BuurContact

NR. 08 - SEPTEMBER 2002
 

125 jaar onderwijs in hetzelfde gebouw!

GARMERWOLDE. Zaterdag 7 september was het feest: de openbare school vierde z'n 125-jarig bestaan! 125 jaar ... een hele ruk! En dan te bedenken dat er ver vůůr die tijd ook al onder≠wijs in het dorp werd gegeven. De oudste gegevens dateren uit het jaar 1599! De beide straten rond de school herinneren nog aan het bestaan van twee vermaarde onderwijzers: de heren W.F. Hildebrand (schoolmeester van 1874 tot 1920) en L. van der Veen (rond 1906). Waarom is er eigenlijk (nog) geen J.C.H. Winterwerp-straat? Schoolmeester van 1920 tot 1940; ook deze man heeft grote indruk gemaakt op de Garmerwolder bevolking! Je hoort zijn naam nog dikwijls noemen. 

Na een spannende periode van voorbereiding is het dan eindelijk zover: vanaf half twee worden de genodigden verwacht. De eerste gasten zijn er al om half een! 
De tent stroomt langzaam vol. Bij de ingang ontvangen alle reŁnisten een naamplaatje. Best handig: als je de mensen niet meteen herkent, kun je stiekem even kijken ...
De tent is ingedeeld in tijdvakken: de oudste mensen komen het dichtst bij het podium, de jongsten helemaal achterin. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar je oud-klasgenoten. De een herken je makkelijk - is bijna niets veranderd, alleen (wat) ouder geworden - bij de ander ontdek je absoluut niets be≠kends. Ik zie dat kleine jochie in gedachten nog voor me ... maar is dat nu die grote kerel???
Het is een gekakel van jewelste! Iedereen zoekt zoveel mogelijk bekenden en schudt hen de hand: "Hou gait het? Woar woonst nou?" Hoe langer het is geleden, des te groter is de verrassing. Mensen die je al lang dood waande, staan opeens in levende lijve voor je! Anderen blijken helaas te zijn overleden.


OfficiŽle programma

Rond drie uur opent Jan Wigboldus, de voorzitter van de jubileumcommissie, het officiŽle gedeelte. Daarna geeft hij achtereenvolgens het woord aan Mevrouw Zwerver, de wethouder van Onderwijs en Welzijn in de gemeente Ten Boer, en de directeur van Marenland.
Willem Pathuis, de huidige directeur ad interim van de school, beziet de wereld door de ogen van Willem Frederik Hildebrand, de eerste "directeur" van de school. Deze man heeft het maar liefst vijftig jaar volgehouden! Naast schoolmeester was hij ook koster en voorzanger in de kerk, bij gebrek aan een orgel. In zijn ogen waren kinderen een soort volwassenen in het klein. Er is heel wat veranderd! Die goede man zou niet weten wat ie zag!
Betty Visscher, de voorzitter van de oudercommissie, giet het in een sprookje: "Er waren eens 600 mensen in 200 huizen. Negen mensen staken de koppen bij elkaar. Zij huurden een grote tent met tafeltjes, 600 stoelen en 600 kopjes. Het kerkhof werd opgeknapt en zelfs de stoepen werden opnieuw gelegd ..."

Jubileumboek
Bij een beetje reŁnie hůůrt een jubileumboek. Ed Welling, de voorzitter van de jubileumboekcommissie, vertelt het een en ander over de totstandkoming en biedt de eerste vijf exemplaren aan.

         

De uitreiking van de eerste jubileumboeken ...

     

Daarna gaan we met z'n allen richting schoolplein. Daar onthullen de beide oudste reŁnisten (beide uit 1913?) een naamsteen, aangeboden door het dorp. Vanaf nu gaat de school ook officieel als OBS door het leven.
Vervolgens worden we losgelaten op de tentoonstelling in de school en in de kerk van (oude) foto's en schoolmaterialen. Fijn, dat er zoveel bewaard is gebleven! Al kijkende - en pratende met deze en gene - komen er heel wat herinneringen boven ... Ook de diapresentatie van het honderdjarig bestaan 25 jaar geleden wordt aandachtig bekeken.Het is een gekakel van jewelste! Iedereen zoekt zoveel moge≠lijk bekenden en schudt hen de hand: "Hou gait het? Woar woonst nou?" Hoe langer het is geleden, des te groter is de verrassing. Mensen die je al lang dood waan≠de, staan opeens in levende lijve voor je! Anderen blijken helaas te zijn overleden.

 
De onthulling van de naamsteen door de twee oudste reŁnisten.

 

De tijd vliegt! Voordat we er erg in hebben, is het alweer tijd om terug te gaan naar de tent! Het broodbuffet wacht; voor iedereen is er heerlijke soep, brood, beleg, fruit, een slaatje, melk, koffie ... in overvloed. Terwijl we zitten te smikkelen, klettert de regen op het tentzeil. Wat een geluk dat het 's middags droog is gebleven!
 

 

Betty Visscher bedankt de jubileumcommissie voor het vele werk dat zij hebben verricht. V.l.n.r. Jan Wigboldus, Ed Welling, Jopie Kappetijn-Veninga, Betty Visscher, Anje van Dijken-Maat, Wies van der Molen, Vera van Zanten, Jantje van Bruggen en (staand rechts) Janna Hazeveld-Maat. Het negende lid, Dick Groenhagen, ontbreekt op de foto. Meester Hildebrand ziet verwonderd toe ...  
 

De oudste reŁniegangster - Mevrouw Heersema-van Dijken, geboren in januari 1913 en thans wonende in Bloemhof - houdt het tegen achten voor gezien en gaat naar huis. Met een olijke "ruk" aan mijn paardenstaart neemt ze afscheid.
De achterblijvende gasten bereiden zich voor op het avondprogramma. Een groep schoolkinderen onder leiding van Hannie Havenga en accordeonist Herman Dreise openen met een leuk toepasselijk lied, speciaal voor deze gelegenheid geschreven. Daarna toont Rederijkerskamer Wester zijn kunnen met de eenakter: "Een olderwetse wetholdersvergoadern". Uiteraard draagt ook de muziekvereniging "Harmonie" zijn steentje bij. Fijn, dat er weer zoveel leden zijn!
Het officiŽle gedeelte wordt afgesloten met een optreden van het Gemengd Mannenkoor. Zij beginnen en eindigen met het Garmerwolder lied. Het lekker in het gehoor liggend refrein luidt als volgt:

Al ligt Garmerwolde (klap, klap, klap, klap)
Nog zo dicht bij de stad,
Het is er gelukkig,
Zo land'lijk als wat!

Hierna kunnen we nog genieten van de band Feedback. Ook deze groep heeft connecties met Garmerwolde: onze eigen Jannette Ganzeveld is ťťn der leadzangers.
Aan het eind van de avond is mijn stem schor van het vele praten. Ik wil nog wel iets tegen oude bekenden zeggen, maar kan er niet boven uit komen ...
Met een tevreden gevoel gaan we naar huis. Al met al een dag om niet licht te vergeten.

tekst: Hillie Ramaker-Tepper
foto's: Auke G. Kuipers