Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

34e jaargang augustus 2008
 

GEO - FC Groningen: Wat een feest!!!
 
     

Een groepsfoto van de spelers van het eerste elftal van GEO, FC-Groningen en F-pupillen. Het werd een geweldig voetbalfeest. (Foto: Henk Remerie)
 

Op woensdag 16 juli speelde het eerste elftal van GEO op het sportpark in Garmerwolde tegen de profvoetballers van FC Groningen. Wat onderdeel had moeten worden van een spetterende 60-jarige jubileumviering werd nu een magnifiek evenement op zich. Hoe het met die viering is verlopen is bekend; naar verluidt worden de overige beoogde festiviteiten verschoven naar volgend jaar. Door de perfecte voorbereiding en organisatie van het ‘kernteam’ en de vele vrijwilligers van GEO, de prima weersomstandigheden met als gevolg een massaal toegestroomd publiek en de juiste instelling van zowel de profs als de amateurs tijdens en na de wedstrijd mondde de opening van het nieuwe voetbalseizoen uit in een waar voetbalfeest. Verslag van een uniek en wellicht historisch moment in onze dorpen.
 

Eder zomer opent elke profvoetbalclub het seizoen met, naast zeer zware fysieke trainingen, oefenpotjes tegen amateurclubs. Voor de topvoetballers biedt dit een mooie gelegenheid lekker warm te draaien tegen op veel lager niveau acterende collega’s.

 

Voor de amateurs is het een uitgelezen mogelijkheid ooit eens tegen de idolen te voetballen, die men normaal alleen vanaf de tribune aanschouwt. Dit laatste is zeker van toepassing voor de jongens van GEO 1, aangezien velen een seizoenkaart van de FC hebben. Bovendien is het voor met name nog jongere voetballiefhebbers dé kans de profs aan te raken, met ze op de foto te gaan en om handtekeningen te verzamelen. En als dan zoveel mensen (2300 betalende volgens GEO, 2500 volgens een dagblad, wel 3000 volgens een landelijk voetbalmagazine) op de wedstrijd afkomen, kan men wel spreken van een ware happening voor de dorpen Garmerwolde, Thesinge en Ruischerbrug. Naast dat de Express haar lezers vindt in dit gebied, is dit ook het voedingsgebied van de voetbalclub.

De wedstrijd

Voetbaltechnisch gezien is er uiteraard sprake van een zeer ongelijke strijd. Trainer Leendert Nieborg van GEO sprak dan ook de hoop uit voor de wedstrijd, dat de score niet te ver boven de 0 -10 uit zou komen. Door goed verweer van de GEO’ers en het niet al te scherp afgestelde vizier van de FC spitsen, alsmede prima GEO-keeperswerk en wellicht wat nonchalance bij de profs hielden de mannen uit Garmerwolde en omstreken het op 0 - 8. Met als gevolg zeer lovende woorden van de trainer van De Trots van Het Noorden, de zeer sympathieke Ron Jans.

Het was duidelijk te merken, dat hij baalde, dat zijn profs de score niet konden uitbouwen tot in de ‘dubbele cijfers’. Zo beet hij de naast hem staande grensrechter toe, dat hij de vlag wel weg kon gooien, na een afgekeurd buitenspeldoelpunt van spits Berry Powel.
 

 

En praktisch voordeel voor GEO bij deze eindstand was, dat het elektronische Henk Klunder-scorebord niet verder kan tellen dan 9. Jammer overigens, dat pas na vier minuten bedacht werd, dat nog even op het knopje moest worden gedrukt om het ding in werking te stellen. Wellicht is hier sprake van schattig amateurisme. De goals werden gescoord door Powel (3, loepzuivere hattrick), Berg (2), Lovre (2) en Matavz.

Complimenten van de FC
Zeer lovende woorden waren er ook na afloop van de wedstrijd, toen ten overstaan van alle leden, vrijwilligers, sponsors en andere genodigden in een bomvolle kantine voorzitter Wim Benneker werd toegesproken door directeur Hans Nijland van de FC.

 

Laatst genoemde roemde de perfecte voorbereiding en organisatie, de uitstekende instelling van iedere betrokkene en het prima voetbalveld. Door het plotselinge wegvallen van terreinknecht Albert Zwerver moest het speelklaar maken van het veld door wat minder deskundig en ervaren GEO’ers gedaan worden. Met name het aanbrengen van de belijning door Bert Harms en Saskia van Bruggen, die hiervoor een spoedcursus volgden, verdient een groot compliment. Nijland sprak zijn grote tevredenheid uit en zette dit kracht bij met de toezegging graag nog eens in Garmerwolde te komen voetballen. Als tastbare blijk van waardering overhandigde hij een mooie grote klok met inscriptie aan de trotse en zichtbaar geroerde Benneker.
 

Vele schouders eronder
Ook  penningmeester Jacob Arends kijkt met groot genoegen op de dag terug. De grote opkomst zorgde voor een recette waarvan hij vooraf alleen maar durfde te dromen.
Samen met de inkomsten uit de catering, onder bezielende leiding van Marlen Ossentjuk en Johanna van Zanten,

 

en de sponsoring maakt dit, dat de vereniging er ook in financiële zin zeer goed uitsprong. Complimenten zijn ook op z’n plaats voor de 60 á 70 vrijwilligers, die met elkaar de schouders eronder zetten en met z’n allen de zaak organiseerden in de besprekingen, flyers en posters verspreidden, artikelen voor diverse media verzorgden, een brug bouwden, hamburgers bakten en bier tapten, gastheren en -dames waren voor de VIP’s, toezicht hielden in mooie GEO jasjes, parkeerwacht en verkeersbegeleider waren, snoep verkochten, de kinderen begeleidden, programmablaadjes verkochten, als omroeper met de auto door de omliggende dorpen en wijken gingen, kaartjes verkochten en scheurden, enz. Om even een indruk te geven van de vele werkzaamheden om voor een uurtje of drie ‘profclub’ te zijn. En ook diverse bedrijven in de omgeving droegen op hun manier een steentje bij. Garmerwolde en GEO hebben zich met de zusterdorpen van hun beste kant laten zien.

 

Mooie momenten
De avond zelf verliep op rolletjes en zonder noemenswaardige incidenten. En wat was het geweldig mooi om te zien, hoe ieder met volle teugen genoot van het evenement op de 16e, navolgend geïllustreerd met enkele situaties.

 

 

De ontroerende aanblik van de vele geparkeerde auto’s en fietsen en de drommen mensen, die voor de wedstrijd hun weg zoeken via het land van de heer Van de Berg. De prachtige opkomst van de spelers geëscorteerd door F-pupillen, compleet met vlaggenparade, line up en ‘Jump’ van Van Halen, zoals bij de wedstrijden in de Euroborg. De stoere reacties van de jongens van GEO 1 over het in de mandekking spelen tegen Marcus Berg en Stef Nijland, het uitdelen van een schouderduw aan Evgeny Levchenko (‘Lev’ voor intimi), het (zeer incidentele) schieten op het doel van Brian van Loo en het seconden lang vasthouden van de bal tussen drie FC spelers. Ook de media-aandacht van het Dagblad vh Noorden, TV Noord, Voetbal International en OOG TV doet een GEO voetbalhart echt even overslaan. De trotse kinderen, die vooraf aan de hand van de grote mannen mee mochten het veld op, of die ballenmeisje/jongen mochten zijn en de kinderen, die na afloop fanatiek op handtekeningenjacht gingen, ook voor hen was het een onvergetelijke dag. Buurman Hennie Havenga, die met jongeling Erik Kappetijn de toegang tot de parkeerplaats regelt en gedecideerd mensen naar de juiste ingang stuurt en je het gevoel geeft ‘jongens, dit loopt hartstikke goed’.

Bea Stiksma, die als kaartjesverkoopster oprecht verbaasd is, dat mensen afdingen op de prijs van 7,50 euro, maar niet wijkt. Een greep uit de vele machtig mooie momenten op deze zomeravond. En als het na 18 minuten nog steeds 0 – 0 staat, en het slechts 0 – 8 wordt, kan men ook zeer tevreden zijn over de voetbalcapaciteiten van de GEO hoofdmacht.

 

Hier en daar zag men dan ook triomfantelijk in de lucht gestoken handen bij het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Wim Kiel. En kreeg de GEO-elftalleiding de welgemeende complimenten middels stevige handdrukken van de Groningen staf.

Op dvd
Kortom, Garmerwolde en omgeving kan terug zien op een heel mooi eigenlijk perfect verlopen evenement. Wie dit terugkijken later nog eens letterlijk wil doen, kan zich melden voor de intekenlijst in de kantine om een door een professioneel filmer vervaardigde dvd aan te schaffen. En GEO kan, nogmaals, trots zijn op zijn bestuur, zeer actieve leden en ieder, die betrokken was bij dit geweldige (voetbal)feest.

Siebolt Dijkema

(Foto's: Henk Remerie)