G&T Express

Garmer & Thesinger Express

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken
Redactie Garmer & Thesinger Express 
Email: gentexpress@hotmail.com
Website: G&T Express

Eindredactie:

Hillie Ramaker-Tepper
Marja Wijnand-de Poel
Jan Ceulen (tevens voorzitter)
Yvonne Broekhuizen

050 5415335
06 41160523
050 3116551
06 51033796

 

 

Overige redactieleden


Garmerwolde:


Detta van der Molen
Karla Postma
Tjakko Tjakkes (tevens secr./penningm.)
Harjo de Poel
Freek Mandema

Thesinge:

 

Lucie Kol
Metha Nijkamp
Irene Plaatsman
Truus Top

 
Fotograaf Garmerwolde: Andries Hof 06 44066124
Fotograaf Thesinge: Koos van de Belt 050 3023432

Kopij
inleveren:
bij voorkeur via email, 
uiterlijk: medio de maand en
zo mogelijk eerder
Dorpsweg 26
G.N. Schutterlaan 16
9798 PE Garmerwolde
9797 PC Thesinge

 
           
                                
                             
                  
                   
 
  

Waardeer dit artikel

_
tweet