel stiller worden nu Menno zijn bedrijf in Bedum voortzet.  

 
   

Janny en Willem Ritsema met hun zes kinderen: v.l.n.r. voorste rij: Margreet, vader Willem, moeder Janny en Fred. v.l.n.r. achterste rij: Wim, Jacob, Piet en Menno. (Foto: Foto Studio Smit Almelo)

In het dorp vertrekken veel van onze leeftijdgenoten naar Ten Boer, maar zover hebben wij ’t nog niet.” Stil was het niet op de 17e januari. De hele dag en avond was er visite en er kwam een stapel post en prachtige bloemen en bloemstukken. Nog onder de indruk vertelt het gouden paar over de serenade die hen werd gebracht door de “kerstnachtmuzikanten” die traditioneel bij hen thuis ontbijten nadat zij op kerstochtend hun ronde door het dorp hebben gedaan. “We hebben een onvergetelijke dag gehad!” 

Doopdienst
Fred en zijn vrouw Joke maakten van de gelegenheid gebruik om hun jongste kind van vijf maanden te dopen in de Protestantse Kerk in Thesinge. Deze zoon is de jongste van drie kinderen die allemaal in Amerika zijn geboren. Fred is nog lid van deze kerk en al hun kinderen zijn in Nederland gedoopt.

Truus Top-Hettinga