G&T2013

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

42e jaargang - juni 2016 

Natuur als werk en ontspanning

201606a

Ernst Lofvers in zijn tuin (foto Joost van den Berg)   


Als ik het tuinpad bij Ernst 
Lofvers in Thesinge oploop hoor ik wat geluiden, maar ik zie niemand. Ineens komt daar vanachter het kippenhok Ernst omhoog. Hij was bezig de ratten uit zijn kippenhok te weren en toen hij een geluid in de buurt van zijn konijnenhok hoorde dacht hij even dat de ratten nu daar zaten. Het viel mee. Ik was het, klaar voor een interview met Ernst naar aanleiding van een groot stuk dat er over zijn werk in het Dagblad van het Noorden van 20 februari heeft gestaan.


Tussen Wad en Thesinge
Ernst woont met zijn vriendin Melanie en hun drie kinderen Jurn, Eke en Aafje aan de G.N. Schutterlaan. Ze wonen daar sinds 2012, maar daarvoor woonden ze ook al zes jaar in Thesinge, naast café ‘t Jopje in de Kapelstraat. Ze zijn blij met de ruime tuin waarin de orchideeën spontaan uit de grond schieten. Naast zijn werk is Ernst dan ook graag in de tuin bezig.
Hij werkt in een adviserende rol bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland waar hij vooral betrokken is bij de kustveiligheid en morfologie (ontwikkeling van geulen en platen) van het waddengebied. Dat betekent dat Ernst voor zijn werk regelmatig op reis is van en naar de Waddeneilanden, met name Vlieland, Terschelling en Ameland.

Van jongs af aan
Werken in het Waddengebied past bij Ernst. Hij is zelf opgegroeid in de omgeving van Sneek en was regelmatig met een zeilboot op de Waddenzee te vinden. Een (houten) boot is er nu nog steeds. Met 7,7 meter niet de grootste, maar groot genoeg om met zijn hele gezin naar Denemarken te varen, waar het dan maar zo kan gebeuren dat ze bij Helgoland met hun bootje tussen de jan-van-genten (een vogelsoort) liggen.
Met een opa die oorspronkelijk uit Warffum kwam en een oma van Schiermonnikoog heeft Ernst altijd een binding gehad met het Waddengebied.

Rijkswaterstaat
Toch begon hij zijn carrière in de Randstad. Ernst deed een studie fysische geografie aan de Universiteit Utrecht, om uiteindelijk af te studeren in de ecohydrologie. Dit vakgebied houdt zich bezig met de relatie tussen (grond)water en het voorkomen van planten. Gedurende zijn studie leerde hij veel over de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Dit is iets wat hem altijd is blijven fascineren. Na zijn studie was Ernst nog dienstplichtig, maar hij kon een vervangende dienstplicht doen bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland in Rotterdam. Halverwege deze vervangende dienstplicht werd de dienstplicht opgeheven, zodat Ernst kon stoppen met zijn werk bij Rijkswaterstaat. Het werk beviel hem echter zo goed dat hij bleef hangen en er uiteindelijk in dienst trad.

Haringvlietsluizen
Het toegepaste onderzoek, dat hij bij zijn studie milieukunde waardeerde, kon hij bij Rijkswaterstaat doen bij verschillende projecten. Zo werkte hij onder meer aan een onderzoek naar de mogelijkheden om de Haringvlietsluizen te openen. Deze sluizen hebben een belangrijke regelfunctie in de opstuwing van rivierwater en daarmee de indringing van zout water vanuit zee. Grofweg kan met de Haringvlietsluizen gestuurd worden hoeveel zoet water uit welke rivieren stroomt en hoeveel zout water er vanuit zee de rivieren indringt.
Hoewel Ernst aan leuke projecten werkte bij Rijkswaterstaat bleef de Waddenzee trekken. Ook wilden hij en zijn gezin graag weg uit Rotterdam om een gezondere leefomgeving op te zoeken. Dit leidde er uiteindelijk toe dat hij een baan kreeg bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), dat toen nog gevestigd was in het Biologisch Centrum Haren. Enige tijd reisde hij nog voor zijn werk heen en weer tussen Rotterdam en Haren, maar uiteindelijk zetten ze toch de stap en kwamen te wonen in Thesinge; een dorp dat bij hem, de eerste keer dat hij er doorheen fietste, meteen heel gezellig overkwam.

201606b

Ernst in gesprek met PvdA-kamerlid Lutz Jacobi in de duinen
van Terschelling (foto Staatsbosbeheer)


Elke dag anders
Het RIKZ in Haren werd opgeheven, wat Ernst leidde naar zijn huidige baan bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Voor zijn werk reist Ernst nog steeds veel af en aan. Zijn kantoor is in Leeuwarden, hij moet regelmatig op de Waddeneilanden zijn en ook de politiek is vaak geïnteresseerd in wat er in het Waddengebied gaande is, zodat Ernst ook met regelmaat naar Den Haag moet. Hoe een typische werkdag er uit ziet is voor hem wat moeilijk te zeggen. Elke dag is anders. De vraag ontlokt bij zijn vrouw, die op dat moment net de woonkeuken binnenloopt, wel even de opmerking ‘hij is altijd aan het werk’.

Ontwikkelingen van de Waddenzee
De essentie van zijn werk kan Ernst wel uitleggen. Een belangrijk onderdeel van zijn werk is communiceren. Op basis van onderzoek geeft hij uitleg over de ontwikkelingen van de Waddenzee, wat de plannen van Rijkswaterstaat zijn en wat dat voor de verschillende betrokkenen betekent. Zeker op de Waddeneilanden is er snel onrust. Dit komt vooral doordat eilandbewoners enorm betrokken zijn en voor hun veiligheid afhankelijk zijn van het kustbeheer waar onder meer Rijkswaterstaat zich mee bezig houdt. Het is daarom belangrijk om steeds de dialoog aan te blijven gaan en zorgvuldig te handelen. Groot voordeel daarbij is dat Ernst vanuit zijn jeugd elke geul en elke zandplaat in het Waddengebied bij naam kent. Dat toont betrokkenheid en geeft een hoop draagvlak.

Vogeltellen
Buiten zijn werk om weet Ernst ook nog tijd te vinden om als vrijwilliger vogels te tellen voor de agrarische natuurvereniging Ons Belang. Dat is voor hem een stuk ontspanning. Terwijl hij in zijn werk soms nauwelijks tijd heeft om te genieten van de Wadden en de natuur, omdat hij van de ene bespreking naar de andere vliegt, heeft hij bij het vogeltellen alle tijd om te zien wat er allemaal in zijn eigen omgeving voorkomt aan vogels en andere natuur. Die betrokkenheid met zijn omgeving lijkt Ernst te kenmerken en dat enthousiasme weet hij heel goed over te brengen wanneer hij vertelt over zichzelf, zijn werk en zijn woonomgeving.

Freek Mandema