Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

29e jaargang september 2003
 

Hoera voor onszelf!

Op maandag 7 september vertrok een afgeladen huurbusje met negen personen naar Amsterdam om daar een indrukwekkende prijs  voor de Garmer & Thesinger Express in ontvangst te nemen. Uit een inzending van 105 kran≠ten - allen stuurden twee nummers in van de jaargang 2002 - is de als ťťn van de drie prijswin≠naars uit de bus gekomen!
 

    

Dagje Amsterdam
Alle redactieleden die een vrije dag op kunnen nemen, reizen mee naar de prijsuitreiking en ook de drukker van onze krant, Fred Reiffers van Blue Mule, is van de partij. Annette Ramaker is eveneens uitgenodigd; aangezien zij veel computerwerk voor de eindredactie doet.

Hillie Ramaker ontvangt de cheque van 2500 euro uit handen van Christine Wevers
(Foto: Fred Reiffers)  
   

Na een wandeling door hartje Amsterdam met een bezoek aan het Waterlooplein, de Dam en het Begijnhofje naast de Kalverstraat komen we aan bij de Stopera. In het gemeentehuis van de Deelraad Centrum worden we ontvangen met een drankje. Na een hartelijk welkomstwoord door mevr. Van der Stoel namens de gemeente volgt een toespraak door dhr. Anjo Douma, woordvoerder van het Panel Toetsing Buurt-, Wijk- en Dorpskranten.  
"Buurt-, wijk- en dorpskranten leveren een bijdrage aan de sociale cohesie. De bewoners worden op de hoogte gehouden van wat er gebeurt; dit kan zowel door kritiek als suggesties. Een wijkkrant draagt bij tot het gevoel: wij wonen in deze buurt. Naast de culturele aspecten, kun je ook de politiek proberen te beÔnvloeden."
De aanmoedigingsprijs is in 1986 ingesteld met het doel maatschappelijke organisaties te stimuleren hun communicatiebeleid goed op te zetten. Vanaf het jaar 2000 nemen de panelleden buurt-, wijk- en dorpskranten onder de loep. Bij de beoordeling heeft de jury gelet op drie hoofdelementen:
1. de uitstraling van het blad: de gekozen lay-out, zijn er foto's, het formaat van het papier, lettertype, herkenbaar≠heid, kritisch, positief, ondernemend ...
2. de inhoud: hoe communiceert het blad met de gemeente/buurt/wijk
3. maatschappelijke relevantie: de kwaliteit over de hele breedte.

Prijsuitreiking
Het panel is er weer in geslaagd de drie prijswinnaars aan te wijzen. In de categorie Vormgeving & Presentatie - beschikbaar gesteld door Stimio Communicatie Projecten BV te Meteren - is de Garmer & Thesinger Express als winnaar uit de bus gekomen. Glunde≠rend neemt Hillie Ramaker de cheque van 2500 euro en een enorme bos bloemen in ontvangst. Als motivering staat in de Toetskrant: "In het totale bestand valt deze krant direct op door de markante vormgeving. De krant wordt gedrukt op matglanzend papier en er worden buitengemeen scherpe foto's in afgedrukt. Door het gebruik van een ietwat ouderwets lettertype voor de koppen, ontstaat een nostalgische sfeer. Het is inderdaad een krant die, natuurlijk ook door de inhoud, een bepaalde (gemoedelijke) sfeer uitstraalt. De twee fotografen, Henk Remerie en Wolter Karsijns, verdienen in deze een eervolle vermelding, volgens het (unanieme) Panel."

Een deel van de redactie reisde naar Amsterdam en nam de prijs in ontvangst. V.l.n.r.: Karla Postma, Annette Ramaker, Metha Nijkamp, Roelie Karsijns, Lucie Kol, Truus Top, Wolter Kar≠sijns en Hillie Ramaker. Op de voorgrond: Fred Reiffers van Blue Mule.

In de categorie Kwaliteit en inhoud, en dan met name integrale veiligheid - beschikbaar gesteld door het Verbond van Verzekeraars te Den Haag - is de Wijkkrant Koningshaven uit Tilburg als winnaar aangewezen. Volgens het oordeel van het panel bevordert deze krant de kwaliteit van de leefomgeving door de veiligheid actief bij de burger te brengen; bv. een column van de wijkagent. Door de sociale samenhang te stimuleren, verminderen gevoelens van onveiligheid. Objectief gezien kan een wijk veilig zijn, maar toch kan een mens zich onveilig voelen door gebrek aan sociale contacten, ziekte, eenzaamheid of handicaps.
In de derde categorie, Maatschappelijke Relevantie - beschikbaar gesteld door het Landelijk Centrum Opbouwwerk te Den Haag - wordt De Plantage-Weesper Buurtkrant uit Amsterdam bekroond. Naast het geldbedrag van 2500 euro - net als de beide andere winnaars - krijgen zij ook de Dr. Gradus Hendriks-trofee voor Maatschappelijk Excellent Preste≠ren uitgereikt. Dit gebeurt door de naamgever zelf, oud top-ambtenaar bij verschillende ministeries. Deze krant scoorde op alle drie de categorieŽn goed; maar springt eruit door relevante, actuele zaken die in de wijk spelen, op een kritische wijze aan de orde te stellen.

Even napraten ...
Na het officiŽle gedeelte is er gelegenheid de leestafels te bekijken en in gesprek te gaan met de andere prijswinnaars of genomineerden. Zo doe je ook weer nieuwe ideeŽn op. Bij een dorpskrant als de onze blijken toch heel andere problemen te spelen dan bij een wijkkrant. 

Bij een dagje Amsterdam hoort ook even een 'terrasje pikken', zoals hier op het Waterlooplein.
(Foto: Fred Reiffers)

Deze laatste worden veelal gesubsidieerd en leveren een gratis huis-aan-huis editie in een enorme oplage.
Nog een praatje, hapje en drankje en we vertrekken om - langs een grote foto-expositie op straat bij de Stopera - op zoek te gaan naar een vlotte maaltijd in de buurt van de Munt. Na het eten volgt een leuke wandeling via Rokin en Damrak naar het Centraal Station. De metro brengt ons vervolgens terug naar het huurbusje en - met Wolter Karsijns achter het stuur - komen we weer veilig thuis


De maandelijkse praktijk
Alle teksten en foto's worden rond de 15e van de maand ingeleverd bij de eindredaktie. Annette Ramaker haalt de e-mailtjes binnen, maakt een uitdraai en zet ze om; ook de binnengekomen floppy's worden door haar gescand en bewerkt. Daarna geeft ze alles door aan moeder Hillie, die de teksten leest, corrigeert en invoert op haar computer. Ook handgeschreven en getypt materiaal tikt ze in op haar PC.
Als alles binnen is, volgt overleg met de beide opmakers van de krant: Metha Nijkamp en Lucy Kol-Slagter. Wat wordt het hoofdartikel en welke foto moet erbij op de voorpagina? Zijn er nog belangrijke dingen vergeten? Als het even kan, komt alle tijdgebonden materiaal erin, tijdloze artikelen worden eventueel doorgeschoven naar een volgende krant.
Vervolgens verwerkt Hillie alles tot een overzichtelijk geheel voor de drukker, compleet met uitdraai en zetinstructies.
Op maandagmorgen brengt Lucy of Metha na een laatste overleg met Hillie de hele "hap" naar drukker Blue Mule in Ten Boer, waarna Fred Reiffers de ruwe lay-out maakt. Op dinsdag of woensdag bespreekt Fred het resultaat met Metha en/of Lucy en volgt eventueel nog (telefonisch) overleg met Hillie. Als alles naar wens is uitgevoerd, wordt de krant gedrukt in een oplage van 470 stuks en ligt op vrijdag tegen het eind van de middag klaar om door Karla Lode verspreid te worden over de vier bezorgers in Garmerwolde, Thesinge, Ruischerbrug en Ten Boer. Voor verspreiding per post is Lucy verantwoordelijk.
Eťn keer per maand, meestal de eerste maandag- of dinsdagavond van de maand, komt de hele redactie bij elkaar en bespreekt de afgelopen krant. Ook worden dan de taken voor de nieuwe krant verdeeld.

Dankzij een produktieve groep van schrijvers en fotografen en veel aangeleverd materiaal door derden kunnen we elke maand weer een mooie krant samenstellen. Uiteraard zijn we ook onze trouwe adverteerders en abonnees heel dankbaar voor hun financiŽle bijdrage: zonder geld, geen krant ...

Truus Top en Hillie Ramaker