G&T2013

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

44e jaargang - januari 2019

 

Organisatietalent met voetjes in de klei

201901a

Kim Aarts met haar kat Moos (foto Hieke)

 

In gesprek met jeugdwerker Kim Aarts

Op een zonnige maar koude ochtend spreek ik Kim Aarts in haar gezellige en aangenaam warme woonkamer in Ten Boer, waar ze met haar man Marcel en poes Moos woont. Opgroeiend in Drenthe bedacht zij dat Groningen als studiestad te dichtbij was en besloot ze naar Utrecht te vertrekken, waar ze Cultureel Maatschappelijke Vorming studeerde. Na een langer verblijf in het buitenland ging ze aan de slag als telefoniste bij Jeugdzorg Assen. Een interne sollicitatie bracht haar in Groningen, waar ze aan het werk kon als jongerenwerker. In 2002 begon Kim bij Stichting Wing (Welzijn in Groningen) dat later werd overgenomen door zorg- en welzijnsorganisatie MJD (Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening). Al sinds 2009 is zij via MJD betrokken bij de gemeente Ten Boer en sinds januari 2018 organiseert ze al haar activiteiten voor de Stichting WIJ. Inmiddels is ze vele jaren en activiteiten met jongeren verder.

Werken met jongeren
Stichting WIJ is een grote wijkgerelateerde, gemeentelijke organisatie met wel tweeëndertig moederorganisaties, die allemaal in de wijk samenkomen. Elke wijk heeft een eigen WIJ team. Eigenlijk heeft Kim twee banen. Zo werkt ze tweeëntwintig uur voor Stichting WIJ in de regio Ten Boer en twaalf uur als stedelijk coördinator van alle jeugdwerkactiviteiten in de stad Groningen. Ze organiseert alles vanuit huis. Een werkweek komt voor Kim eigenlijk al snel uit op vijftig tot zestig uur. Ondanks dat de gemeente Ten Boer sinds kort is opgenomen in de gemeente Groningen is er volgens Kim voor de doelgroep eigenlijk niet veel veranderd. Voor Kim ligt de verandering in het feit dat de organisatiestructuur anders is geworden en alles vooral wijkgeoriënteerd is. Verder werd haar functie voorheen omschreven als jeugd- en jongerenwerker, sinds 1 januari is dit gewijzigd in jeugdwerker. De focus is echter hetzelfde gebleven en richt zich nog steeds op het samenwerken met en ontmoeten van de jeugd in de stad en rondom Ten Boer. Het verschil tussen haar banen is dat ze in de stad puur een coördinerende rol heeft, terwijl ze in de regio, zoals ze het zelf zegt, echt met de voetjes in de klei staat en de groepen jongeren zelf begeleidt. Dit laatste vindt meestal plaats na kantooruren, in de avonden en in de weekenden. Voor het organiseren van de activiteiten werkt ze samen met heel veel vrijwilligers. De leeftijd van de doelgroep waar ze zich op richt begint bij twaalf jaar, maar soms doen ook kinderen vanaf groep zeven en acht mee. Die groeien zo op een natuurlijke manier mee met de rest en dat heeft zijn voordelen voor de binding met de wat oudere kinderen.

In Thesinge werkt Kim met een groep van tien tot en met veertien jaar, een leuke, homogene groep. Ze werkt er, net als in Ten Boer, samen met het jongerenbestuur. In Thesinge bestaat dat uit jongeren van zeventien tot eenentwintig jaar. Vooral in Garmerwolde is de groep jongeren waar Kim mee werkt de afgelopen jaren erg gegroeid. Die groep is erg divers qua leeftijd, opleidingsniveau en achtergrond. Het valt haar op hoe sterk de cohesie tussen deze jongeren is en dat zij elkaar ondanks de leeftijdsverschillen overal mee helpen. ‘Het is echt een hele hechte groep.’ Contacten worden onderhouden in een WhatsAppgroep, waarin jongeren zelf ook met voorstellen komen om iets te organiseren. Kim gaat dan samen met hen kijken of ze iets kunnen ontwikkelen. ‘Je hoopt dat ze hierdoor zelf contacten gaan leggen en van daaruit samen dingen gaan ondernemen.’

201901b

Skiën bij Kardinge: een van de activiteiten die Kim afgelopen jaar heeft
georganiseerd. V.l.n.r. Wende Bijsterveld, Mette Jettinghof en  
 Yildou Bouma. (foto Kim Aarts)
(foto Kim Aarts)


Activiteiten
Elke maand wordt er wel iets georganiseerd. Er is een poster in de vorm van een kalender met de activiteiten van januari tot aan de zomervakantie, voor de leeftijd van vier tot en met achttien jaar. Ook krijgen jongeren een brief in de bus waarin zij worden uitgenodigd om deel te nemen. Kim benadrukt dat de activiteiten vooral een middel zijn en niet zozeer een doel op zich. Het gaat om het welzijn van de jongeren, waarbij ook het signaleren van problemen een belangrijk onderdeel is. In het samenzijn draait het om het ontwikkelen van sociale vaardigheden, ervoor zorgen dat er ‘luikjes’ worden geopend en talenten ontwikkeld. Naast fysieke activiteiten waarbij deelnemers moeten samenwerken, zoals lasergamen, paintballen of klimmen, zijn er ook voorlichtingsactiviteiten waarin onderwerpen als verliefdheid, weerbaarheid, omgaan met sociale media en groepsdruk centraal staan. Een voorbeeld is de bijeenkomst ‘Liefde en Genot’ in april. Daar werken jongeren onder andere met vragenkaarten zodat verschillende thema’s aan bod komen. In deze bijeenkomsten worden de jongeren vaak in leeftijd opgedeeld, omdat de ontwikkeling in deze leeftijden natuurlijk verschilt. Eén keer per jaar, in juli, is er voor alle dorpen een gezamenlijke groepsactiviteit in Harkstede. Daar komen wel vijftig jongeren op af. Met zijn allen gaan ze dan waterskiën, banaanvaren en klimmen. Voor ouders moet het zo laagdrempelig mogelijk zijn om hun kinderen deel te laten nemen. Kim: ‘Het mag nooit zo zijn dat kinderen vanwege het geld niet mee kunnen doen. Daarom is de bijdrage die gevraagd wordt laag, variërend van nul tot vijf euro. Alleen de activiteit in Harkstede is met zeven euro vijftig iets duurder. Inmiddels kunnen we ook in deze regio gebruik maken van de Stadjerspas.’ Daarmee kunnen jongeren gratis deelnemen aan alle kalenderactiviteiten. Voor het realiseren van de verschillende activiteiten wordt ook samenwerking gezocht met andere organisaties, bijvoorbeeld met jeugdwerk To Be Jong uit Ten Boer. Onlangs heeft Kim met Dorpsbelangen Garmerwolde gesproken om te kijken wat zij voor elkaar kunnen faciliteren: ‘Door samen te werken kun je veel aan elkaar hebben. Zo proberen we voor elke leeftijd iets goeds aan te bieden.’

Tot slot
Kim omschrijft zichzelf als een echte welzijnswerker, die zich inzet voor het ontmoeten via zinvolle vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling. 'Ook al kwam het werk min of meer toevallig op mijn pad, ik ben heel blij dat het zo is gelopen. Ik vind het ook wel een beetje een teken. Je kunt nog zoveel willen en plannen, uiteindelijk is het ook een combinatie van geluk en ergens op de juiste plek en tijd zijn. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Daarbij heb ik de luxe om alles zelf in te delen en heb ik veel vrijheid. De dynamiek en afwisseling van mijn twee banen past heel erg bij mij.’ Ter afsluiting vult Kim nog aan: 'Als je als jongere of oudere mee wilt helpen of mee wilt denken, meld het vooral! Bellen, mailen (kim.aarts@wij.groningen.nl), via Instagram, Facebook of flessenpost, het maakt mij niet uit!'

Laura Koops