G&T Express

Garmer & Thesinger Express

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken
Redactie Garmer & Thesinger Express 
Email: gentexpress@hotmail.com
Website: G&T Express

Eindredactie:

Hillie Ramaker-Tepper
Marja Wijnand-de Poel
Yvonne Broekhuizen
Rudy Noordenbos

050 5415335
06 41160523
06 51033796
050 3022742


Overige redactieleden 

Garmerwolde:

Harjo de Poel
Tjakko Tjakkes (tevens secr./penningm.)
Marian Baarda
Laura Koops
Anne Benneker
Margriet de Haan


Thesinge:

Truus Top
Metha Nijkamp
Lucie Kol
Irene Plaatsman
Jan Ceulen (tevens voorzitter)
Roelie Karsijns

 

 
Fotograaf Garmerwolde: Patrizia Meijer  
Fotografen Thesinge: Koos van de Belt
Henk Tammens
050 3023432
06 50257853

Kopij
inleveren:
bij voorkeur via email, 
uiterlijk: medio de maand en
zo mogelijk eerder
Dorpsweg 26
G.N. Schutterlaan 16
9798 PE Garmerwolde
9797 PC Thesinge

 
           
                                
                             
                  
                   
 
  

Waardeer dit artikel

tweet