Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

31e jaargang april 2005
 

Redactie Garmer & Thesinger Express, ter gelegenheid van het dertigjarige jubileum van de krant. V.l.n.r. staand: Truus Top, Wolter Karsijns, Hetty van Linge, Karla Postma, Detta van der Molen, Elleke van der Molen en Henk Remerie; midden rij: Karel Drabe, Henk Vliem, Susan de Smidt, Desiree Luiken, Roelie Karsijns en Hillie Ramaker; zittend: Metha Nijkamp en Lucie Kol. Op de foto ontbreken: Karline Malfliet, Anne Benneker, Lenie Arends, Sieb-Klaas Iwema, Henk Busscher en Fredje Bouma. (Foto: Ton Bouchier)
 

Alweer dertig jaar
 

Wat vliegt de tijd! Sta eens even stil bij ..... en kijk eens om je heen. Probeer je eens te herinneren hoe dit of dat er dertig jaar geleden uitzag.
Toen wij toegezegd hadden om dit stukje wel te willen gaan maken, hebben we eerst eens eventjes in het archief gebladerd bij de allereerste jaargang en de jubileumnummers van het vijf-, tien- enzovoort -jarig bestaan van de krant. Zoiets moet je eigenlijk niet doen want voor je het weet, zit je ook andere exemplaren in te kijken en door te lezen. Best interessant, ook na zoveel jaren nog. En vooral leuk. Kost wel even wat tijd. Maar dat doorlezen heeft wel een paar onderwerpjes opgeleverd die de moeite waard zijn om even nader op in te gaan.
Maar allereerst een woord van dank aan onze adverteerders. Zonder hen: geen krant! In deze vindt u een interview met twee van onze adverteerders van het eerste uur: Oudman Thesinge B.V. en de Rabobank. Verder hebben we Roelf Ganzeveld geïnterviewd. De enige van de oprichters van de die al die jaren al abonnee is en nog steeds in Garmerwolde woont.
Maar eerst een paar onderwerpjes die, zoals al gezegd, ons te binnen schoten bij het lezen van die oude ’s.

Wie maakt elke keer weer de ?
Een terechte vraag van u als abonnee of adverteerder. We hebben daarom recent een foto van ons redactieteam laten maken. Zie bijgaand resultaat.
En verder zorgt onze drukker, Blue Mule in Ten Boer, natuurlijk elke maand weer dat er een prima ogend krantje wordt gemaakt. 

Emancipatie
De is destijds in 1975 gestart op initiatief van twee kerels: Geert Boschma en Roelf Ganzeveld. Bert van der Laan volgde het plaatselijke nieuws in Thesinge en vanaf oktober ‘75 nam Bert Uitham Ruischerbrug e.o. voor zijn rekening. Ook Bob Vos uit Garmerwolde sprong regelmatig in; en Ger Pot uit Thesinge begon de rubriek “Uit de Gemeenteraad”.
Tegenwoordig bestaat de redactie uit zo’n vijftien personen en nog enkele gastschrijvers. Voor het merendeel (vijfenzeventig procent) vrouwen. Niet dat emancipatie dertig jaar geleden een onderwerp was dat hoog op de prioriteitenlijst stond bij de redactie, maar toch geeft dit resultaat te denken. Zijn de hedendaagse vrouwen mondiger? Hebben ze meer tijd voor dit werk? Is de vrouwvriendelijker geworden? Of .....

Onze woonomgeving
Dertig jaar geleden  stonden er nog geen woningen in Molenhorn en Koningsheert; de L. van der Veenstraat was nog maar net gebouwd. Evenmin bestond er een Ten Boersterbos en ook het Recreatiegebied Kardinge was nog weiland; de Stadsweg liep dood in de nieuwbouw van Lewenborg.
Gaandeweg veranderde de samenstelling van de dorpsbewoners en kwamen er steeds meer forenzen. Werken in Groningen en wonen op het platteland; een prima combinatie en vanwege de afstanden ook nog goed te doen op de fiets.

Oliecrisis en Rapport van Rome
In 1975 was in Nederland de oliecrisis net achter de rug, maar de schrik zat er nog goed in. De algemene verwachting was dat de benzineprijs binnen een paar jaar zo hoog zou worden dat vrijwel niemand meer in een auto zou kunnen rijden. Verder zouden de natuurlijke hulpbronnen zoals olie en steenkool, ijzer en koper, heel snel uitgeput raken en ervoor zorgen dat er medio de tachtiger jaren aan vrijwel alles een tekort zou ontstaan. Althans, dat hadden knappe koppen uitgerekend.
En nu, ruim twintig jaar later, kennen we zelfs parkeerproblemen in onze dorpen!

Europa
Binnenkort wordt het referendum over de Europese grondwet gehouden. Toen waren we net de Benelux ontgroeid. Inmiddels zijn de Europese wetten, maar ook de subsidiegelden, niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Hoewel we ons daar niet altijd van bewust zijn. Want wie denkt nog aan de subsidie als hij/zij over de Stadsweg richting stad fietst. Of aan een wetje dat het bemesten van grasland regelt.

Ontwikkelingen

Dertig jaar geleden waren vaders nog kostwinner; moeders bleven thuis en hadden geen betaalde baan. De Schutterlaan was nog een mooie landelijke weg met aan weerszijden sloten en nostalgische bruggetjes; verkeersdrempels waren niet aan de orde. De rommel van Aagrunol stroomde ongehinderd door de gietijzeren buis, de RWZI moest nog gebouwd worden en niemand had weet van mogelijke milieu- of gezondheidsproblemen.

Toekomst

Hoe zal de er over dertig jaar uitzien? En Garmerwolde of Thesinge? En wijzelf? Vast en zeker weten: heel anders dan wij ons nu kunnen voorstellen ...

Henk Vliem en Hillie Ramaker