G&T2013

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

45e jaargang - februari 2020 

Veertig jaar volksdansgroep Klank en Beweging

202002aDe jubilerende dansgroep Klank en Beweging anno 2020 (foto Patrizia Meijer)


Op 14 januari 1980 gingen zestien dames heel enthousiast naar café De Unie aan de Dorpsweg in Garmerwolde. Ze waren op weg naar hun eerste volksdansles. Deze dag zou het begin worden van een succesverhaal dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Hilda Dikkema, lid vanaf het eerste uur, blikt in onderstaand artikel terug op veertig jaar Klank en Beweging. In het tweede deel bezoekt G&T-redactielid Anne Benneker de thuisbasis van de volksdansgroep voor een sfeerimpressie.

Veertig jaar dansplezier

Van optreden naar optreden
In de beginjaren dansten we elke week met veel passie en plezier onder leiding van mevrouw Martje Bijmolt uit Zuidwolde. Al snel werden we ook gevraagd ons kunnen te laten zien in bejaarden- en verzorgingstehuizen. Dat was niet alleen voor de bewoners een feest, maar zeker ook voor ons, de dansers. Ook kregen we soms het verzoek om evenementen op te luisteren met onze dansen, bijvoorbeeld de zwemvierdaagse in Bedum.

Inmiddels was onze volksdansgroep voorzien van speciale danskleding. Maar nu we zo bekend waren geworden werd het toch ook wel tijd voor een naam. Fennie Thedinga, een van de leden, stelde de naam Klank en Beweging voor. De anderen stemden volmondig in met dit voorstel.
Klank en Beweging werd zelfs uitgenodigd door de organisatie van Op Roakeldais, het beroemde internationale dans- en muziekfestival in Warffum! We aarzelden geen moment en gingen ernaartoe. Een keer per jaar werd in Norg een dansdag georganiseerd voor alle groepen uit de provincie Drenthe. Wij waren daar als enige Groninger groep altijd aanwezig om een dansdemonstratie te geven. Jaarlijks was er ook een meeting met de andere groepen van leidster Martje.

Waar vind je een nieuwe juf?
Na bijna vijftien jaar kondigde Martje aan dat ze wilde stoppen met lesgeven in Garmerwolde. Ze werd als leidster opgevolgd door de jongere, zeer enthousiaste Fieke Polderman. Fieke had echter ook andere werkzaamheden, zodat de optredens op een lager pitje kwamen te staan.
Inmiddels was de groep al uitgegroeid tot vijfentwintig leden. Die kwamen allang niet meer alleen uit Garmerwolde. Meerdere dames uit Thesinge, Ten Post en Groningen hadden zich bij de groep gevoegd. Dat vergrootte de pret alleen maar!
Na ruim 23 jaar nam Fieke helaas ook afscheid als leidster. Dat was een grote schrik, niemand had dat zien aankomen. Waar vind je een nieuwe juf? Gelukkig wist Fieke zelf nog wel iemand. Zo begon Martha Davids op 1 januari 2018. Dat had wel tot gevolg dat de groep moest verhuizen van de woensdagmiddag naar de dinsdagmorgen. Daardoor moesten drie leden de groep vaarwel zeggen. Dat vonden we heel erg spijtig, maar gelukkig kwamen er weer twee nieuwe leden bij.

Werelddansgroep
Klank en Beweging is al lang niet meer alleen een volksdansgroep. Je kunt beter spreken van een werelddansgroep, want de dansen die we uitvoeren komen uit de hele wereld. De groep treedt nog steeds op in tehuizen en ook hebben we elk jaar een meeting met diverse andere groepen in De Schakel in Oosterhoogebrug. Elk seizoen wordt afgesloten met een uitje en elk jubileum wordt groot gevierd. De speciaal aangestelde feestcommissie heeft naar aanleiding van dit veertigjarige jubileum een uitstapje bedacht dat in april gaat plaatsvinden. Natuurlijk zijn we heel erg nieuwsgierig, maar we laten ons verrassen …

Veertig jaar is een heel lange tijd, maar wij gaan door met dansen zolang onze gezondheid dit toelaat. Muziek (klank) maakt ons vrolijk en het dansen (beweging) houdt ons fit. Tevens maken de lachspieren de nodige overuren.

Hilda Dikkema 

Wat een sfeer!

Op een stormachtige dinsdagmorgen in februari stap ik Het Geweide Hof binnen. In het voorportaal tref ik iemand van de dansgroep die net haar danskleding heeft aangetrokken. Normaal wordt er in dagelijkse kleding gedanst, maar vandaag komt de fotograaf!
Binnen zitten de dames net aan de koffie met koek, de sfeer is heel vrolijk en geanimeerd. Ik krijg meteen van alle kanten informatie en enthousiaste verhalen.

‘Bij volksdansen denken mensen meestal aan klompen en klederdracht. Dat bestaat ook nog wel, vooral in dorpen en bijvoorbeeld op Ameland. Wij hebben hier nog nooit op klompen gedanst. Bij volksdansen oefen je steeds dezelfde dansen. Wij doen elke keer een andere dans. Ons repertoire bestaat uit dansen van over de hele wereld; van Nederland, Brazilië, tot Israël en verder.’

‘Dat beeld van klompendansen weerhoudt jonge mensen om te gaan dansen. Dat was veertig jaar geleden trouwens wel anders, ik begon toen ik 29 was.’

‘Het is voor mij de leukste manier van bewegen. Ik heb het dansvirus eigenlijk twintig jaar te laat gekregen, ik ben pas na mijn werkzame leven gaan dansen.’
‘Wie het niet doet, weet niet hoe leuk het is.’
‘Ook als je een lichamelijke beperking hebt, kun je meedoen. Ik kan bijvoorbeeld mijn arm niet goed omhoog krijgen. Geeft niets, het hoeft niet perfect.’

‘Het is zo’n leuke, warme groep. Ik kom altijd met een grote smile thuis.’

De danslerares: ‘Wees niet bang, iedereen kan zo instappen en meedansen.’
‘Je hebt geen partner nodig zoals bij stijldansen. Je danst met elkaar in een kring of je wisselt steeds van partner. Zo krijg je met de hele groep binding.’

De pauze is om; de Radetzkymars klinkt door de zaal, de voeten gaan over de vloer, de dansers staan tegenover elkaar, dansen naar elkaar toe, maken een molen. En de fotograaf klimt op een stoel en klikt en klikt.

Anne Benneker

Ook zin gekregen om mee te dansen ?

Momenteel telt Klank en Beweging zestien leden. Een leuk aantal, maar nieuwe leden, ook heren, zijn altijd van harte welkom. Elke dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur wordt er gedanst in Het Geweide Hof. Kom langs en ervaar zelf met hoeveel plezier we elke dinsdag dansen. De eerste maand is gratis! Neem voor meer informatie contact op met Hilda Dikkema, 050 541 6051, hildadikkema@gmail.com

202002b

Hilda Dikkema (op beide foto’s de middelste dame van de bovenste rij) is het enige actieve lid van Klank en Beweging dat vanaf dag één aan de volksdansgroep verbonden is. Vele jaren was ze voorzitter en inmiddels is ze - na een periode van afwezigheid in het bestuur in verband met drukke werkzaamheden - weer actief bestuurslid. Deze foto is uit 1985, de fotograaf is onbekend.