G&T2013

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

39e jaargang - maart 2014 

De oudste inwoner van Thesinge

201403a

Thesinger oudste: Jan Jansen – 87 jaar (foto: Mareen Becking)


Aan de G.N. Schutterlaan 12 in Thesinge woont de heer Jan Jansen. Hij is de oudste inwoner van het dorp en is er geboren en getogen. In zijn jeugd woonde hij op de plek waar nu de Bakkerstraat is.

 

Zijn ouders, Cornelis en Hillechien, moesten op 23 mei 1926 voor de geboorte van hun oudste zoon naar het ziekenhuis in Groningen. Het gezin werd na Jan nog verrijkt met twee zonen en twee dochters. De beide broers, Roelf en Rijkwerd Jansen wonen op de boerderij 'Steerwolde' aan de Lageweg. Zus Ina heeft met haar man Ab Plijter jarenlang in de Kerkstraat op nummer 8 gewoond, het huis naast de basisschool. Dit huis werd gebouwd door oma Jansen nadat haar man opa Jan Jansen, die in Thesinge molenaar was, al op jonge leeftijd overleed. Ook Jan en zijn vrouw Menna hebben een aantal jaren in dit huis gewoond. Hun oudste drie kinderen werden er geboren. Toen zijn ze verhuisd naar de Schutterlaan en daar werd nog een kind geboren. Helaas woont Jan Jansen alweer twee jaar alleen in het grote huis. Zijn vrouw Menna moest opgenomen worden in het verpleeghuis in Ten Boer vanwege de ziekte van Alzheimer waardoor zij veel extra zorg nodig heeft.

 

Computer 

In de werkkamer, alias 'het hok', laat de heer Jansen op de computer foto's zien van de hele familie. De vier kinderen van Jan en Menna hebben voor twaalf kleinkinderen gezorgd en inmiddels zijn er vijf achterkleinkinderen. Ook de broers en zussen van het echtpaar staan op verschillende foto's. Zus Ina woont met haar man Ab nu in Ten Boer en zus Annie woont in 'Nieuw Woelwijk', een zorgcentrum voor verstandelijk gehandicapten in Hoogezand-Sappemeer waar zij het grootste deel van haar leven heeft doorgebracht. De heer Jansen heeft veel plezier van de mogelijkheden van de computer. Foto's en allerlei documenten slaat hij op en hij maakt gebruik van e-mail en skypen. 'Als je alleen bent is het een mooi vermaak om achter de computer te kruipen. Ik haal heel veel informatie over allerlei onderwerpen van internet. Facebook is gemakkelijk om wat informatie uit te wisselen en ook om bijvoorbeeld reisverslagen van mijn kleinkinderen te lezen. Menna en ik hebben ook veel gereisd. We zijn met groepsreizen naar Israël, drie keer naar Canada, naar Zuid-Spanje met zijn prachtige steden en ook naar Barcelona geweest. Menna had een hekel aan vliegen maar vond de reizen zo fijn dat ze zich er overheen zette. Met de bus zijn we ook naar voormalig Oost-Duitsland geweest en naar Oostenrijk, Hongarije en naar het voormalig Tsjecho-Slowakije. Aan deze reizen hebben we samen veel plezier beleefd'.

 

Archief

201403b

Rijkwerd, Roelf en de tienjarige Jan in 1936
voor de Gereformeerde School (nu De Til)

Heel veel krantenknipsels en documenten hebben een plek in een groot bureau en in een archiefkast in zijn werkkamer. 'Ik heb van alles bewaard over allerlei onderwerpen en kan altijd nog informatie terugvinden in mijn archief', verklaart Jan. Ook oude foto's komen tevoorschijn. Een schoolfoto van de drie gebroeders Jansen en bijzondere plaatjes uit verschillende periodes in zijn jeugdjaren.
Na de MULO ging Jan Jansen naar de Rijks Landbouwschool en daarna in 1946 naar de Bosbouw- en Cultuurtechnische school in Arnhem. Hij volgde hier een opleiding in de cultuurtechniek en de houtteelt. Hij liep praktijkstages bij boswachterijen van het Staatsbosbeheer in Drenthe en Limburg. Zijn ouders brachten hem met de auto naar dit laatste adres omdat je daar met het openbaar vervoer toen niet kon komen. Twee jaar later volgde de militaire dienstplicht. Op de infanterieschool in Harderwijk werd hij klaargestoomd tot sergeant-instructeur voor de jongens die naar Indonesië moesten. De drie gebroeders Jansen zijn allen in dienst geweest en Roelf is toen uitgezonden naar Indonesië.

 

De firma Jansen 

Vader Cornelis was fouragehandelaar, koopman in veevoer en hij had een handel in rondhout. Dit werd gebruikt om er allerlei gewassen op te drogen zoals vlas, erwten, stekbieten en gras. De vrachtwagen die hij aanschafte was de eerste in het dorp. Omdat vader in 1963 overleed verhuisde moeder met Rijkwerd en Roelf naar de Lageweg. Toen werd de boerderij 'Steerwolde' aangekocht door de gebroeders Jansen. Hier werkten zij samen in de firma Cornelis Jansen die een stieren- en varkensmesterij en de mengerij van veevoeders voor eigen gebruik omvatte.

'Ik herinner me de aankoop van graan uit Zeeland na de watersnoodramp in 1953. De varkens bleken het gedroogde zure graan graag te lusten en toen zijn we zelf het voer gaan mengen', vertelt Jan.

De firma is nu exact vijftig jaar oud. De drie broers hebben zo hun eigen sterke punten. Roelf is de uitvoerder, Rijkwerd de technische man en Jan doet de administratieve kant van de zaak. Tot op de dag van vandaag werken de gebroeders samen.

 

Gemeenteraad

201403c

Jan Jansen bij zijn afscheid van het
Waterschap Hunsingo in 1990

Naast het werk voor de firma Cornelis Jansen is Jan Jansen vierentwintig jaar gemeenteraadslid voor het CDA geweest in Ten Boer en acht jaar wethouder. Vaak had hij financiën en openbare werken in de portefeuille. In zijn tijd werd het gemeentehuis ingericht in de boerderij aan de Hendrik Westerstraat in Ten Boer. En ook het dempen van de sloot aan de Schutterlaan is in zijn periode gerealiseerd. Daar is heel veel weerstand tegen geweest maar uiteindelijk heeft het een rustig voetpad opgeleverd. Toen hij afscheid nam kreeg hij de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Dit was in april 1990. Onlangs werd zoon Kees ook lid in de orde van Oranje Nassau en staan vader en zoon op de foto met hun versierselen. Jan Jansen was ook betrokken bij inliggende waterschappen, laatstelijk ook als hoofdbestuurslid en gecommitteerde van het waterschap Hunsingo. Hij kreeg voor vijfentwintig jaren ononderbroken bestuurlijke activiteiten in de waterschapswereld de zilveren erepenning van de Unie van Waterschappen. Jan: 'Ik heb me altijd betrokken gevoeld bij maatschappelijke ontwikkelingen en heb het werk voor de gemeenteraad en voor het Waterschap met veel plezier gedaan.'

 

Thesinge
Voorlopig blijft de heer Jansen nog heel graag wonen aan de Schutterlaan: 'Ik maak in huis nauwelijks iets vuil en daarbij heb ik wekelijks een ochtend thuiszorg voor huishoudelijk werk. Alles is hier gelijkvloers en op de bovenverdieping heb ik niks te zoeken. Mijn dochter heeft wel geopperd dat het verstandig zou zijn om een aanleunwoning of zoiets te zoeken. Ik heb toen een consult aangevraagd bij 'De Deel' in Ten Boer en kwam met de dame van dit adviesorgaan op het gebied van sociaal-maatschappelijke vraagstukken tot de conclusie dat het 't beste voor mij is om zo lang mogelijk in mijn eigen huis te blijven wonen. Zolang ik mijn rijbewijs heb is er geen bezwaar. Ik ga natuurlijk regelmatig naar mijn vrouw en doe de boodschappen in Ten Boer of aan de Rijksweg. Door de komst van de 'Noaberstee' op woensdagochtend is er een stuk gezelligheid bijgekomen in het dorp. Leidster Janna Hofstede heeft 't echt in de vingers om er goede invulling aan te geven. We hebben vaak interessante sprekers en gaan er ook wel eens op uit zoals onlangs naar de Blauwe Stad. In mijn tuin wordt het gras gemaaid door Edward Oudman en daar ben ik heel blij mee en voor de grotere klussen schakel ik het bedrijf van Jan van der Woude in of zoon Kees helpt me mee.'

 

Truus Top