Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

30e jaargang juli 2004
 

Het Geweide Hof is open!

Op zaterdag 19 juni werd het Geweide Hof officieel geopend. De opening werd verricht door de winnares van de cake en koekbakwedstrijd, mevrouw Lolkje Bronsma uit Stiens.

Korte voorgeschiedenis
De familie Van Zanten had eind 2001 het plan om een nieuwe schuur naast de bestaande schuur te gaan bouwen. Deze schuur was o.a. bedoeld voor de opslag van werktuigen. Omdat de familie Van Zanten al lang bezig is met biologische landbouw, kwam van de zijde van NLTO het verzoek of er in de nieuw te bouwen schuur ook ruimte gereserveerd kon worden voor de inrichting van een biologisch informatiecentrum. Na alle voors en tegens tegen elkaar te hebben afgewogen, heeft men besloten om de samenwerking aan te gaan. Aangezien er aan particulieren geen subsidie wordt verleend, is besloten een scheiding aan te brengen in het boer zijn en de stichting Geweide Hof.
Eind 2002 is de stichting opgericht. Het stichtingsbestuur kijkt vanuit een andere invalshoek naar biologische landbouw dan de boer zelf. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te informeren over biologische landbouw, in al zijn facetten. Over de inrichting van het centrum was nog niet goed nagedacht.

 
Wel is het belangrijk dat bezoekers kunnen zien dat het een bedrijf is dat men bezoekt. Daarom is er voor gekozen om een glazen scheiding tussen informatiecentrum en bedrijf aan te brengen.  

Met het hijsen van de vlag in top verrichtte mevrouw Lolkje Bronsma uit Stiens de officiŽle opening van ďHet Geweide HofĒ. (Foto: Henk Remerie)

 

Garmerwolde, de plek voor een informatiecentrum
Biologische landbouw heeft inmiddels brede politieke belangstelling. Het is dus nodig om de mensen die het afzetgebied vormen goed voor te lichten. Dit voorlichten begint al bij de basis(school). In het land zijn al verschillende informatiecentra. Waarom was het dan toch zo belangrijk dat er ook iets dergelijks in de provincie kwam? De provincie Groningen was nog een blanco gebied, alleen bij Ebelsheerd in Nieuw Beerta bestond een informatiestand. Echter het geven van informatie op een uitgebreide en structurele manier werd nog niet gedaan. Aangezien de familie Van Zanten een nieuwe schuur ging bouwen en Garmerwolde gunstig ligt (vlakbij de stad en midden in een groot landbouwgebied), was het voor de NLTO een makkelijke keus.

De doelgroepen
Het Geweide Hof wil iedereen die maar belangstelling heeft voor (biologische) landbouw, informeren over dit onderwerp. Dit zijn dus heel erg diverse groepen mensen. Basisschoolkinderen kunnen wat leren over waar brood vandaan komt met het broodjespad, collega-boeren kunnen geÔnformeerd worden over de bedrijfsvoering en natuurlijk is het voor landbouwgerichte opleidingen interessant om het informatiecentrum en boerenbedrijf te bezoeken. Ook wil het informatiecentrum zich richten op vrouwen(organisaties), omdat zij vanuit het consumptiepatroon een belangrijke doelgroep vormen (natuurlijk zijn mannen ook welkom!).

Het bedrijf en het informatiecentrum
Het informeren van bezoekers wordt een extra tak van sport voor de familie Van Zanten. Zonodig wordt er ook deskundige hulp ingehuurd. Wanneer er bijvoorbeeld iets verteld moet worden over een onderwerp als bijenhouderij, dan wordt er een imker ingehuurd. Maar de boer kan zelf natuurlijk ook van alles vertellen, bijvoorbeeld over de producten die op het land verbouwd worden. Hierbij kunt u denken aan oude peulvruchtsoorten, oude graansoorten, enzovoorts.
Er wordt niet alleen verteld over producten en productiewijze, ook is het mogelijk om tijdens een programma van zoín 2,5 ŗ 3 uur letterlijk in contact te komen met de producten en machines. Kinderen kunnen bijvoorbeeld in een bak graan voelen hoe dit product aanvoelt, ze kunnen het proeven en kauwen. Ook kan men de machines van dichtbij bekijken en zien werken. Tevens bestaat de mogelijkheid om een wandeling door het land te maken. Het Geweide Hof is absoluut geen horecagelegenheid, maar er kunnen wel groepen komen om geÔnformeerd te worden over en bezig te zijn met landbouw, bijvoorbeeld door het zelf bakken van brood.

De opening
Na het vele werk en de laatste loodjes brak eindelijk de dag van 19 juni aan. De officiŽle opening van het Geweide Hof. De opening viel gelijk met de open biologische dagen. Bij de openingshandeling, het hijsen van de vlag door de winnares van de wedstrijd, waren ongeveer 350 mensen aanwezig. De opening werd verricht onder het genot van een speciaal biologisch wijntje van de familie Venhuizen uit Wirdum. Na de plechtigheid werden er nog een aantal toespraken gehouden, door o.a. mevrouw Pot, de burgermeester van de gemeente. Al met al een zeer geslaagde dag en een goede start voor een hopelijk goed bezocht informatiecentrum in Garmerwolde!

Mocht u meer informatie willen over het Geweide Hof en de recepten van de cakes en koeken, dan kunt u terecht op www.hetgeweidehof.nl

Detta en Elleke van der Molen