Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

26e jaargang april 2000


25 Jaar Express

"Dorpshuis voor dag en nacht"

Dit is de titel van het boek dat is verschenen naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van de dorpskrant.
Dat de krant het zo lang heeft volgehouden en bovendien nog zo springlevend is, is niet alleen een verdienste van de voormalige en huidige medewerkers. Het is ook een verdienste van de bewoners, die altijd mee willen werken aan een interview; aan de abonnees, die de krant trouw blijven en aan de bezorgers, die door weer en wind gaan en nieuwe abonnees werven.

De verschijning van het boek
Door een groot aantal mensen is er een jaar aan gewerkt en iedereen is nieuwsgierig naar het resultaat.
Op 26 april om half vijf is het dan zover. Peta Jurjens, medewerker van het eerste uur, opent de feestelijke middag.

  april2000.jpg (22801 bytes)

Gedeputeerde Bleeker neemt het eerste boek van Peta Jurjens in ontvangst (Foto: Wolter Karsijns)

Voor een groot aantal genodigden en andere gasten geeft ze eerst het woord aan Geert Boschma, één der oprichters van de . Deze vertelt dat hij destijds samen met Roelof Ganzeveld het initiatief tot het uitgeven van een dorpskrant genomen heeft om het "oude" en het "nieuwe" dorp wat dichter bij elkaar te brengen. "Nieuw" was de L. van der Veenstraat.

Daarna is het de beurt aan de adverteerders. Zonder dezen had de krant nog geen maand kunnen bestaan. Degenen die genoemd worden, zijn eveneens mensen van het eerste uur te weten Bouwbedrijf Havenga Garmerwolde, Oudman Thesinge, Joop Noordhof Garmerwolde en de Rabobank, toen Garmerwolde, nu Bedum-Ten Boer. Namens hen voert Jacob Arends het woord..

Eerste boek
Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan gedeputeerde Bleeker. Deze memoreert in zijn toespraak dat de communicatie onderling in de dorpen een hele belangrijke voorziening is en dat de dat volledig heeft waargemaakt.
Daarna is het de beurt aan toneelgroep "De Rijge". Met z'n vijven wordt er uit het boek voorgelezen op een licht ironische en vermakelijke wijze.
Namens de dorpsverenigingen van Garmerwolde en Thesinge wordt het woord gevoerd door Irene Plaatsman.
Tot slot krijgen alle medewerkers aan het boek en de huidige redactieleden bloemen aangeboden.

De hele middag wordt muzikaal omlijst door de Magic Five, een drive-in show die ruim 25 jaar geleden werd opgericht. Speciaal voor deze gelegenheid is alles weer van stal gehaald en zijn ook de oprichters aanwezig.

Al met al een hele geslaagde middag met als blijvend aandenken het prachtige boek.

Detta van der Molen

 

    jubgt.jpg (47588 bytes)

.