G&T2013

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

39e jaargang - januari 2014 

Het succes van De Rijdende Popschool

201402a

Niels Steenstra (foto: Andries Hof)


Eind 2011 begon de Popschool Garmerwolde. Dit initiatief groeide al snel uit tot ‘De Rijdende Popschool’: een organisatie die met een busje vol met muziekinstrumenten en -apparatuur de hele provincie rondrijdt om kinderen in de dorpen te kunnen laten ervaren hoe leuk het is om te spelen in een bandje, om zo muziek te leren spelen. In Garmerwolde is het al haast niet meer weg te denken en in andere dorpen zoals Zeerijp is het concept ook enorm aangeslagen. Onlangs sloot de honderdste deelnemer zich aan en inmiddels is het aantal deelnemers al weer verder gegroeid. Hoog tijd voor een interview met Niels Steenstra, de voornaamste initiatiefnemer en drijvende kracht achter De Rijdende Popschool.

Hoe het begon
Niels Steenstra is werkzaam als coördinator van de MBO opleiding Muziek aan het Noorderpoortcollege in Groningen. In 2010 verhuisden Niels en zijn vrouw Sabine Hoes met hun twee kinderen naar Garmerwolde. Dochter Eline had muziekles in Groningen, maar eenmaal in Garmerwolde bleek het om verschillende redenen lastig om daar mee door te gaan. In Garmerwolde zelf bleek echter weinig andere mogelijkheid tot muzikale scholing en dus zochten ze naar alternatieven. Toen Niels voor het eerst in Dorpshuis De Leeuw kwam raakte hij in gesprek met Ard Agteresch, destijds lid van het dorpshuisbestuur. Ard en Niels, beide muzikant in hart en nieren, bespraken de mogelijkheden van het dorpshuis. Niels: ‘Ik zei tegen Ard zoiets als: Wat een mooie oefenruimtes hebben jullie hier zeg, haha. Maar dat ging daarna wel zijn eigen, serieus leven leiden. Inmiddels oefenen er wekelijks bandjes. Volgens mij was het Ard die destijds met het eerste idee kwam om in het dorpshuis de kinderen van Garmerwolde eens muziek te laten spelen met elkaar. Dat vond ik zo leuk dat we daar toen samen werk van hebben gemaakt.’ Uit deze ingeving ontstond eind 2011 de Popschool Garmerwolde. Ard en Niels sprokkelden uit het hele dorp instrumenten en apparatuur bij elkaar, er kwam een oproep - onder andere in de G&T Express - en binnen no time hadden 20 kinderen zich aangemeld.

De filosofie achter de Popschool
Niels wilde eens een andere aanpak proberen dan wat er traditioneel bij muziekles gebeurt. ‘Het belangrijkste bij kinderen is dat ze plezier krijgen in het maken van muziek op zo’n manier dat ze ermee door willen gaan; dat ze niet moeten maar willen oefenen. Traditioneel wordt er bij beginners bijvoorbeeld eerst aan toonladders en dergelijke gewerkt alvorens je deze bouwstenen samenvoegt en verder gaat met hele liedjes, en daarna pas ga je spelen met anderen. Die volgorde is voor kinderen vaak minder uitnodigend, waardoor ze interesse kunnen verliezen. Het idee bij de Popschool is nu dat - onder het motto ‘met één snaar kun je ook muziek maken’ - de kinderen zonder enige ervaring beginnen met muziek maken, maar wel gelijk een heel (uiteraard simpel) liedje, en gelijk met elkaar in een bandje. Dat is waar het uiteindelijk in de popmuziek allemaal om gaat en als je daar mee begint dan ervaren kinderen veel eerder waar ze het allemaal voor doen. Als je daar eerst succes in boekt dan zijn die toonladders en theorie vervolgens veel logischer en minder saai.’ Het uitgangspunt is dus het geheel in plaats van de afzonderlijke elementen van muziek. ‘Ik sta er overigens vaak echt versteld hoe de bandjes binnen een paar weken al in staat zijn een aantal nummers te spelen, en dat terwijl ze daarvoor vaak nog nooit een muziekinstrument hebben aangeraakt!’
De laagdrempelige toegankelijkheid van de Popschool bracht Niels op een volgend idee. Er waren immers in de provincie nog meer kleine dorpen als Garmerwolde waar de beschikbaarheid van muziekles niet vanzelfsprekend was. In plaats van dat de kinderen naar muziekles gaan, waarom niet de muziekles naar de kinderen brengen?
Bovenal sluit de filosofie achter de popschool naadloos aan bij de visie van de gemeentelijke (alsmede landelijke) overheid op het belang van sociale cohesie in de lokale gemeenschap en de stimulering daarvan. Na het eerste optreden van de pionierende popschoolbandjes werd het project opgepikt door de gemeente Slochteren, die ook achter deze visie stond. Al snel ontstond zo de tweede locatie van de popschool. ‘We moesten toen wel de instrumenten heen en weer slepen. Dat deden we met onze privéauto. Het vergde in het begin (en nog steeds) de nodige investeringen, maar dat is allemaal meer dan de moeite waard.’ Er volgde meer interesse uit andere gemeenten, wat de aanleiding was tot het verwezenlijken van Niels’ idee van een mobiele popschool.

Overgang naar ‘De Rijdende Popschool’

201402b

Niels Steenstra met de begeerde bestelauto's (foto: Andries Hof)

In april 2012 werd De Rijdende Popschool opgericht, een uniek concept in Nederland. Niels’ functie bij het Noorderpoortcollege bood mooie aanknopingspunten: afgestudeerden werden aangesteld als muziekdocenten (de bandcoaches) en stagestudenten liepen mee in de begeleiding van de bandjes. Deze personele inzet was nodig omdat De Rijdende Popschool verder groeide en inmiddels ook dorpen als Stedum en Muntendam aandeed. Om de groei van het project aan te kunnen werden verschillende fondsen aangeschreven. ‘Gelukkig ontvingen we begin 2013 een Europese subsidie waarvan we eigen instrumenten konden aanschaffen.’ Later stelde de grootste muziekwinkel van Groningen ook gitaren en andere spullen beschikbaar. Van de stichting ‘Kinderen maken Muziek’ (KmM), een fonds dat in 2011 op initiatief van koningin Maxima was opgericht, mocht recent een flinke subsidiebedrag ontvangen worden. ‘We hadden uit privémiddelen een bestelauto gefinancierd, omdat inmiddels meerdere bandcoaches door de provincie toerden. Uit de KmM-subsidie konden we onder meer deze eerste bestelauto terugbetalen en onlangs zelfs een tweede bestelwagen kopen, die overigens ook broodnodig was. We hebben hiervan ook nog meer instrumenten aangeschaft, want we moesten nu alles twee keer hebben.’ Het succes van De Rijdende Popschool groeit bijna exponentieel. In Zeerijp zijn er zelfs 40 enthousiaste kinderen verbonden aan de popschool, die in de volledig geoutilleerde privé-muziekstudio van boer Zijlstra - die het project helemaal zag zitten - wekelijks kunnen oefenen.

Terugblik op de afgelopen 3 jaar
Een project als de Popschool kan natuurlijk alleen maar slagen met de inzet van vele mensen. De bandcoaches spelen hierbij een grote rol. Vanaf het begin is Roderik van der Werff al betrokken als begeleider van de bands in Garmerwolde, Ard Agteresch coachte de band van volwassen Garmerwolders die inmiddels ook de geest hadden gekregen, en Ruben van Hemmen, Vincent Kenter, Robin IJzerman en Ori Rymarczuck (zoon van Moti, de bekende straatmuzikant met schorre stem op de Vismarkt) verlenen al geruime tijd hun diensten als bandcoach in de verschillende dorpen. Verder is er nog Erik Glazenburg, de zakelijk partner die helpt met alle netwerken en niet te vergeten echtgenote Sabine die meehelpt in de administratie en PR, en daarnaast uiteraard voor de nodige morele inbreng en andere ideeën zorgt. Hiervoor heeft zij zelfs uren van haar eigen baan aan de kant gezet, hetgeen de betrokkenheid met het project goed weergeeft.

Desalniettemin kan de popschool financieel eigenlijk net niet uit. De meeste personele inzet, zoals die van Niels zelf, is niet bezoldigd. De subsidies, de (redelijk beperkt gehouden) bijdragen van ouders en andere middelen zijn dus hard nodig om dit project te kunnen blijven runnen. Lokale overheden werken ook mee. In Menterwolde is er bijvoorbeeld mogelijkheid voor ouders om, als ze de bijdrage niet kunnen betalen, een kleine toelage aan te vragen bij het gemeentelijke participatiefonds. Niels prijst de onbaatzuchtige inzet van alle betrokkenen: ‘Het is erg mooi om te zien dat mensen het idee achter de popschool zien zitten en zich daarvoor willen inzetten ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen in het dorp, zowel qua muziek als sociale binding. Het is ook gewoon een erg leuk, positief en knuffelbaar project. Daarnaast schijnt er wetenschappelijke ondersteuning te zijn dat muziek maken het brein stimuleert en bij kinderen bijvoorbeeld tot betere leerprestaties in het algemeen kan leiden, helemaal als muziek samen wordt beoefend. In de nabije toekomst willen we daarom dat ook eens laten onderzoeken.’
Tot slot wilde Niels nog van de gelegenheid gebruik maken om specifiek de Stichting Dorpshuis Garmerwolde te bedanken voor alle ondersteuning, zoals de opslag van de instrumenten. ‘Zonder hen had dit allemaal niet gekund.’ Een kleine subsidie van het Oranje Fonds (in het kader van NL-doet) maakt het ook mogelijk de opslagruimte in het dorpshuis wat handiger in te delen zodat de extra instrumenten er in passen.
We sluiten graag af met een oproepje: iedereen die het leuk zou vinden om op wat voor manier dan ook bij te dragen aan dit sociale project is welkom; bijvoorbeeld op 21 en 22 maart om te helpen bij het klussen aan de opslagruimte.

Harjo de Poel