G&T2013
Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

41e jaargang - september 2015

Dank je wel!

201509

De vreemdste vogels lezen de G&T (foto Sieb Klaas Iwema)


De redactie wilde het 40-jarig jubileumfeest van de Garmer & Thesinger Express op zaterdag 5 september in dorpshuis Trefpunt te Thesinge niet te officieel laten zijn. Het zou een 'dank je wel' moeten worden aan onze adverteerders, bezorgers en lezers. En ook aan al die mensen die in het verleden hebben meegewerkt aan de krant. Het jubileum, waar uiteindelijk meer dan 200 mensen uit Garmerwolde en Thesinge (en omstreken) op afkwamen, werd een echt feest.

Uit de toespraak van Jan Ceulen
Voorzitter Jan Ceulen noemde in zijn openingstoespraak het veertigjarig bestaan van de krant weliswaar niet zo schokkend als een aardbeving, maar dat de krant zo lang bestaat, dat is wel een feestje waard. Dat de krant de beide dorpen verbindt is bijzonder: bewoners van Garmerwolde krijgen het wel en wee van Thesinge mee en de Thesingers leren wat over dat dorp waar ze, afgezien van een bezoek aan de Agrishop, anders misschien achteloos doorheen zouden rijden. Het meest bijzonder is dat al veertig jaar lang een twintigtal vrijwilligers elke maand hun creativiteit, vrije tijd en energie besteden aan de krant. En het stokje wordt nog steeds weer doorgegeven want er zijn weer jongere redactieleden bijgekomen. Zij zorgen voor continuïteit en voor frisse, vernieuwende ideeën.
Een paar voormalig medewerkers (het was ondoenlijk om ze allemaal te noemen) werden met name genoemd. Carel Hazeveld, Peta Jurjens en Henk Vliem. Zij hebben er in het begin mede voor gezorgd dat de G&T niet alleen bleef bestaan, maar daarna hebben zij zich ook jarenlang voor de krant ingezet. Henk Vliem heeft vorig jaar als voorzitter afscheid genomen.
Ook vermeldde Jan dat de hapjes en drankjes gratis waren. ‘Mochten jullie nu denken: we eten en drinken van ons eigen geld, dat is niet helemaal zo: de G&T is financieel gezond maar heeft een spaarpotje op kunnen bouwen dankzij een paar prijzen die ze de afgelopen jaren gewonnen heeft. En daar zaten een paar grappige geldbedragen aan vast…’
Jan eindigde met: ‘Lieve krantenlezertjes. Lees de G&T de komende tien jaar net zo aandachtig als de afgelopen veertig jaar, dan blijven alle medewerkers even gemotiveerd als ze al die tijd waren.’ En zo is het.

Optredens
Voor de keuze van de optredens bleef de redactie dicht bij huis. We vroegen de koren uit de beide dorpen, Theater Suer met Patricia Suer en Michelle Smelik uit Garmerwolde en Andries Hof uit Garmerwolde met het trio Basalt. Het Gemengd Mannenkoor uit Garmerwolde en TheSingers uit Thesinge beten het spits af. Zij zorgden voor een geweldig optreden onder de bezielende leiding van Oleg Morozov. Ze zongen ieder een aantal liederen uit eigen repertoire en ook een aantal liedjes gezamenlijk. Een prachtig concert in de PKN kerk die we in verband met de slechte weersverwachting mochten gebruiken.
Patricia Suer zou buiten optreden, maar door het wisselvallige weer werd er uitgeweken naar de Kloosterkerk. Patricia moest haar theateract aanpassen en combineerde twee voorstellingen ‘Het ei’ en ‘De vlucht’ tot een nieuwe voorstelling. Zij wachtte het publiek op met een bijzonder voertuig en leidde ons naar de Kloosterkerk. Veel mensen waren verrast door haar optreden en de bijzondere door haarzelf gemaakte objecten.
Terug in het dorpshuis verzorgde het trio Basalt een muzikaal optreden. We werden ontvangen met drankjes uit het Trefpunt en schalen heerlijke tapas gemaakt door Rudy Noordenbos van ‘De Oude School’. Aan het eind bedankte Jan Ceulen iedereen die meegewerkt had: Rudy Noordenbos met zijn hulptroepen, de vrijwilligers van het Trefpunt. Met name noemde hij Jan Mollema voor zijn inzet ter plaatse en bij de voorbereidingen.

Wij gaan door
Wij als huidige redactie kijken terug op een prachtig jubileumfeest. Dank voor alle positieve reacties, ook die in de gastenboeken. Wij gaan door. Mocht je mee willen werken aan de krant, heel graag! Wil je fotograferen, schrijven, of heb je creatieve ideeën? Je bent van harte welkom!

Irene Plaatsman