G&T2013
Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

40e jaargang - november 2014

Koningin Maxima in Garmerwolde!

 

201411a

Op en top Maxima (foto: Andries Hof)

Donderdagmiddag 6 november. Een memorabele dag voor Garmerwolde. Voor zover in de archieven is na te gaan was er nog nooit iemand van het koningshuis in Garmerwolde geweest en nu kwam zowaar koningin Máxima. Ze kwam op bezoek bij De Rijdende Popschool. In Dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde, waar de bandjes van de popschool les krijgen en waar ook het kantoor van De Rijdende Popschool zit.

Koningin Máxima sprak er met iedereen die direct bij de popschool betrokken is. En ze kwam natuurlijk ook om de kinderen te zien optreden! Máxima kwam die donderdagmiddag op bezoek als beschermvrouwe en initiatiefneemster van het programma Kinderen Maken Muziek, een samenwerkingsverband tussen het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Kinderen Maken Muziek vormt een belangrijke financiële ondersteuning voor De Rijdende Popschool. De koningin brengt regelmatig een werkbezoek aan één van de deelnemende projecten. Zo was zij vandaag ook al op werkbezoek geweest in Warffum, bij het project 'Power Play'.

Aankomst
Het halve dorp, aangevuld met een aantal bewoners uit Thesinge, Ruischerbrug, Ten Boer enzovoort, had zich al vroeg opgesteld bij Dorpshuis de Leeuw. De andere helft van het dorp was natuurlijk gewoon aan het werk. Rond de klok van kwart over een arriveerde koningin Máxima. Onder applaus en gejuich stapte ze uit de limousine en zwaaide breedlachend de omstanders toe. Kinderen scandeerden: Máxima! Máxima! Vervolgens werd ze van harte welkom geheten door burgemeester André van de Nadort, de heer J.J. Knol (directeur Fonds Cultuurparticipatie), de heer R. van der Giessen (directeur van het Oranjefonds) en door gastheer Niels Steenstra, de directeur van De Rijdende Popschool. Hij was een paar jaar geleden de initiatiefnemer van de popschool.

201411c

Een van de koninklijk opgemaakte schalen lekkers van'Tante Greet'
(foto: Oranje Fonds / Bart Homburg)Koffietafel
Omdat koningin Máxima vanuit Warffum rechtstreeks naar Garmerwolde was gekomen, kwam een prachtig opgemaakte schaal met fruit, koekjes en cake prima van pas. Om het ijs te breken, zo gezegd. In een ontspannen sfeer werden diverse aspecten van het project Kinderen Maken Muziek besproken. Dat gebeurde in het cafégedeelte van het dorpshuis, in twee gespreksgroepen. Eerst met het ontvangstcomité en de samenwerkingspartners: Floor Haanstra (cultuurcoach voor de gemeente Pekela), Alexander Post (Dorpsvereniging Slochteren), Margreet Wiersema (Zorgboerderij de Heemen) en Erik Glazenburg (coördinator voor De Rijdende Popschool in Oost-Groningen). Onderwerpen: de opzet van De Rijdende Popschool, het succes, de aandachtspunten en tenslotte de ambities.
Daarna volgde aan een andere tafel een gesprek met de medewerkers en vrijwilligers: Sabine Hoes (PR en administratie) en de bandcoaches Roderik Van der Werff, Robin IJzerman en Vincent Kenter. Ook voor hen had de koningin ruimschoots aandacht. Niels Steenstra trad op als gastheer en deed aan beide gesprekken mee. Koningin Máxima was zeer geïnteresseerd en heel goed voorbereid. Ze stelde gerichte vragen om een goed beeld te krijgen van de werkwijze en doelen van De Rijdende Popschool. Zij liet hierbij merken dat het voor haar heel belangrijk is dat zoveel mogelijk kinderen een kans krijgen om muziek te maken. Het is dan ook prachtig te horen dat de 'drempel' bij de popschool erg laag ligt omdat de eerste kennismakingsles gratis is en de vervolglessen goedkoop zijn. Ook het relatief kleine leeftijdsverschil tussen de bandcoaches en pupillen werkt daaraan mee. Het is dan ook heel jammer als voor een leerling soms die geringe eigen bijdrage toch nog een belemmering vormt om door te gaan met de lessen.

201411b

Veel van de aanwezigen zullen deze foto een speciale plek in hun plakboek geven
(foto: Andries Hof)

Het echte werk: live optreden voor Máxima
Na afloop van de koffietafelgesprekken werd koningin Máxima in de grote zaal van dorpshuis de Leeuw getrakteerd op twee korte optredens: eerst een optreden van de jongste band (bezetting: Eline Steenstra, Lucas Hof, Maike Verhagen, Famke Henkes, Sophie Zelders en Eerin Middelkamp; gemiddelde leeftijd negen jaar) en daarna een optreden van de oudste band, de Burning Birds (bezetting: Pieter Boes, Rob Stefano, Cynthia Buiter en Bas Duursema; gemiddelde leeftijd veertien jaar en al vanaf het begin leerlingen van de popschool). De leden van de bandjes werden even kort voorgesteld door Niels, waarna ze eindelijk 'in het echt' mochten gaan spelen. Ze hadden namelijk al de hele ochtend geoefend. En ze speelden de sterren van de hemel! Trots speelden ze, zonder problemen. Gewoon voor hun koningin Máxima!

201411d

Gezellig onderonsje met de koningin (foto: Oranje fonds / Bart Homburg)


Kringgesprek
De koningin genoot zichtbaar van de optredens en kwam na afloop nog even gezellig met de jonge bandleden op het podium zitten kletsen. Dat werd een gezellig onderonsje waarbij bijvoorbeeld ook de voordelen van het spelen in een bandje aan de orde kwamen. Samen spelen is niet alleen heel leuk, maar je leert ook verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.
De kinderen hadden blijkbaar al op een soort onderonsje gerekend, want Máxima werd door één van hen (Famke Henkes uit Thesinge) verrast met een prachtige tekening. En Eline, de dochter van Niels, had als presentje voor de koningin drie T-shirts meegebracht. T-shirts met het logo van De Rijdende Popschool. Voor de prinsesjes, zei ze. Tenslotte overhandigde Niels, namens 'Tante Greet', aan koningin Máxima een fles (Argentijnse) witte wijn. Als aandenken aan haar bezoek aan Garmerwolde, vertelde Niels. En omgekeerd volgde er tenslotte voor alle betrokkenen als aandenken een groepsfoto met Máxima.

201411e

De brede lach van Maxima (Sieb-Klaas Iwema)


Vertrek
Iets later dan gepland vertrok koningin Máxima zo rond half drie weer uit Garmerwolde. Van het publiek kreeg zij spontaan nog bloemen aangeboden. De koningin stapte er zelfs weer voor uit de auto. En Tom Broere, de kleinzoon van Geert en Pia Pops, wist Máxima nog eventjes snel een hand te geven. Dat maakte wel indruk op hem, want even later, toen ik Tom en Pia tegenkwam, had hij het er nog steeds over. Onderwijl had iedereen ruimschoots de tijd om leuke foto’s te nemen. Kortom een prachtige dag voor Garmerwolde. En, zoals koningin Máxima overkomt op TV, zo is ze ook in werkelijkheid. Een topvrouw! En met een enorme werklust, want ruim een dag ervoor zat Máxima nog in Zuid-Korea.

Henk Vliem

 

Meer weten over De Rijdende Popschool en zijn ontstaan? Zie het hoofdartikel in het januari-nummer 2014 van de Garmer & Thesinger Express. Daarin staat onder andere dat Ard Agteresch en Niels Steenstra in 2011 de Popschool Garmerwolde zijn gestart. De Rijdende Popschool is als het ware het vervolg hierop. De Rijdende Popschool heeft medio vorig jaar een substantiële subsidie van het Oranjefonds ontvangen.
De Rijdende Popschool heeft inmiddels om en nabij de 160 leerlingen, vijf bandcoaches, tien popscholen en drie auto's.

De voortreffelijke hapjes op de prachtig opgemaakte schalen waren (geheel belangeloos) verzorgd door 'Tante Greet' (Hilda en Kor Dijkstra). Hilda had verder wat speurwerk verricht en was zo achter het merk van de favoriete wijn van koningin Máxima gekomen.

In 2011 startten het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, op initiatief van koningin Máxima, het programma 'Kinderen Maken Muziek'. De koningin (toen nog prinses) liet in haar toespraak weten zélf een cadeautje te geven: 'Het is een bijzondere dag. Als je jarig bent betekent dat meestal, dat je cadeautjes krijgt van anderen. Maar ik wil het vandaag eens anders doen: ik wil een cadeau geven aan mijzelf. Aan mijzelf - maar eigenlijk aan de kinderen in Nederland. Een cadeau dat ook mooi past bij het thema van dit jaar 'Kunst beweegt'. Vandaag lanceer ik het nieuwe programma: Kinderen Maken Muziek. Een programma met als doel, dat zoveel mogelijk kinderen in Nederland in aanraking kunnen komen met een muziekinstrument en samen muziek kunnen maken'.

Koningin Máxima droeg een mantelpakje van COS en een cape van de ZARA
(info http://www.modekoninginmaxima.nl ).

Het in Leiden gevestigde ICDI en De Rijdende Popschool werken samen in het project 'Comecon!'. Dit is een Europees project dat momenteel loopt in vijf landen: Spanje, Roemenië, Italië, Hongarije en Nederland. Het Groningse deelproject zal gaan lopen in de gemeente Pekela, waar een aantal jongeren samen met leden van het Shantykoor een muziekgroep vormen. Doel: een gezamenlijk optreden begin 2015.