G&T2013
Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

41e jaargang - februari 2016 

 

André van de Nadort...

…de laatste burgemeester van de gemeente Ten Boer

201602a

Burgemeester André van de Nadort voor zijn authentieke huis
aan de Kapelstraat (foto Joost van de Berg)

 

In augustus 2015 werd burgemeester André van de Nadort herbenoemd voor een periode van zes jaar. Hij weet ook dat hij die termijn niet af zal kunnen maken, want per 1 januari 2019 is de fusie tussen de gemeenten Ten Boer en Groningen een feit. Reden genoeg om weer eens met onze burgemeester te praten. We spreken af in zijn authentieke huis aan de Kapelstraat in Thesinge.


Een raar gevoel
‘Het is best een raar gevoel, een herbenoeming, terwijl je weet dat je de termijn niet af kunt maken’, vertelt de burgemeester. ‘Ik ben in 2009, toen ik 46 jaar was, in Ten Boer gekomen.’ Hij solliciteerde op de functie van burgemeester juist ook vanwege de samenwerking met de gemeente Groningen. ‘Ik vond en vind het nog steeds heel moedig dat de gemeente Ten Boer in 2007 heeft gekozen voor de samenwerking met de grote broer zonder allerlei ingewikkelde constructies, maar gewoon in de relatie opdrachtgever (Ten Boer) en opdrachtnemer (Groningen).’
Er was dus al een samenwerking met de gemeente Groningen toen hij benoemd werd als burgemeester. ‘Die samenwerking verliep goed en op dat moment was er nog geen sprake van een fusie. De gemeente Ten Boer heeft zich in het begin dan ook afzijdig gehouden van die herindeling.’
Sinds Ten Boer een artikel 12-gemeente is geworden, is er veel veranderd. De financiële armslag werd te klein en dat heeft de herindeling met Groningen versneld. Vandaar ook dat André van de Nadort zijn tweede ambtstermijn niet af kan maken. Hij ging er vanuit dat hij niet tot zijn pensionering in Ten Boer zou blijven. Dat was ook niet de bedoeling. ‘Ik heb altijd gevonden dat het goed is om na twee ambtstermijnen weer weg te gaan.’
De burgemeester heeft een groot historisch besef. Hij heeft veel historische weetjes paraat. ‘Dat geeft het gebied waar je werkt diepte, wat meer perspectief. Ik wil graag weten waarom de dingen zijn zoals ze zijn.’ Hij is de laatste door de Kroon benoemde burgemeester van de gemeente. Sinds 1789 heeft de gemeente Ten Boer een zelfstandig bestuur. Per 1 januari 2019 is dat dus niet meer zo. Dat besef is er niet altijd bij iedereen, maar bij de burgemeester leeft dat besef wel degelijk. Al bijna 220 jaar is de gemeente Ten Boer in de huidige samenstelling zelfstandig. Alleen het dorp Lageland is ten tijde van het nieuwe Eemskanaal bij de gemeente Slochteren ingedeeld. Die zelfstandigheid van Ten Boer is straks voorbij en dan kan de ambtsketen van de burgemeester naar het Groninger Museum.
Ook in het gemeentehuis leeft het besef dat Ten Boer in 2019 als gemeente niet meer bestaat. De gemeente mag bijvoorbeeld ingrijpende beleidswijzigingen alleen nog doen in overleg met de gemeente Groningen. Dat is wettelijk zo geregeld. Toch staat men er in het gemeentehuis niet steeds bij stil. Dat geldt ook voor de burgemeester. Er is nog veel werk te doen en er moet nog veel geregeld worden.

Nog veel werk en veel geregel
De burgemeester zet zich volop in voor het programma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’. Het is een dossier dat op dit moment veel tijd in beslag neemt. Dit jaar moeten er grote stappen gemaakt worden. ‘Er wordt al zolang gesproken over schadeafhandeling en versterking van woningen. Er moeten regelingen komen voor mensen die hun huis willen verkopen of van wie het huis gesloopt moet worden.’ Ten Post, bijvoorbeeld, ligt in het kerngebied; het ligt in de eerste ring. Het dorp ligt bovenop een gaswinningslocatie. Daar moeten de zaken als eerste goed geregeld worden. Garmerwolde en Thesinge liggen daar net buiten en vallen onder de tweede ring.
De komende tijd moet er ook veel onderhandeld worden met de gemeente Groningen en de gemeenteraad van Ten Boer over wat belangrijk is voor de burgers van Ten Boer; bijvoorbeeld over een loketfunctie na de herindeling. ‘Het hele concept van dienstverlening gaat veranderen maar de gemeente zelf moet als orgaan dicht bij de inwoners blijven, vind ik. Niet alleen voor een paspoort, maar ook als aanspreekpunt. Een paspoort is voor iedereen gelijk, maar de zorg die je aanbiedt aan kwetsbare mensen moet zoveel mogelijk maatwerk zijn.’ Helaas kan de gemeente vanwege overheidsbezuinigingen niet altijd de zorg leveren die zij graag zou willen.
‘In onze gemeente is kleinschaligheid een gegeven. ‘De Deel’ bijvoorbeeld, waar wethouder Peter Heidema zich voor heeft ingezet, willen we graag handhaven. Dat dat goed loopt heeft zich wel bewezen. Dat is een mooi voorbeeld van kleinschalige aanpak waar grote gemeentes juist weer naar terug willen.’
Toch zijn er nog zorgen. De burgemeester ervaart de ambtenaren van de gemeente Groningen als enthousiast en betrokken. Maar feit blijft dat het er in een grotere gemeente bureaucratischer aan toe gaat. ‘Soms horen wij in Ten Boer van problemen over de openbare ruimte die in Groningen niet goed afgehandeld worden. Dan merk je dat wij ons gebied veel beter kennen en begrijpen waar het omgaat. Dat is ook een punt dat goed geregeld moet worden.’

201602b

De oude oude grenzen en nieuwe grenzen van de gemeente
(afbeelding van Harjo de Poel)

Gewoon werk, maar ook een ambt
De overgang van onder meer ambtenaar, raadslid en wethouder naar het burgemeesterschap is heel soepel verlopen. ‘Toen ik hier naar toekwam vanuit de kop van Overijssel was er vanuit die provincie veel onbegrip. Maar ik vind de weidsheid van de provincie Groningen prachtig en de mooie dorpjes met de Romaanse kerken. De oostkant van de stad en dit kleigebied vind ik heel aantrekkelijk.’ Ook de nuchterheid en de gewoonheid van de mensen waardeert hij. ‘Ik vind het heel plezierig dat mensen gewoon de dingen tegen mij zeggen die hen dwarszitten.’
Dat de gemeente een artikel 12-gemeente zou worden, wist hij bij zijn aantreden niet. Door de aankoop van 40 hectare grond voor woningbouw, die met de beste bedoelingen was gedaan, werd de financiële positie benard en moesten de lasten van de burgers omhoog. ‘Als je zo weinig financiële armslag hebt, moet je kansen laten liggen.’ Dat is jammer maar hij moest het accepteren.
Als burgemeester voelde hij zich meteen senang in onze gemeente. ‘Het is gewoon werk, maar het is ook een ambt. Je moet er een goed gevoel bij hebben. Dat heb ik altijd gehad bij de gemeente Ten Boer.’ Als burgemeester moet je present zijn, je moet er zijn als er problemen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de dreigende dijkdoorbraak in 2012 toen mensen uit de dorpen Woltersum, Garmerwolde, Ten Boer en Wittewierum geëvacueerd moesten worden.
André van de Nadort kan zijn ambtstermijn niet afmaken. Hij is ook nog niet intensief bezig met het vinden van iets anders. Er kwam altijd wel wat op zijn pad en hij vertrouwt erop dat dat ook in de toekomst weer zal gebeuren.

Irene Plaatsman