Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

36e jaargang augustus 2010
 

Toneel ontstaan uit de kinderfantasie

Jeugdtoneelgroep Thesinge-Garmerwolde
 

Het was een van die warme zomeravonden die we in 2010 zo veel gehad hebben: zaterdagavond 26 juni. Dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde zat tot de nok toe vol met vaders, moeders, broers en zussen, vrienden en bekenden van de kinderen die meededen aan de jeugdtoneelgroep van Richt Bouma. Even na half acht opent Richt de avond en geeft een korte uitleg van wat er komen gaat: Toneel ontsproten aan de fantasie van de kinderen zelf.

Pas toen ik haar een weekje later nog wat vragen stelde ten behoeve van dit verhaal, drong de volle betekenis van die uitleg tot me door, maar laat ik eerst verder gaan met de avond zelf.

 
   

Richt Bouma met kinderen uit de jongste groep van Thesinge.
(Foto: Myla Uitham).

De spits werd afgebeten door de kinderen t/m groep 5 uit Thesinge. Het eenvoudige en geïmproviseerde toneel werd bevolkt door kabouters, draken, drakeneieren, en ridder Joris, de drakendoder die de pesterige draken een lesje leerde. Vervolgens werd het toneel overgenomen door de Vikingen, gespeeld door de groep uit Garmerwolde, die het dorp Garmerwolde kwamen innemen met een eerste wrede aanval op de Agrishop. Simon verdedigt zijn shop natuurlijk met huid en haar, maar hij sneuvelt helaas door een Vikingen zwaard en de Agrishop wordt geplunderd.

Na de pauze ging het verder met de wat oudere jeugd uit Thesinge, waarvan sommigen inmiddels voor de vierde keer meededen aan het jeugdtoneel onder leiding van Richt. Het wordt direct duidelijk dat deze jeugd zich bezighoudt met heel andere zaken. Op het toneel verschijnen journaalflitsen van bomaanslagen, reclamespotjes waarin de kinderen zelfs een wasmachine uitbeelden en natuurlijk de sport: we zien de kinderen aan een hardloop wedstrijd meedoen, die uitmondt in een fotofinish. Slechts uit de in slowmotion uitgevoerde beelden wordt duidelijk, wie met een vinger voorsprong de winnaar is.

Uitbeelden wat je bezighoudt

Als we van Garmerwolde naar ons huis in Thesinge fietsen, denk ik zo wat na over de avond. Het was een leuke avond, gezellig, en het is fijn om de kinderen plezier te zien hebben. Maar er is meer gebeurd. We hebben, dankzij Richt haar werkwijze met de kinderen, een inkijkje gekregen in wat de kinderen, ieder op hun eigen leeftijd, het meeste bezighoudt. De inhoud van de scènes, de teksten, alles is voortgekomen uit de kinderen zelf. Een weekje later, als ik met Richt spreek, wordt alles me nog duidelijker.

Toneel als uitlaatklep
Richt heeft Orthopedagogie gestudeerd en is nu theaterdocente bij het ICO Kunstencentrum in Assen. Ze houdt zich graag bezig met kinderen die het wat moeilijker hebben dan anderen om zichzelf uit te drukken en probeert door het toneel de kinderen een uitlaatklep te bieden. Ze vindt het een uitdaging de kinderen zo ver te krijgen dat ze uitbeelden wat hen bezighoudt in het leven, en de inhoud van de verschillende scènes uit de voorstelling in Garmerwolde geeft goed aan hoe de beleving van de kinderen met het ouder worden steeds meer beïnvloed wordt door de echte wereld om hen heen en minder door hun fantasie. Richt probeert met opdrachten en verschillende werkvormen erachter te komen wat de kinderen het meeste bezighoudt en zo ontstaan de scènes in de loop van een aantal weken vanzelf. Er staat daarom ook bijna niets op papier en de kinderen hoeven geen teksten te leren. Omdat alles uit henzelf komt, gaat het spelen vanzelf en staan de kinderen ontspannen te spelen. Zenuwen voor de uitvoering waren er natuurlijk wel, maar die horen er ook bij!

Een eigen theaterproductie?Richt haar ambitie is nog eens een geheel eigen theaterproductie te maken met kinderen. Of dat betekent, dat Garmerwolde en Thesinge binnenkort te klein voor haar worden? Helemaal niet, zegt Richt! Ze woonde tijdens haar studie in Groningen, maar is met een aantal studenten terecht gekomen in de boerderij aan de Lageweg 3.

 
   

Woeste Vikingen, die het gemunt hebben op de Agrishop (Foto: Henk Busscher)

Inmiddels wonen er niet meer zoveel studenten als in het begin en zijn ze nog slechts met drie bewoners van de woongroep over, ieder in een eigen gedeelte van de boerderij. Richt houdt van het Groningerland en ziet het niet zitten om naar de stad terug te gaan. Bovendien voelt ze een sterke band met de kinderen uit haar jeugdtoneelgroep en die band wil ze voorlopig nog lang niet loslaten.

Volgend jaar dus weer een voorstelling van de jeugdtoneelgroep Richt Bouma!

Henk Busscher