Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

30e jaargang november 2004
 

Dertig jaar raadslid in de gemeente Ten Boer
 

Waarschijnlijk is het nog nooit eerder in de gemeente Ten Boer voorgekomen dat er iemand zijn of haar dertig jarig jubileum als raadslid viert en dat het nog geen afscheidsfeest is. Denk je eens in hoeveel vergaderuren dat zijn, hoeveel kilometers papier er dan doorgeworsteld is, want laten we eerlijk zijn, niet alles is even interessant om te lezen, hoeveel avonden Wilma, Arne en Johan het zonder Harm Derk Tammeling moesten stellen, al met al is het vrij intensief om naast een volledige baan ook nog raadswerk te doen.
Om wat meer over de achtergronden te weten te komen ben ik naar Harm Derk Tammeling gegaan voor een interview.
 

Voor welke politieke partij zit je eigenlijk in de raad?
Voor geen enkele, ik zit er voor het algemeen belang in. Algemeen belang is een onafhankelijk opererende vereniging met statuten, die opkomt

   

 

 

De jubilerende raadsheer H.D. Tammeling, steekt de handen uit de mouwen. (Foto: Henk Remerie)
 

Hoe is Algemeen Belang eigenlijk ontstaan?
Vroeger woonde er in Woltersum Hendrik van der Molen, die lid was van de CPN, en tevens voorzitter van Dorpsbelangen in Woltersum Hij bedankte in 1956 voor het lidmaatschap. Er was in die tijd helemaal geen woningbouw in de kleine dorpen. Hendrik van der Molen vond dit oneerlijk, wilde dat er meer voor de kleine dorpen gedaan werd en werd daarom lid van de gemeenteraad met lijst van der Molen. In 1974 werd ik als jong broekje lijsttrekker van deze lijst en kwam in de gemeenteraad. Hendrik vd Molen was toen al een oude man en overleed toen ik pas in de raad zat. In 1978 bij de volgende verkiezingen werd het de lijst Tammeling genoemd. In 1982 is de naam veranderd in Algemeen Belang.

Kan iedereen in de gemeenteraad komen?
Vroeger was het heel gemakkelijk, je stapte naar de gemeente en liet je inschrijven in het kiesregister. Dit kostte 1000,- gulden. Daarvan kreeg je 500 gulden weer terug wanneer je gekozen was. Tegenwoordig gaat het iets anders; je moet een vereniging zijn, ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en er moeten statuten worden gemaakt die vastgelegd zijn door een notaris. De gemeenteraad telt 13 zetels, er zijn een x aantal kiesgerechtigden in de gemeente. De stemmen worden gedeeld door het aantal zetels en dan heb je de kiesdeler. Wanneer je de kiesdeler haalt dan ben je lid. Wanneer je geen kiesdeler haalt en ook geen reststemmen hebt dan mag je het over 4 jaar weer proberen. Deze keer zijn we de verkiezingen uitgekomen met twee volledige zetels, een heel mooi resultaat.

Hoe ben je er toe gekomen om in de politiek te gaan?
Ik ben mijn hele leven al sociaal geļnteresseerd geweest en ook politiek. Maar er is eigenlijk geen partij in Nederland waarvan ik zeg die heeft een programma waar ik helemaal achter sta. Bovendien is Algemeen Belang een overkoepelend orgaan van alle dorpsbelangen en kan als zodanig ook goed voor de kleine dorpen opkomen. Wanneer wij er mee zouden stoppen is het niet te best voor de kleine dorpen.

Was het vroeger leuker om in de raad te zitten en wat is er zoal veranderd?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet, het is heel anders geworden, je groeit ook mee met de tijd. Wat wel leuker geworden is, is dat er nu een wethouder gekozen wordt in plaats van benoemd uit de raad. Je kunt nu als raadslid meer eisen gaan stellen. Het is nu gewoon een baan voor iemand binnen of buiten de gemeente. In al die jaren zijn er ongeveer 8 burgemeesters aan mij voorbij gegaan. Wat wel veel meer geworden is, is het leeswerk. Toen ik erin kwam was het de inhoud van 1 grote enveloppe per maand, nu zijn het twee A3 enveloppen met stukken en nog eens 3 kg papier. Dat is zo’n 3 uur lezen per week En alles moet gelezen worden en dat is ook moeilijker geworden door de vele afkortingen die er gebruikt worden. Vroeger werd er 1 keer per maand vergaderd en nu gemiddeld 2 keer per week. Alleen wanneer de begroting gemaakt moet worden dan vergaderen we 3 keer per week en een hele zaterdag. Het kost veel tijd maar het geeft ook heel veel voldoening.

Wat was het leukste voorval en wat het vervelendste dat je hebt meegemaakt?
Het leukste is dat Thesinge en Woltersum weer mogen uitbreiden, dat er oude woningen gesloopt mogen worden en nieuwe gebouwd. Het dieptepunt was wel de ruzie tussen een wethouder en raadsleden in het buurhoes. De verwijten vlogen over en weer. Een regel is om in openbare gelegenheden niet over politiek te praten, daar ondervinden mensen alleen maar schade van.

Tot slot, blijf je nog lang in de politiek?
Dat is eigenlijk wel mijn bedoeling, het is heel leuk om te doen en bovendien moet de lijst van Algemeen Belang behouden blijven vind ik. Alhoewel het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden, er is niet veel animo meer voor raadslid. Het kost, zoals gezegd tijd en de familie moet ook volledig achter je staan. En dat is bij mij gelukkig het geval. Ik hoop er dan ook nog lange tijd mee door te gaan.

Detta van der Molen