Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

34e jaargang april 2008
 

Elk weekend vrij!!
 
     

Voor veel mensen heel gewoon, maar niet voor iedereen. Reint Jurjens (61)uit Thesinge was sinds 1998 gewend de zaterdagochtend te beginnen met het lezen van een dikke stapel stukken, om de komende werkweek als wethouder van Ten Boer voor te bereiden. Daar ging een groot deel van de dag mee heen. Het (parttime)wethouderschap combineerde hij met een (eveneens parttime) baan als  onderwijskundig beleidsadviseur bij de gemeente Groningen. Dit gecombineerd met een flinke dadendrang en een afkeer van half werk, maakte dat hij gedurende het laatste decennium van zijn werkzame leven een druk bestaan had en maar weinig thuis was.
Daar gaat nu verandering in komen. Sinds afgelopen donderdag (24 april) is hij vrij man. Dat gaat hij direct benutten, want hij vertrekt vrijwel meteen voor een vakantie naar Frankrijk, samen met zijn vrouw Peta (60), die na de komende zomervakantie eveneens vutter wordt.
 

Harde onderhandelaar
Door zijn politieke collega’s Joling (Thesinge) en Tammeling (Garmerwolde) wordt Jurjens een krachtig bestuurder en een harde onderhandelaar genoemd.  Rika Pot noemt hem een ”deurpakker,” die koerst op zichtbaar resultaat voor de inwoners van Ten Boer. 

Daarbij schoot de communicatie naar inwoners, m.n. betreffende bestemmingsplanwijzigingen, er wel eens bij in. Als voorbeeld wordt de zendmast in Thesinge genoemd, die menig Thesinger inderdaad zeer verrast heeft.
De gemeente Ten Boer heeft zeker profijt van zijn bestuurlijke bedrevenheid gehad, maar het botste natuurlijk ook wel eens. Temeer daar hij de standpunten van zijn partij (PvdA) nooit verloochende. In de persoonlijke omgang kon hij prettig en joviaal zijn, in de partij-politieke kon je aan hem een geducht tegenstander hebben.
Hij kon deze twee zaken wel goed van elkaar scheiden en je kon van hem op aan. Dat maakt dat er overwegend positief teruggeblikt wordt op de samenwerking en op zijn persoon.

 
   

Reint Jurjens in zijn tuin aan het werk, die er vanaf nu onberispelijk uit zal zien (Foto: Myla Uitham)

Wapenfeit
Al gauw stuit iedereen hierbij op het succesvolle Centrumplan in Ten Boer; zelf ziet Reint het liever wat breder. Speerpunt van hem en zijn partij is kwaliteit van de leefomgeving en daarin heeft hij zijn sporen wel nagelaten.
Tijdens de afgelopen 10 jaar ( o.a. met Joop Alssema, de voorganger van Rika Pot), zijn alle dorpen op de schop gegaan. Onderhoud werd gepleegd aan wegen, woningbouw, scholen en sportvelden.
Werd er eerder nog wel eens geschamperd over dit punt in het verkiezingsprogramma, dankzij Reint heeft ieder dorp in de gemeente nu zijn eigen kunstwerk. Verbeelding draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, is zijn vaste overtuiging. En inderdaad, Einstein zei het al: ” Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.”

Veel veranderd
Er is veel gebeurd in de periode dat hij wethouder was. Met de huidige burgemeester, Rika Pot, begeleidde hij de grootscheepse overgang van de samenwerking met de gemeente Groningen. Dit was ook de reden dat hij wat langer actief bleef in de gemeentepolitiek, eigenlijk vond hij het na twee periodes (8 jaar) wel genoeg.
Reint legt hierbij nadruk op de rol van Geert Heiminge (gemeentesecretaris), die een grote inspanning en bijdrage leverde.
Deze kwestie zette niet zozeer de gemeente Ten Boer, als wel het gemeentehuis op zijn kop.
De verandering heeft veel bijgedragen aan de kwaliteit van het gemeentelijk apparaat.
”Dit hadden we als kleine gemeente en zelfs bij een herindeling nooit zo voor elkaar gekregen.
Van een integrale manier van werken zijn we naar een meer specialistische manier gegaan, waarbij de ambtenaren van Ten Boer er wel voor waken, dat de integrale benadering niet helemaal verdwijnt.
Voor de burger zeer efficiënt, straks kun je misschien je nieuwe paspoort zowel in Ten Boer als in Groningen ophalen.”

Nieuwe loopbaan
Een jaar geleden al zei Jurjens zijn baan in Groningen vaarwel. De voorbereiding op zijn definitieve pensionering kon beginnen.
Op de golfbaan en in menig galerie is hij nu vaker te zien en hij vraagt zich af: ” Wat doen al die mensen hier? Hebben ze niks beters te doen, moeten die niet aan het werk?”
Hij is er nog niet aan gewend, maar plotseling merkt hij zelf middenin de grijze golf te zitten.
De functie van opa was de eerste waarvoor  hij niet heeft hoeven solliciteren; kleindochter Eline werd hem een half jaar geleden in de schoot geworpen. Hij heeft gemerkt dat dat best meevalt en weet er nu van te genieten.
Er liggen nog stapels ongelezen boeken, die nu gewoon elke dag uitgelezen kunnen worden.
De tuin gaat er vanaf nu onberispelijk uitzien (we houden het in de gaten!) en elke belangwekkende stad wordt bezocht.

Aan de wensen van zijn politieke collega’s zal het niet liggen:

bullet met voldoening terugzien op wat er in de gemeente tot stand gebracht werd
bullet een goede gezondheid en geluk
bullet veel van de wereld zien en genieten!
bullet hoop dat er binnen de gemeente ook in de toekomst nog geprofiteerd kan worden van zijn kennis en kunde

En in Thesinge? Peta en Reint willen eerst wennen aan hun nieuwe bestaan, daarna gaan ze zich weer oriënteren op hun eigen leefomgeving.
Beiden afkomstig van het platteland, weten ze dat de leefbaarheid vooral door de eigen bewoners in stand gehouden wordt.
In de toekomst willen ze daar best een bijdrage aan leveren.

Susan de Smidt