Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

31e jaargang juni 2005
 

Opruimdag begraafplaats Garmerwolde
 

Een paar weken geleden was er in Garmerwolde weer de periodieke opruimdag voor het kerkhof. En en ander georganiseerd door Dorpsbelangen, in samenwerking met de Beheerscommissie Garmerwolder Kerk. In de vorige G & T heeft u hiervan reeds een foto kunnen zien. Het nu volgende verslag gaat alleen over de hoofdlijnen, want er is door de ruim twintig vrijwilligers heel wat meer werk verzet dan hier wordt opgesomd. Overigens kunt u dat zelf in ogenschouw nemen als u eens op een mooie zomeravond over de begraafplaats wandelt.
 

Allereerst is de rommel in de linker achterhoek van het kerkhof grondig opgeruimd. In grote containers zijn de oude omheining, het schuurtje, stenen en een groot aantal struiken en bomen afgevoerd. Door enkele lokale ondernemers werd hierbij professionele machinerie ingezet, zoal u op de fotos kunt zien. Dat werkt wel een stuk vlotter dan met bijl en schep. Door deze opschoning wordt het aanzien achterin weer veel netter en verder moest er ruimte vrijgemaakt worden voor de aanleg van een nieuw pad. .
 

 

Hulp van de machinerie (Foto: Henk Remerie)

Schoffelen (Foto: Henk Remerie)

Onderwijl werden door een andere ploeg alle paden van nieuwe steenslag voorzien; zijn alle grafstenen schoongemaakt en zijn ze zonodig hersteld. Ook is er grondig gesnoeid in te uitbundig struikgewas.

Je merkt dan dat je met zon twintig vrijwilligers op zon dag heel veel kunt doen. Na afloop van een dag hard werken was er in Kerkhrn nog even gelegenheid voor een drankje. We werden door Jan Wigboldus (voorzitter Dorpsbelangen Garmerwolde) bedankt voor onze inzet en meteen natuurlijk weer uitgenodigd om een volgende keer weer mee te doen.

 Ook Kees Brak (namens de kerkenraad en de Beheerscommissie Garmerwolder Kerk) bedankte ons uitvoerig, want zonder hulp van vrijwilligers is zon kerkterrein met omliggende begraafplaats niet in stand te houden voor een relatief kleine gemeente als de onze.

 

 
Dhr. Pelleboer in overleg met mw. Schutter uit Sappemeer (Foto: Henk Remerie)

De Stichting Groninger Kerken doet ook heel veel, zoals in de afgelopen tijd duidelijk te zien was, maar dat betreft enkel de gebouwen (toren en kerk) en enkele direct om de kerk gelegen oude graven.

Leuk vond ik verder dat alle vrijwilligers enkele dagen later ook nog een persoonlijk bedankbriefje van Dorpsbelangen kregen 

Henk Vliem