Archief 1975 t/m 2020 (in PDF)

Bij het aanklikken van de link naar het pdf-bestand kan in Adobe Reader de volgende foutmelding verschijnen: 'the file is damaged and could not be repaired/opened'. Zie voor de oplossing hiervan:
http://www.legislation.qld.gov.au/core_pages/help.htm#damaged_file

Opmerkingen over “fouten” in bijvoorbeeld de krantenkop en andere bijzonderheden:

no 5 van augustus 1975 moet no 6 zijn / no 8 van september 1975 moet no 7 zijn / In de septemberkrant van 1976 is een bon opgenomen om je aan te melden als abonnee (voor dat tijdstip werd de krant gratis huis aan huis verspreid) / de kranten van oktober 1976, juli, september en november 1977, januari, februari en maart 1978 zijn nooit verschenen / in april 1978 is de krant opnieuw gestart vandaar een 'gekke' inconsequente telling van de jaargangen / achter de julikrant van 1979 staat als bijlage de toespraak die bij het afscheid van meester Oosting gehouden is. Die toespraak is destijds met de G&T gedistribueerd / in de jaargang 1981 staat in de kop van de augustus- en septemberkrant het jaar 1980, dat moet dus 1981 zijn / in de kop van de novemberkrant van 1988 staat december / de krant van april 1989 staat tweemaal in dit archief. Het tweede exemplaar bevat als inlegvel de nota voor de postabonnees / de krant van september 1994 heeft een foute datum (die van augustus) / de krant van juli 2001 heeft een foute datum (die van juni).

1978

1977

Filter

Filter PDF's op trefwoord: