G&T2013

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

43e jaargang - augustus 2017

Afscheid van burgemeester
André van de Nadort

201708a

André vertelt bevlogen over zijn periode als burgemeester van de gemeente Ten Boer 
(foto Koos van de Belt)

 

Vertrekken en toch een beetje blijven

In augustus 2009 werd André van de Nadort burgemeester van Ten Boer. Na acht jaar neemt hij afscheid en op 5 september begint zijn ambtstermijn als burgemeester van de gemeente Weststellingwerf.

Vertrekken en toch nog een beetje blijven
André wist natuurlijk dat met de aanstaande fusie tussen de gemeente Ten Boer en de gemeente Groningen hij naar een nieuwe baan moest zoeken. Han de Boer, zijn partner, die nu nog elke dag vanuit Thesinge naar zijn werk in Wolvega rijdt, had als eis gesteld dat een nieuwe baan niet verder dan een uur verwijderd zou zijn van Wolvega. Han kan gerust zijn: aan die eis is ruimschoots voldaan. Dichterbij kan zelfs niet. Ze hebben inmiddels een appartement gekocht in Wolvega.
Anders dan wellicht verwacht komt er geen bordje ‘te koop’ op het huis aan de Kapelstraat. André en Han houden het huis in Thesinge aan. Soms als vakantiehuis, soms als huis voor in het weekend. Dat zal de tijd uitwijzen. ‘Het is een uniek huis en we voelen ons in Thesinge thuis. En we vinden het ook leuk om zo dicht bij de stad te zitten.’ Als er een nieuwe burgemeester in de gemeente Ten Boer zou komen waren ze wel helemaal weggegaan, want André zou een andere collega niet in de weg willen zitten. De andere reden om niet helemaal te vertrekken is dat de toekomst als burgemeester van de gemeente Weststellingwerf na een ambtstermijn van zes jaar onzeker is. Die gemeente heeft namelijk ook met een herindeling te maken. André weet dus niet hoe de situatie er over zes jaar uitziet.

Van Ten Boer naar Weststellingwerf
Tussen de gemeente Ten Boer en de gemeente Westellingwerf zijn een aantal overeenkomsten. Weststellingwerf is evenals Ten Boer een plattelandsgemeente. Wolvega als hoofddorp is, net als Ten Boer, omringd door meerdere dorpen met een bloeiend verenigingsleven. Ook Weststellingwerf krijgt waarschijnlijk te maken met een gemeentelijke herindeling. ‘Ze zijn aan het nadenken over de bestuurlijke toekomst en herindeling is een serieuze optie. Toen ik in Ten Boer begon vond ik dat proces van steeds meer samenwerken met Groningen heel boeiend. Het ging in Ten Boer om het overdragen van alle taken naar de stad. Best stoer om dat proces mee te begeleiden. Ten Boer werd de opdrachtgever en Groningen de opdrachtnemer. Een enorme uitdaging en op zijn Gronings gezegd : ‘dat is niet tegengevallen’. Ook weer boeiend om straks mogelijk mee te werken aan eenzelfde proces in Weststellingwerf. Ik vind het belangrijk om inwoners en bedrijven bij dat proces te betrekken: hoe kijken die er tegen aan?’
Er zijn ook verschillen tussen de beide gemeentes. Wolvega is ongeveer drie keer zo groot als Ten Boer en heeft een treinstation. Ten Boer is vooral een forensengemeente en Wolvega heeft met een aantal grote werkgevers meer werkgelegenheid in de eigen gemeente.
Maar hoe moet het als burgemeester in Friesland met de Friese taal? ‘Dat valt mee’, volgens André, ‘zoveel Fries wordt er in Weststellingwerf niet gesproken. Het is een niet-Friestalig deel van Friesland. De taal is eerder Saksisch en lijkt wat meer op het dialect van Zuidwest-Drenthe en de kop van Overijssel.’ En mocht het nodig zijn; ooit heeft André voor zijn werk een cursus Fries gevolgd.

201708b

Zo zien we André niet vaak: zonder ambtsketen
in een bedienende rol (foto Koos van de Belt)


Burgemeester en burgervader
Vanuit de overheid staat een gemeente het dichtst bij de bewoners. André vindt het belangrijk dat de overheid uitleg geeft over het waarom van bepaalde beslissingen. Dat is volgens hem de essentie van politiek en de essentie van bestuur. Je kunt als gemeente bijvoorbeeld niet alleen maar zeggen dat iets niet mag van de provincie of het rijk.
Als burgemeester vindt hij het belangrijk om aanspreekbaar te zijn en de verbinding te zoeken. Dat was, zo valt op internet terug te lezen, ook de reden waarom de gemeenteraad van Weststellingwerf hem heeft voorgedragen. ‘Soms ben je als gemeente aan regels gebonden, maar als burgers goede ideeën hebben, moet je daarvoor openstaan en het gesprek aangaan. Vaak kun je samen, ondanks de regels, naar mogelijkheden of oplossingen zoeken.’
Toen hij burgemeester werd had André al jaren bestuurlijke ervaring. Zaken als het voorzitten van vergaderingen of de gemeente vertegenwoordigen waren dus niet nieuw voor hem. Met de rol van ‘burgervader’ had hij minder ervaring. In het begin moest hij nog zoeken naar zijn eigen vorm van die rol. ‘Wat verwachten mensen van mij? Doe ik het wel goed?’ Zeker bij trieste momenten voelde hij zich daar best onzeker over. ‘Zouden mensen het fijn vinden als ik contact opneem of juist niet? Maar als je bang bent dat je fouten maakt dan word je krampachtig. Ik probeerde dichtbij mezelf te blijven. Wat zou ik zelf prettig vinden in een bepaalde situatie?’ En als een echt, zoals hij zichzelf omschrijft, ‘mensen mens’ groeide hij snel in die rol. ‘Ik vind het heel belangrijk dat je in een functie als deze mensen om je heen hebt die meedenken maar ook kritisch blijven.’

Garmerwolde en Thesinge
Beide dorpen hebben volgens André iets speciaals. De kerk in Garmerwolde vindt hij toch wel verschrikkelijk bijzonder. Het is volgens hem een cultuurhistorisch pareltje, een cadeautje uit het verleden. En hij herinnert zich nog goed dat aan het begin van zijn periode inwoners van Garmerwolde zelf een plan hadden ontwikkeld voor Garmerhof; een mooie dorpsentree voor het dorp. ‘Omdat de Rijksweg door het dorp loopt en omdat Garmerwolde meer een lintdorp is, is het lastiger om te laten zien waarin je dorp bent. Garmerhof vond ik een voorbeeld van een geweldig initiatief.’
Aan het begin van zijn ambtstermijn was een hondenpoepvrij Thesinge ook net een item. Het heeft in die tijd zelfs ‘De Telegraaf’ gehaald. ‘En het lukt nog steeds! Hondeneigenaren lopen nog steeds met schepjes en dergelijke. Dat is toch wel heel bijzonder. Dat zie je niet overal hoor.’
Volgens André leeft in beide dorpen het idee: ‘De gemeenschap zijn we met z’n allen. Saamhorigheid moeten we met elkaar doen, zonder dat het een verplichting is.’

Afscheidsreceptie
Op 5 september begint André aan zijn ambtstermijn in Weststellingwerf. Hij wil zo snel mogelijk in Wolvega gaan wonen. Volgens hem moet je als burgemeester ook weten wat er voor negen en na vijf uur in je gemeente gebeurt en dat weet je alleen als je er bent.
De inwoners van de gemeente Ten Boer zijn uitgenodigd voor een afscheidsreceptie op vrijdag 1 september vanaf zeven uur in boerderij Woldwijk, naast Innersdijk aan de Verlaatweg in Ten Boer. Iedereen is welkom.

Irene Plaatsman 

PS Peter Heidema is op dit moment locoburgemeester van de gemeente.