Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

28e jaargang augustus 2002
 

Jubileum basisschool Garmerwolde

Op zaterdag 7 september viert de Openbare Basisschool Garmerwolde het 125-jarig bestaan van het huidige schoolgebouw en ook dat er meer dan 400 jaar onderwijs in het dorp wordt gegeven. Ruim anderhalf jaar lang is een groep dorpsgenoten in de weer met de voorbereidingen van dit evenement.  
 

De groep bestaat uit Jantje van Bruggen, Anje van Dijken, Dick Groenhagen, Janna Hazeveld, Jopie Kappetijn, Wies van der Molen, Ed Welling, Jan Wigboldus en Vera van Zanten.

         

Klassenfoto uit circa 1935

Jan Wigboldus is de voorzitter van de groep en vertelt hoe het een en ander in gang is gezet: "In de najaarsvergadering van Dorpsbelangen in 2000 vroeg Janna Hazeveld aandacht voor het naderende jubileum. Een school is in een kleine dorpsgemeenschap als Garmerwolde een belangrijk element. Vandaar dat ook de Vereniging van Dorpsbelangen aandacht aan het jubileum wilde schenken. De school is de plaats waar kinderen naast het krijgen van onderwijs, hun dorpsgenoten leren kennen en hun eigen vleugels leren uitslaan. In verband met de leefbaarheid van het platteland hoort bij een compleet dorp naast een kerk, dokter en dorpshuis ook een school. Met een school klopt het hart van een dorp.
Er heeft zich na die vergadering een groep vrijwilligers geformeerd die in januari 2001 voor het eerst bijeen is gekomen. De groep was in het begin wat groter. Deze maand is Janna zelf uitgevallen door een ongelukkige val met een ziekenhuisopname als gevolg. Maar we hadden de voorbereidingen gelukkig al een heel eind klaar."

       
    

Voorbereidingen
Die voorbereidingen bestonden onder andere uit het benaderen van sponsors en het achterhalen van adressen van oud-leerlingen en -leerkrachten van de school. Jan Wigboldus: "Het was een hele klus zoveel mogelijk adressen te verzamelen. Daar hebben heel wat dorpsgenoten zich voor ingezet. Iedereen kende wel weer iemand. Maar na een jaar kwamen er nog steeds nieuwe namen en adressen bij. Het ziet er nu naar uit dat we nagenoeg iedereen hebben kunnen bereiken, wonend in Garmerwolde maar ook in AustraliŽ."
Alle reŁnisten zijn per brief uitgenodigd en tot deze maand komen nog steeds aanmeldingen binnen. Ed Welling houdt de aanmeldingslijst bij: "Op de website van Garmerwolde hebben we een lijst met namen geplaatst van mensen waarvan we het adres zochten. Zo zijn er nog meer reŁnisten aan de lijst toegevoegd."
De reŁnisten kregen in januari een uitnodiging met de mogelijkheid zich aan te melden en het jubileumboek te bestellen. Daarmee werd het mogelijk de begroting beter in te vullen.  

Lies Schaaphok in 1936    
       

Begroting
Ed Welling is ook verantwoordelijk voor de financiŽle organisatie: "Het is prettig om op tijd te weten hoeveel aanmeldingen er zijn, zodat je kunt gaan rekenen wat de inkomsten zijn en welke uitgaven mogelijk zijn." Inkomsten komen ook van diverse sponsors binnen en buiten het dorp. "We zijn erg blij met die betrokkenheid van bedrijven en de gemeente. Ook oud-leerlingen hebben gesponsord," licht Ed Welling toe. "Wil je de reŁnie een beetje op poten zetten, dan heb je toch gauw een budget van tegen de twintig duizend euro nodig. Dat kunnen de deelnemers niet allemaal ophoesten."
In de begroting is ook een cadeau voor de school inbegrepen. Maar wat dat is, blijft een verrassing: op 7 september zal dat 's middags duidelijk worden. Het cadeau wordt aangeboden door het hele dorp Garmerwolde.

     
Schoolfeest in 1951

Fototentoonstelling
Binnen de reŁnie-commissie houden Wies van der Molen en Vera van Zanten zich specifiek bezig met de voorbereidingen van de tentoonstelling van fotomateriaal dat op de school betrekking heeft. Vera van Zanten: "Een oproep in de Express en de uitnodigingsbrief leverde veel reacties op voor fotomateriaal. Veel mensen hebben nog foto's, die zij beschikbaar willen stellen. Omdat we vroeg met de voorbereidingen waren, hebben we de foto's vaak gefotokopieerd en weer geretourneerd aan de eigenaren, omdat mensen hun dierbare foto's niet zo lang willen missen. In deze maanden zijn we weer bezig die foto's terug te halen en voor de tentoonstelling in te plannen."
De Fotogroep Garmerwolde is de commissie behulpzaam bij de voorbereidingen van de tentoonstelling. De foto's bij dit artikel zullen ook op de tentoonstelling te vinden zijn. In zowel de kerk als de school zullen op de reŁnie-dag de resultaten te bekijken zijn. Jan Wigboldus: "We zijn blij dat de kerk zoveel medewerking verleent aan dit belangrijke evenement voor het dorp. Met vereende krachten knappen we als dorpsbewoners met elkaar de entree en het kerkhof op, om op die manier een verzorgd welkom voor onze gasten te realiseren en ook iets terug te doen voor de kerk."
Op de tentoonstelling zullen niet alleen foto's te zien zijn. Ook voorwerpen die op de school betrekking hebben zijn er te vinden, zoals oude schoolschriften en -boeken, handwerk- en breiproducten en dergelijke.

Jubileumboek
Veel van de verzamelde foto's zijn ook terug te vinden in het jubileumboek. Ieder zichzelf respecterende school met een jubileum geeft een jubileumboek uit, zo ook Garmerwolde. Jopie Kappetijn heeft veel jonge en oude reŁnisten geÔnterviewd over hun schoolervaringen: 

     
JUf Bakker in de derde klas van Jopie Kappetijn-Veninga (circa 1965)

 
"Janna en ik zijn een flink aantal avonden op stap geweest om mensen over hun ervaringen op school te horen vertellen. We hebben daarvan erg genoten en heel plezierige contacten opgedaan."  

        
  

Azing Maat heeft een aantal dagen in het Rijksarchief en het gemeentearchief doorgebracht en daar prachtig materiaal verzameld. Dat is allemaal in het 128 pagina's dikke boek terug te vinden. Hanny Kalk heeft de opmaak en vormgeving voor haar rekening genomen. Op de omslag staat een mooie kleurenfoto van het schoolgebouw, gemaakt door Auke Kuipers.

Schoolreisje naar Drouwenerzand in 1971

Er zijn zoveel mogelijk klassenfoto's in opgenomen. Vera van Zanten: "Voor zowel het boek als de tentoonstelling hebben we erg ons best gedaan om de namen van de mensen op de foto's te achterhalen. Dat is niet in alle gevallen gelukt, maar heel veel hebben we weten te vinden."
Het boek zou eerst een exclusief karakter krijgen en alleen voor de deelnemers beschikbaar zijn bij voorintekening. Ed Welling: "We hebben besloten een klein aantal exemplaren bij te laten drukken zodat mensen die zich alsnog bedenken het boek voor 25 euro kunnen aanschaffen."
  

Programma
Het feestprogramma begint al op vrijdagmiddag voor de schoolgaande jeugd. De oudercommissie heeft toneelgroep Ithaka ingeschakeld om samen met de kinderen een gezellige middag te maken.
Op zaterdag 7 september vindt het eigenlijke reŁniefeest plaats. Vanaf 14.30 uur start het programma in de grote feest≠tent naast de Rabobank aan de Dorpsweg, dezelfde plaats waar 25 jaar geleden het 100-jarig jubileum werd gevierd. Op drie locaties in het dorp zijn parkeerterreinen geregeld om het doorgaande verkeer zo weinig mogelijk te hinderen.
Aan het avondprogramma werkt de Harmonie mee, Rederijkerskamer Wester, het Gemengd Mannenkoor en een kinderkoor van school met Hannie Havenga.

   Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur Ontvangst
14.30 uur Opening en presentatie jubileumboek
15.00 uur Herrinneringen ophalen onder het genot van een drankje
16.30 uur Wandeling door het dorp en bezoek aan de fototentoonstelling
18.00 uur Broodbuffet en bijpraten
20.00 uur Gevarieerd avondprogramma
21.45 uur Afsluiting reŁnie
22.00 uur Muziek en dans
        
 

De laatste loodjes
De laatste weken voor het evenement zijn voor de laatste loodjes. De parkeergroep is bemand, er is een ordedienst met medische achtergrond geformeerd voor calamiteiten, bloemetjes voor de zaal zijn geregeld, toiletwagens zijn gereserveerd, jaartalbordjes voor de reŁnisten zijn gemaakt, de laatste contacten met speciale gasten en genodigden vinden plaats. Jan Wigboldus: "Het duurt nog even, maar we zijn er op 7 september klaar voor. Heel veel vrijwilligers staan er voor om de circa 500 gasten die dag een warm onthaal en een onvergetelijke dag te bezorgen."

Opvoering van de musical tijdens de feestelijke ouderavond op 30 maart 1990
        
Uitnodiging
Alle dorpsgenoten zijn van harte welkom op het swingende feest dat vanaf 22.00 uur in de feesttent plaatsvindt. Jan Wigboldus: "Veel mensen hebben een band met de school en zullen als reŁnist de dag meebeleven. Maar er zijn ook dorpsgenoten die die band niet hebben en toch willen meegenieten. Dat kan, want vanaf 22.00 uur gaat de tent open voor ieder die zin in een gezellig avondje dansen heeft. Reinie Boer van discotheek First Move zal in actie komen in de pauzes, maar ook de live-band Feedback zal optreden."

Vlag uit
Om de feestvreugde te verhogen zal het terrein rondom de feesttent van vlaggetjes worden voorzien. Maar alle Garmerwoldenaren worden opgeroepen op zaterdag 7 september te vlaggen.  
  

Laatste schooldag in augustus 1986

Tiny Smit