Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

32e jaargang juli 2006
 

Jubilaris CBS 'De Til'
 
  

Woensdag 5 juli om 7.45 uur verzamelden zich alle kinderen van CBS ‘De Til’ te Thesinge om in optocht naar de boerderij van juf Greet te lopen om hulde te brengen aan het feit dat Greet al weer 25 jaar werkzaam is als juf op ‘De Til’.

Verrassing
Voor Greet was het een complete verrassing toen zij om 8.00 uur wilde vertrekken om les te gaan geven en op de lange oprit van haar boerderij plotseling de schoolkinderen van haar eigen school aan zag komen lopen. “Wat komen jullie hier doen?”, vroeg Juf Greet. “We komen voor jou, want je bent al 25 jaar onze juf en we gaan jou en je man Kor lekker verwennen met een heerlijk ontbijt!” riepen de kinderen.
Dit is nou typisch juf Greet; ze had zich helemaal niet gerealiseerd dat ze al 25 jaar les geeft aan ‘De Til’! Ze staat daar niet bij stil; voor haar is dit de normaalste zaak van de wereld. Greet heeft de Groningse nuchterheid over zich en haar credo is dan ook: niet zeuren, maar aanpakken.

 
    De lekkere mosterdsoep van Juf Greet (Foto: Myla Uitham)

Boerendochter
Greet komt van oorsprong niet uit een onderwijsnest, ze is een echte boerendochter. Haar vader had een boerenbedrijf en van jongs af aan was het samen met haar broer en zus de handen uit de mouwen steken.
Kleine Greet volgde de kleuter- en lagere school in Thesinge en daarna ging het naar Groningen voor een vervolgopleiding.
Na het voortgezet onderwijs moest er een keus gemaakt worden en Greet zag een toekomst als verpleegster al helemaal voor zich. Maar in overleg met haar vader koos Greet voor een onderwijsopleiding en tot op de dag van vandaag heeft ze daar nog geen seconde spijt van. Ze vindt het geweldig om alle dagen met kinderen bezig te zijn.
Ze heeft haar enthousiasme ook overgebracht op haar dochter Lourien, want zij geeft inmiddels les op de basisschool ‘De Fontein’ te Ten Boer. En zo begint de familie Veenkamp langzamerhand een onderwijsfamilie te worden.

Toen en nu
Greet vindt dat het onderwijs van 25 jaar geleden in vergelijking met het onderwijs nu nogal veranderd is. De kinderen zijn tegenwoordig veel opener, wijzer en mondiger.Vroeger was het lesgeven veel meer eenrichtingsverkeer: de leerkracht vertelde en de kinderen moesten luisteren. Belangrijke rapportcijfers waren indertijd netheid, vlijt en gedrag; stil zitten achter je tafeltje met de handen over elkaar was gemeengoed.  Nu vindt er veel meer interactie tussen de leerkracht en het kind plaats. De kinderen worden aangespoord om zelf na te denken, ideeën aan te dragen, er over te praten en er wordt veel meer aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden. Het aanbod van lesmateriaal is tegenwoordig enorm gevarieerd en de computer met zijn onbegrensde mogelijkheden heeft zijn intrede gedaan in het onderwijs. Ook de groepsgrootte is veranderd. Greet kan zich herinneren dat ze les heeft gegeven aan een klas met 45 kinderen. Het was toen vrij normaal dat je tussen de 35 en de 45 kinderen in de klas had en het lesgeven gebeurde dan ook klassikaal. Je had eenvoudigweg de tijd niet om leerlingen persoonlijk te begeleiden.
Door bovenstaande ontwikkelingen is voor Greet het beroep dan ook veel uitdagender geworden en kan ze prima haar enorme energie kwijt. Ze heeft extra cursussen gevolgd om de ontwikkelingen goed te kunnen blijven volgen. Vooral van de 2-jarige opleiding remedial teaching heeft ze enorm veel plezier, want ze vindt het prachtig dat je uit een relatief zwakke leerling toch het beste naar boven kunt halen. Door speciaal lesmateriaal en specifieke aandacht is een kind tot véél meer in staat dan in eerste instantie gedacht werd.
Ook nu vinden er nog steeds bijscholingen plaats, zodat je goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in onderwijsland.

Een nog piepjonge kleuterjuf Greet bij haar eerste kleuterschool te Ens (Noordoostpolder) in 1969

Terugblik
Nadat Greet op diverse scholen had gewerkt als kleuterjuf, kreeg ze in 1981 een betrekking als stimuleringsleerkracht op de kleuterschool ‘Het Kwetternest’ te Thesinge. Deze kleuterschool stond op de plek waar tegenwoordig handelsonderneming ‘De Ryke’ is gevestigd.
Toen het basisonderwijs omstreeks 1985 ingevoerd werd  kwam Greet als leerkracht te werken aan de CBS  ‘De Til’.
Greet heeft een drietal directeuren meegemaakt bij ‘De Til’ en sinds kort is ze zelf directeur op de school, waar ze als 6-jarige haar eerste schreden zette, en is in feite de cirkel rond.
Terugblikkend vind ze de 25 jaar voorbijgevlogen. Greet zegt: “Ik blijf er hartstikke jong bij. We hebben een geweldig prettig team op school en de sfeer onderling is heel erg goed.”
Ook prijst Greet de saamhorigheid van de mensen in het dorp. Ze zal nooit tevergeefs een beroep doen op de mensen in het dorp om voor de school diverse werkzaamheden te verrichten.

Greet is opgelucht dat de gymzaal is behouden voor het dorp Thesinge en ze is er vast van overtuigd dat het voortbestaan van CBS ‘De Til’voor lange tijd verzekerd is.

Gerard Sewüster