Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

27e jaargang februari 2002
 

Politiek Forum 'Rondom Ten Boer'

Maandagavond 11 februari was het volle bak in dorpshuis "De Leeuw". De zes politieke partijen die samen de gemeenteraad van Ten Boer vormen, zouden op uitnodiging van de diverse Ver­enigingen van Dorps­belan­gen die Ten Boer rijk is (uitgezonderd dan die uit Ten Boer zelf) een discussie aangaan met alle inwoners, die de moeite namen om naar deze avond te komen.

Als onderwerp was de gemeentelijke begroting van 2002 gekozen. Een interessant onderwerp, zo op het eerste gezicht. Want wat is er aantrekkelijker dan praten over de verdeling van de portemonnee van de Gemeente. Dat kan immers altijd beter. 
 
  Politiek zwaargewicht Harm Derk Tammeling. Discussieleider Hans Weggemans houdt de microfoon stevig vast (Foto: Henk Remerie)
 

Zeker als je de belangen van je eigen dorp niet echt uit de verf ziet komen.

Hans Weggemans (Thesinge) trad op als discussieleider. Hij had als leidraad een thematisch ingedeelde versie van de begroting, waarop de kosten per inwoner per begrotingspost overduidelijk naar voren kwamen.

Er blijkt dan bijvoorbeeld dat er voor "Bouw- en Woningtoezicht" 44 Euro is begroot, per inwoner gerekend, en voor speeltuinen 4,5 Euro
Na een korte inleiding door Hans en een introductie van elke politieke partij door de betrokken lijsttrekker begon de discussie.
Al snel bleek dat het deze avond niet zozeer over partij-inhoudelijke uitgangspunten of meningsverschillen zou gaan, maar over allerlei zeer concrete zaken. Zaken die door de betreffende dorpen allang bij het gemeentebestuur op de urgentielijst waren gezet, maar waaraan - volgens de begroting - de komende jaren nog niets zou gebeuren of zaken die helemaal in de "vergeethoek" waren beland. Bij elkaar zijn dit dan onderwerpen zoals: kruispunt Ten Post op 60 km zetten + flitspaal afstellen; sportvoorzieningen Woltersum verbeteren; waarom gaat bijna alle nieuwbouw naar Ten Boer; het onderhoud van de wegen is slecht; waar blijft de toegezegde straatlantaren; Dorpshuizen gaan "ten gronde" door verplichte openingsuren; waarom krijgt het jeugdwerk in Garmerwolde minder subsidie dan dat in Thesinge en Ten Post; gedogen van Toneelgroep "de Rijge"; waarom heeft de gemeente geen potje "Onvoorzien"; ontwikkelen van extra (Europese?) subsidie-mogelijkheden; schrappen renovatie gemeentehuis; enzovoort.

Ook waren er natuurlijk de nodige onduidelijkheden. Kwesties waarvan de betrokken raadsleden dachten dat ze allang geregeld waren, maar die in het betreffende dorp nog te boek staan als "wachten op antwoord gemeente". Aan het schrijfwerk van de aangesproken personen te zien, zullen deze zaken snel rechtgezet worden. Dat punt van gebrekkige communicatie kwam trouwens vaker aan de orde.

Zo af en toe kwamen er ook enkele beleidsmatige zaken ter sprake. Op een vraag of een bindend referendum voor Ten Boer een geschikt instrument zou zijn, antwoordden vier van de zes partijen met nee. Een eventuele herindeling van de gemeente kreeg een unaniem nee van de lijsttrekkers en uit de zaal maar een zeer gering aantal voorstanders.

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de zes partijen deze avond geen grote meningsverschillen lieten zien bij het beantwoorden van de aan hen gestelde vragen. De zaal maakte het hen ook niet echt moeilijk. En wat betreft de begroting 2002: die was in de raad al zó vaak en zó grondig bediscussieerd dat alle partijen zich in de huidige versie konden vinden. Er viel dan ook geen enkele Euro meer om te buigen ...

Henk Vliem