G&T2013
Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

41e jaargang - maart 2016 

Een nieuwe uitdaging

201603a

Henk Busscher (foto Foto Bouchier)


Met nog zeven werkzame jaren voor de boeg heeft Henk Busscher uit Thesinge een nieuwe uitdaging gevonden: Chinees leren. Hij heeft voor zijn werk als wetenschapper wereldwijd veel contacten gelegd en hij hield menig voordracht in het buitenland. Met name in de Verenigde Staten wisselde hij jarenlang knowhow uit met de Amerikanen. De laatste zes jaar reisde hij met regelmaat naar China. De Chinese economie is enorm in opkomst en ook de ontwikkelingen binnen de wetenschap nemen in hetzelfde tempo in omvang en kwaliteit toe.

Hart voor Thesinge
Henk Busscher heeft Technische Natuurkunde gestudeerd, is gepromoveerd en benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij houdt zich niet alleen bezig met het voorkomen van het hechten van bacteriën op kunststofmaterialen in het menselijk lichaam, maar ook met het voorkomen van hechting van bacteriën aan tanden en kiezen, tandheelkundige restauratiematerialen en orthodontische apparatuur. Denk aan kunstheup en -knie, kunstgebit, kunststof lensje voor in het oog of contactlens, hartklep, bloedvat enzovoort. Infectiegevaar ligt op de loer bij het inbrengen van lichaamsvreemde materialen, waardoor soms levensbedreigende complicaties kunnen ontstaan.
In ons dorp is al zes keer op initiatief van Henk een tweedaags congres gehouden over dit onderwerp: het zogenaamde Thesinger Biofilm Congres. Het dorp wordt dan overspoeld door zo'n honderd wetenschappers van all over the world. En het Trefpunt doet twee dagen heel goede zaken! Een scala aan activiteiten in het dorp is hieraan gekoppeld: een bezoek aan de smederij in bedrijf, de molen beklimmen, de Kloosterkerk bekijken en iets horen over de geschiedenis ervan, en een rondje Klunder lopen. Henk heeft hart voor Thesinge en gunt het zijn collega-wetenschappers om ons mooie dorp op het Groninger platteland te leren kennen. Volgens de vrijwilligers van Trefpunt kijken de congresgangers hun ogen uit.
Naast zijn werk bij het UMCG/RUG heeft Henk een ingenieursadviesbureau, SASA BV (Scientific and Applied Surface Advice). Henk woont met zijn vrouw Reina en zoon Melle aan de Schutterlaan waar zij in 1986 zijn neergestreken. Hun dochter Nienke woont nu in Groningen en is druk bezig met haar promotieonderzoek, ook aan de RUG. 

Chinese taal
Henk raakte erg geïnspireerd door de mogelijkheden die China biedt. Om meer contact te kunnen leggen met zijn Chinese collega’s is hij zelfs begonnen met een talenstudie Chinees. Zijn doelstelling is om voor zijn pensioen een voordracht over zijn werk in het Chinees te kunnen houden (en dan ook nog begrepen te worden). Sinds een half jaar krijgt hij vier uur per week privéles en tijdens zijn laatste bezoek aan China heeft hij ook nog acht uur extra lessen gevolgd van een Chinese docente. Hij is zo gemotiveerd dat de zes examens die hem te wachten staan een uitdaging voor hem betekenen.
Henk legt uit: 'Het Chinees is een toontaal. Eén woord kan op vier verschillende intonaties uitgesproken worden. De intonatie bepaalt de betekenis van het woord en die kan erg verschillend zijn. Wen kan bijvoorbeeld 'kussen' of 'vragen' betekenen en dat wil je niet door elkaar halen als je iemand in het Chinees beleefd vraagt of je hem of haar een vraag mag stellen. Het Chinees kent 87000 karakters. Voor het dagelijks leven heb er je zo'n 2500 nodig'.
Henk beheerst nu ongeveer 150 karakters. Voor Chinezen geldt dat je analfabeet bent als je minder dan duizend karakters beheerst. 'Ik ben dus nog niet erg opgeschoten', lacht Henk. 'Mijn doelstelling is om echt met de mensen te kunnen communiceren. Nu kan ik al kleine eenvoudige vragen stellen, maar van een echt gesprek is nog lang geen sprake! Kinderen leren tegenwoordig met hun iPhone de taal fonetisch. Ze voeren de spreektaal in en de geschreven taal, de karakters, verschijnen dan in beeld.' Zo tekent Henk even slordig een karakter op het schermpje van zijn iPhone, waarna op het beeldscherm de mogelijke uitspraken en betekenissen gegeven worden. Soms kun je die karakters op een leuke manier onthouden: het karakter voor 'vrouw' wordt ook gebruikt met een dakje erboven en dan betekent het 'vrede'. De uitleg hiervan is: een vrouw in huis betekent 'harmonie' en een afgeleide hiervan is 'vrede'.

201603b

Henk Busscher in de kou voor de Chinese muur
(foto Nienke Busscher)

Kou in Beijing
Eind januari is Henk samen met dochter Nienke naar Beijing gevlogen. Ze waren er twaalf dagen in de koudste periode sinds dertig jaar. Dankzij uitzonderlijk helder weer konden ze veel zien in de stad en ook op het platteland. Prachtige foto's zijn hiervan het bewijs. Henk staat, met een typisch Chinese muts op en een sjaal voor de mond, in de vrieskou van -15 graden voor de Chinese Muur. De gevoelstemperatuur was nog flink wat lager door de harde wind. 's Nachts vroor het 30 graden en in restaurants werd warm water geserveerd (dat vinden ze in China sowieso gezonder dan koud water).
'Wij hadden ook een thermosfles met warm water bij ons als we aan de wandel gingen in de kou. Met onze thermoshirts aan hielden we het wel uit. We klaagden er zeker niet over, want heel vaak heb je in Beijing vanwege de smog maar 200 meter zicht en loop je vrijwel altijd met een droge, pijnlijke keel en brandende ogen rond. Nienke is door Chinese studenten, die hun Engels wel wat willen oefenen, rondgeleid. Zij is net als ik onder de indruk van de mentaliteit van de mensen. We hebben echt heel aardige en behulpzame mensen ontmoet. Chinezen hebben gevoel voor humor en ze werken heel hard. Daarbij komt dat we heel gezond en lekker hebben gegeten. Ik ben nu zes of zeven keer in China geweest en nooit ziek geworden van het eten. Dat heb ik bijvoorbeeld in Indonesië wel anders meegemaakt. Ik voel me in China echt op m'n gemak dankzij de open houding van de mensen. Ondanks dat je soms wel eens negatieve geluiden hoort over de vrijheid van meningsuiting in China, merk je daar in de omgang met mensen niets van. Een levensgroot verschil met de sfeer zoals ik die vroeger proefde in de voormalige Oostbloklanden, waar de mensen zich vaak bedrukt en schichtig gedroegen. Nou, zoiets is in China niet te merken.'

Plannen
Henk is druk bezig met de plannen van de RUG om een campus op te zetten in Yantai. Vergelijk het maar met de campus van de RUG in Leeuwarden, maar dan wat verder weg. Zo’n Chinese campus maakt de RUG in één klap zo’n dertig procent groter en sterker! UGY (University of Groningen in Yantai) wordt een dependance van de RUG, waar Chinese studenten een felbegeerd buitenlands diploma kunnen behalen volgens de normen van de Nederlandse universiteiten, zonder daarvoor naar het buitenland te hoeven gaan. Op de Yantai-campus is huisvesting voor studenten, medewerkers en alle benodigde dienstverleners.
'Een Groninger enclave in China, dat is de bedoeling', aldus Henk. 'Yantai is een stad op zo'n 200 kilometer afstand van Beijing in een mooi gebied aan zee. De stranden zijn er prachtig, er is geen luchtverontreiniging, de bergen zijn vlakbij en het klimaat is er fijn. In mijn laatste werkjaren wil ik nog heel graag iets anders doen en daarom is mijn doel er een aantal maanden per jaar door te gaan brengen. Er is genoeg te zien en te doen in China.'
Op de universiteit in Groningen begeleidt Henk promovendi, van wie sommigen hun onderzoek deels in China, deels in Groningen doen. Die studenten kan hij dan ook in China helpen. 'Tot nu toe is Suzhou mijn lievelingsplek. Deze stad wordt ook wel het Venetië van China genoemd. In april ga ik samen met Reina weer drie weken naar China en dan zullen we ook Yantai bezoeken.'

Welvaart
'Als je de ziekenhuizen in China vergelijkt met de Nederlandse, maar ook met Amerikaanse ziekenhuizen, dan kijk je je ogen uit. Alles is supermodern en enorm groot. Dat geldt ook voor de luchthavens en de geavanceerde vliegtuigen. De economie groeit nog steeds en het grote probleem daarvan is dat het platteland leegloopt naar de steden. Daardoor blijft de ontwikkeling op het platteland achter en is de ruimte in de steden beperkt. De welvaart moet in de toekomst beter verdeeld worden. In Beijing betaal je astronomische bedragen voor huisvesting. Er staan alleen maar flatgebouwen, die voor jonge mensen haast onbetaalbaar zijn. Voor Chinese begrippen is een stad met een miljoen inwoners een gewone stad. Groningen is in hun ogen een dorpje.'

Bruggenbouwers
'Ik noem mezelf geen China-expert, maar door de wetenschap maak ik wel gemakkelijker en anders contact met de mensen dan wanneer je een land als toerist bezoekt. Eerlijk gezegd is dat misschien nog wel leuker dan de wetenschap zelf! Als je een gezamenlijke belangstelling hebt, dan werkt dat positief, net als met sport. Wetenschappers en sporters zie ik dan ook altijd als bruggenbouwers tussen landen, ook wanneer de politiek daar soms nog niet aan toe is. Ik doe daar graag aan mee.'


Truus Top