KopG&T

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

38e jaargang - november 2012

Willie Wortel woont in Thesinge


Edward Oudman is een echte Willie Wortel. Tenminste, dat is hij op zijn eigen terrein, de landbouwmechanisatie.Net als bij Willie Wortel gaat er bij Edward regelmatig een lampje branden en krijgt hij een nieuw idee. Bijvoorbeeld een ingenieuze mestrijder die hij samen met zijn medewerkers ontwikkelde.

Landbouwmechanisatie Oudman
Als je de kantine van hetlandbouwmechanisatiebedrijf binnengaat zie je een twee-euromunt op de drempel liggen. Dat muntstuk is in de drempel gefreesd en het tekent de sfeer van het bedrijf. 'De mensen die hier binnen komen, bukken om de munt te pakken en zeggen dat het geld hier voor het oprapen ligt, maar de munt zit muurvast. We hebben er al zoveel plezier om gehad.'
Sinds 1983 is Edward werkzaam bij hetbedrijf dat door zijn opa is gestart. Het bedrijf is bekend in het noorden vanhet land. Edward werkt er nog steeds met veel plezier. 'We zijn een hecht team.

201211

Bij Edward gaat regelmatig een lampje branden (foto: Myla UItham)

De medewerkers zijn allemaal heel betrokken en trouw. Zonder hen zou het niet kunnen. We doen het met elkaar.' Overwerken gebeurt regelmatig, maar dat is geen probleem voor de medewerkers. Toch is Edward niet altijd meer op het bedrijf te vinden. 'Als je ouder wordt, word je je ook meer bewust dat alles eindig is.' Dus als dochter Kim even op zaterdag naar een auto wil kijken met papa dan kan dat, maar wel na 13.00 uur. Op zaterdagochtend maakt zoon Steffan het bedrijf schoon. De moeder van Edward helpt een beetje mee, maar komt voornamelijk voor de gezelligheid. Stoffer Havenga is er dan ook voor de IT. Als ik Edward op een zaterdagochtend interview komt er ook nog een klant binnen.Sinds een paar jaar werkt Renee, de vrouw van Edward, ook in het bedrijf. Omdat hijzelf naar eigen zeggen niet zakelijk is regelt Renee de rompslomp die het leiden van een bedrijf met zich meebrengt, de dingen waar hijzelf een hekel aan heeft. Het liefste is Edward naast de gewone werkzaamheden bezig met innovatie, het ontwikkelen van nieuwe dingen en dat in een prettige werksfeer.

 
De nieuwste uitvinding
Iets bedenken wat nog niet bestaat, dat is zijn passie. Hij is iemand van de grote lijnen. Het begint vaak met een idee, een beeld in zijn hoofd. Een van zijn medewerkers kan zo'n idee goed vertalen en anderen voeren het uit in de praktijk. Zo werken ze samen aan iets nieuws.
In wezen is Edward heel creatief. 'Het is een kunst om iets te bedenken waar zelfs nog helemaal een vraag naar is. Als we hier op het bedrijf iets aan het ontwikkelen zijn dan vragen mensen vaak waar we nou weer mee bezig zijn? Soms vragen ze zich af wat ze er mee moeten.
Op dit bedrijf willen we ontwikkelen en niet kopiëren.'
Een mooi voorbeeld is het volgende. Vrijwel alle mest gaat in Thesinge, Garmerwolde en omstreken door een machine van Oudman. Omdat de regels voor het bemesten steeds werden aangescherpt, hebben ze op het bedrijf een sleepslangbemester ontwikkeld. Die machine bestaat uit veel verschillende en innovatieve onderdelen. Zo zijn er in de loop der tijd bijvoorbeeld oplossingen bedacht om op een andere manier mest te verpompen en bedachten ze een zwenkslang zodat de mestrijder niet steeds hoeft te stoppen. Ze ontwikkelden een nieuwe manier om de slang schoon te maken en een manier om de slang snel op en af te rollen. Op al die onderdelen hebben ze patent aangevraagd en gekregen. De eerste machine hebben ze zelf gebouwd, maar omdat ze geen landbouwmachinefabriek willen worden, moet een ander het gaan uitvoeren. Een fabrikant had interesse en vroeg om de tekeningen. Edward zei dat hij de machine maar moest komen nameten: 'Want tekeningen, tja die hebben we niet.' Dat gebeurde en de machine is in productie genomen.

Contacten wereldwijd
In Nederland is veel belangstelling voor de machine. Edward laat een artikel zien in het tijdschrift Trekker. Ook buiten Nederland is belangstelling. Veel reacties uit het buitenland krijgt hij door een filmpje op internet. Edward vertelt smakelijk over die buitenlandse contacten. Als Edward Engels moet spreken dan gaat hij, als Renee het hoort, gauw ergens anders verder, want zijn uitspraak en zinsopbouw zijn niet opperbest.
Deze zomer stond er een nummer op zijn telefoon dat begon met 0044. 'Ik dacht wat is dat voor een land? Er belde een Engelsman en ja toen moest ik omschakelen van het Gronings naar het Engels.' Maar ondanks de taal kwam het goed en nu rijdt de machine in de buurt van Nottingham. 'Deze week hebben we onderdelen aan Zweden verkocht. Dat is helemaal wat om met iemand te praten die Engels op zijn Zweeds praat. Maar we kwamen eruit en anders ook wel per e-mail met behulp van Google vertalen.'
Ook in Polen en Portugal wordt met de nieuwe uitvindingen gewerkt. De eerste keer dat hij zelf naar Duitsland ging om uit te leggen hoe zijn vindingen werken, wist hij dat mest in het Duits Gülle is. Op een bedrijf daar ging het om Schweinegülle, varkensmest dus. Daarna werd hij nog meegenomen naar een bedrijf met Rinderengülle, tenminste zoiets verstond Edward en hij meende dat het om rendiermest ging. Hij dacht: 'Ik zeg niks. Rendiermest dat kan nooit veel mest zijn. Maar ik deed net of het om de gewoonste zaak van de wereld ging.' Het kwam goed want het bleek uiteindelijk om mest van runderen te gaan. Vanuit Duitsland is meer belangstelling. Duitse loonwerkers rijden zelfs op hun trekkers, bijvoorbeeld vanuit Bremen, naar Thesinge om bepaalde toepassingen direct op de machines te laten inbouwen.

Doorgaan op dezelfde manier
'Zoals we het nu doen blijven we het doen. We ontwikkelen een idee en maken het op eigen kosten. Als het klaar is verkopen we het en moet iemand anders het maar in productie nemen. We blijven veel uitbesteden. Als we de ideeën die we op eigen kosten ontwikkelen niet verkopen dan zijn we een illusie armer en een ervaring rijker', zo ziet Edward de toekomst van de zaak.
Als we het bedrijf uitlopen en Edward oversteekt naar zijn huis zegt hij: 'Dit stukje heb ik al wel honderdduizend keer gelopen en zo zal het ook doorgaan bij Oudman.' Hij hoeft geen grote uitbreidingen, de sfeer op het bedrijf is prima en hij vindt het prettig dat Renee de zakelijke rompslomp regelt. Wie weet wat de Willie Wortel van Thesinge in de toekomst nog meer uitvindt.

Op http://www.trekkerweb.nl is een filmpje over de sleepslangbemester te zien. Typ daar de zoekopdracht in: 'primeur: sleepslang systeem'. Onder de foto's is ook nog een filmpje met de sleepslangbemester in actie te zien.

Irene Plaatsman