Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

34e jaargang mei 2008
 

Harm Derk stopt als raadslid

(maar niet met de politiek)
   

Vrijwel niemand van onze abonnees zal bij het lezen van deze titel zich afvragen: “Harm Derk? Wie is dat nu weer?”. Want Harm Derk Tammeling is Harm Derk. Een persoon waar je niet zo één twee drie omheen kunt, een man ook die al vierendertig jaar deel uit maakt van de gemeenteraad. En in al die jaren zijn mening over de gang van zaken in onze gemeente bepaald niet onder stoelen of banken heeft gestoken. Zowel de wijze van besluitvorming als de details van de uitvoering werden nauwlettend door hem gevolgd. Zowel voor de grote, ingrijpende, zaken als voor de kleine akkevietjes. Toen de redactie van de Garmer & Thesinger hoorde dat Harm Derk met het raadswerk zou gaan stoppen vormde dit meteen aanleiding om van hem persoonlijk te vernemen hoe hij tot dit besluit was gekomen. Immers in 2004 had Harm Derk in een interview met onze krant nog verteld dat hij van plan was nog vele jaren door te gaan.
Zo gezegd, zo gedaan. En zo zaten twee van de redactieleden een paar weken geleden op een woensdagavond aan de koffie (met koek) bij Harm Derk.

Waarom nu stoppen?
Op de bedachtzame manier hem eigen zegt Harm Derk, dat hij binnenkort zestig jaar hoopt te worden, maar dat hij zeker niet het eeuwige leven heeft en dat het dus tijd wordt dat hij binnen zijn partij gaat zorgen

 
   

Eén van de meest markante bewoners van Garmerwolde, Harm Derk Tammeling, neemt afscheid van zijn lange loopbaan als raadslid. (Foto: Henk Remerie)

voor een zorgvuldige opvolging.
‘Dit besluit is beslist geen eenmansactie’, zegt hij, ‘dit besluit is unaniem door Algemeen Belang genomen’. Hij doet zo op het oog een stapje terug door het raadslidmaatschap op te geven maar hij blijft de gang van zaken in de raad nauwlettend volgen. Hij houdt de beschikking over alle raadsstukken en ook verder zijn er goede, harde afspraken gemaakt (met de griffier, met zijn opvolger in de raad en met de zogenaamde steunfractieleden van Algemeen Belang). Op die manier kan hij veel voorbereidend werk voor zijn opvolger doen zodat die geleidelijk ingewerkt raakt. Zijn opvolger heeft naast het raadslidmaatschap een volledige baan en het is dus zaak om hem zoveel als mogelijk te ontlasten, zeker in de eerste jaren. “Je moet geleidelijk in zo’n functie groeien”, zegt Harm Derk. “Je wordt alleen al overdonderd door de enorme stapels papier waarin je je letterlijk een weg moet zoeken”.


Dus je stopt nog niet helemaal?

“Nee, zeker niet. Ik blijf mijn partij trouw”, zegt Harm Derk. “Het bedrijven van gemeentepolitiek vind ik prachtig. En het is hard nodig. Mijn partij komt op voor het algemene belang van alle burgers van de gemeente Ten Boer. En dan in het bijzonder voor het belang van de inwoners van de kleine dorpen. Mijn partij heet dan ook Algemeen Belang (opmerking: in de novemberkrant van 2004 heeft u onder anderen, veel over de ontstaansgeschiedenis van Algemeen Belang kunnen lezen). Mijn partij is niet links georiënteerd en ook niet rechts. En we zijn zeker niet gebonden aan de landelijke partijen. Algemeen Belang voert haar eigen programma en op basis daarvan en op basis van de verkiezingsuitslag worden er vervolgens duidelijke afspraken gemaakt met de andere partijen voor de komende zittingsperiode”. In dat krachtenveld voelt Harm Derk zich thuis als een vis in het water. Dat vindt hij leuk. Dat is bijna een hobby en daar heeft hij heel veel vrije tijd voor over.

Terugkijkend: wat schiet je dan te binnen?

“Nou, een heleboel, teveel om hier even op te noemen. Maar er mag best vermeld worden dat mede door het toedoen van Algemeen Belang, Ten Boer uitgegroeid is tot een dorp waarin alle voorzieningen die het leven voor alle inwoners van de gemeente veraangenamen, voorhanden zijn (zwembad, sporthal, winkels, horeca, gezondheidscentrum, scholen enzovoort). En daarnaast is er ook in de omringende dorpen de nodige nieuwbouw gerealiseerd (ruim voldoende voor de eigen behoefte, zodat er ook instroom vanaf buiten mogelijk werd)”.
En niet te vergeten, Harm Derk zat in 1978 in de zeskampploeg van Ten Boer. Hij heeft onder andere ook meegedaan aan de voorronden voor “Spel zonder grenzen”. “Een prachtig team hadden we toen’, zegt Harm Derk. ‘Wat je daar al niet meemaakte, niet te geloven. Dat waren nog eens tijden”.

Afscheid
28 mei 2008 is het zover. In een gewone raadsvergadering, onder het agendapunt "Tammeling neemt afscheid". Geen grote receptie of klein feestje. “En dat is niet”, zegt Harm Derk. “Omdat ik niet van feestjes houd, maar ik vind het niet nodig om zo in de picture te staan. Ik heb me altijd sociaal betrokken gevoeld bij de plattelandspolitiek en me daar altijd voor de volle honderd procent voor ingezet. Dat is ook je taak / je verplichting als je je verkiesbaar stelt en gekozen wordt. Zo werken beschouw ik als een natuurlijke en vanzelfsprekende zaak”. Ook bij zijn dertigjarig jubileum als raadslid hoefde Harm Derk geen feestje. En ook de nominatie voor een koninklijke onderscheiding heeft hij pertinent afgehouden. Inmiddels is Harm Derk dus al 34 jaar raadslid. Of hij hiermee een Nederlands record vestigt wordt, op dit moment van schrijven, nog onderzocht. Ergens in Zeeland schijnt ook zo’n doorzetter te zetelen, tenminste dat was een paar jaar geleden nog de recordhouder.

Toekomstplannen
Wat gaat Harm Derk met al die vrije tijd die gaat komen, doen? Hij stelt dat het tegenvalt met ‘al die vrije tijd die nu komen gaat’. Hij blijft immers zeer actief betrokken bij Algemeen Belang. Maar afscheid nemen als raadslid betekent voor hem wel veel minder verplichtingen. Hij kan nu veel meer dingen op eigen initiatief gaan doen. Als steun-fractielid behoudt hij zijn toegangspasje tot het gemeentehuis en ze zullen hem daar dus nog regelmatig zien.
Verder is Harm Derk van plan om meer te gaan fietsen in onze mooie provincie. “Meer beweging zou voor ieder mens en natuurlijk ook voor mij, heel goed zijn”, zegt hij. En Harm Derk houdt van lezen, niet zozeer boeken maar vooral politieke bladen (om bijvoorbeeld betrokken te blijven bij het provinciale gebeuren).
En dan is er, niet te vergeten natuurlijk, de autocrossvereniging. Harm Derk zit al ruim dertig jaar in het bestuur van die vereniging en dat vergt ook de nodige tijd.
Kortom: Harm Derk is nog lang niet ‘uit de picture’.

Bernadette van Kesteren
Henk Vliem