Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

25e jaargang januari 2000


25 jaar Garmer & Thesinger Express,

een jubileumboek waard!

De Express, vijfentwintig jaargangen, driehonderd edities, genoteerd op zo'n drieduizend pagina's. Hoe maak je daar een aantrekkelijk en leesbaar geheel in boekvorm van? Waar haal je de motivatie vandaan? Hoe kom je door zo'n rijstebrijberg met informatie? Daarover gingen wij in gesprek met de samenstellers van het jubileumboek.

Het idee
In het voorjaar van 1999 wordt op een redactievergadering van de Express nagedacht over een waardige invulling van het 25-jarig jubileum van de krant. Een schat aan verhalen, feiten en wetenswaardigheden is in de afgelopen jaren verschenen en inmiddels een deel van onze eigen geschiedenis geworden.
jan2000e.jpg (31289 bytes)
Daar moeten we iets mee doen!  Een werkgroep neemt de taak op zich om te onderzoeken of een jubileumboek tot de mogelijkheden behoort.  De werkgroep van het jubileumboek in vergadering bij t Jopje; v.l.n.r. Truus Top, Hillie Ramaker, Jan van Dijk, Susan de Smidt, Peta Jurjens, Haye van den Oever en Alie Pepping. Hans Klamer en Elisabeth Tolenaar zijn er dit keer niet bij. (Foto: Wolter Karsijns)

De werkgroep durft het aan, om met behulp van zeven schrijvers, deze gigantische klus te klaren. De zeven schrijvers zijn: Peta Jurjens, Hillie Ramaker, Haye van den Oever, Hans Klamer, Truus Top, Jan van Dijk en Elisabeth Tolenaar. Susan de Smidt cordineert en redigeert het geheel.

Monnikenwerk
Gelukkig zijn alle uitgegeven nummers van de Express bewaard gebleven en ingebonden. Van de meeste nummers zijn daarnaast ook nog wel losse exemplaren aanwezig. Maar niet altijd zeven stuks. Alleen al het inventariseren en kopiren van de ontbrekende uitgaven kost dagenlang werk. Zeven stapels van driehonderd kranten! Waar zijn we aan begonnen? Je ziet door de kranten het boek niet meer. De schrijversgroep verdeelt de informatie in een aantal thema's o.a. feesten, verenigingen, bedrijfsleven, onderwijs, sport en cultuur. De schrijvers krijgen ieder de opdracht om uit vijf jaargangen deze thema's te rubriceren. Een monnikenwerk. Daarna (het is dan inmiddels nazomer geworden) krijgt elke schrijver een thema toegewezen om hierover een hoofdstuk in het jubileumboek te schrijven. Daarbij wordt in principe gebruik gemaakt van reeds verschenen artikelen.

Opsporing verzocht
Alle redactieleden en fotografen die deel uitmaakten van de Express worden opgespoord en vermeld in het boek. Heel wat speurwerk wordt verricht om alle adressen te achterhalen. Familieleden, vrienden - zelfs winkeliers en bakkers - worden, als de woonplaats bekend is, benaderd. En als de betreffende persoon dan gevonden is volgen er gesprekken. Vaak verbaasde reacties: "Bestaat die krant dan nog?" Ja, de krant bestaat nog; en hoe!

Geschiedenis beleven
Verrassend is het om een stuk geschiedenis te ontdekken. Geschiedenis, waar je misschien zelf deel van uitgemaakt hebt. Net zoals bij de jaarlijkse Thomasvaer en Pieternel, waarbij herinneringen worden opgehaald over het afgelopen jaar, wordt je verrast door wat je leest en ziet. Alle stukjes, alle artikelen worden n geheel, vallen in elkaar. Al wordt er wel gebruik gemaakt van artikelen, de verhalen worden opnieuw geschreven. Zo wordt het jubileumboek een geschiedenisboek van vijfentwintig jaar dorpsleven. Beslist geen saai boek. Verhalen en foto's vormen samen een leuk foto- en verhalenboek.Herinneringen komen boven bij de mensen die deze jaren in Thesinge of Garmerwolde hebben meegemaakt. Voor de mensen die deze jaren niet in n van deze dorpen hebben doorgebracht, is het een document: zo was het vr onze tijd in dit dorp.Hoe de melkboot verdween uit Thesinge, hoe caf de Unie verdween uit Garmerwolde; associaties met het boek van Geert Mak ("Hoe God verdween uit Jorwerd") doemen op. Maar ook hoe allerlei activiteiten en verenigingen door de jaren heen blijven bestaan.

Alle stukjes vallen in elkaar
Inmiddels, eind januari, is het zover dat alle schrijvers hun deel, een hoofdstuk van zo'n vijfentwintig pagina's, geschreven hebben. Dan worden alle hoofdstukken door drie personen nagelezen.Daarbij wordt gekeken naar eventuele schrijffouten; maar ook of het allemaal wel klopt: is het echt zo gebeurd? Een strenge controle dus. Daarna gaat het geschrevene naar grafisch vormgever Aly Pepping en in haar computer vallen alle hoofdstukken in elkaar. Aly verzorgt - belangeloos - de lay-out van het boek. Trouwens alle schrijvers - ook de niet-redactieleden - werken gratis mee aan dit tijdsdocument. Anders zou dit zeer arbeidsintensieve jubileumboek onbetaalbaar worden.

Het eindresultaat
Het streven is om in april 2000 het boek uit te geven. De prijs van het ca. 200 pagina's dikke boek bedraagt f 35,-. Een redelijke prijs voor een onbetaalbaar tijdsdocument. Er zijn al zo'n 300 exemplaren besteld. Voor diegenen die nog niet ingetekend hebben: er is nog een mogelijkheid om het boek te bestellen. Doe het wel snel, het liefst vr 1 februari. 

U kunt terecht bij Peta Jurjens, G.N. Schutterlaan 36, 9797 PC Thesinge en Hillie Ramaker, Dorpsweg 26, 9798 PE Garmerwolde.