Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

36e jaargang februari 2011
 


Laborant en notabele strijken neer in Thesinge
 

Het is op een warme middag, hartje zomer 2010, als twee heren zich per fiets vanuit hun tijdelijke woonruimte in Ten Boer naar Thesinge begeven. Geen gewoon fietstochtje blijkt later, het zal leiden tot een nieuw onderkomen in het hart van dit dorp. De week ervoor wordt bekend dat t Jopje te koop staat. Aanleiding voor hen om het pand nader te bekijken. Is het iets? Voelt het goed? Want het is nogal een overgang vanuit een splinternieuw huis in Meppel naar een historisch pand in Thesinge. Al gauw wordt de keuze gemaakt. Het pand wordt gekocht, in de maanden erna aan de eigen wooneisen aangepast en in november betrokken.

Wie is dit koppel?
Het zijn Han de Boer en André van de Nadort. Twee eind-veertigers die heel verschillende beroepen hebben. Han, geboren in Roermond en getogen in Steenwijk, werkt sinds jaar en dag in een laboratorium van een verfproducent.

 
   

Han en André voelen zich thuis en op hun gemak in de luwte van de Kloosterkerk. (Foto: Foto Myla Uitham)

Gaandeweg heeft hij zich, zonder speciale opleiding hiervoor, in dit vakgebied ontwikkeld.
Als specialist heeft hij o.a. oog voor lakwerk van auto’s en ziet hiervan elk detail. Met name als een deel hiervan afwijkt in kleur of glans. Onzichtbaar voor leken op dit gebied. Leken, zoals partner André. Geboren en getogen nabij Dordt als jongste telg van een fruitteler. Een bedrijf dat, na de vroegtijdige dood van vader Van de Nadort, nog enkele jaren is voortgezet door André’s moeder. De oprukkende stad Dordrecht heeft daarna de grond van het bedrijf aangekocht. De drie zonen gaan elk een andere richting op. André gaat naar Boskoop om zich in de tuin- en landschapsinrichting te bekwamen en studeert hier in 1986 af. Hij gaat aan de slag bij de Dienst Landelijk Gebied in de provincie Friesland en later in de provincie Drenthe bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Hierna bij de gemeente Meppel als teamleider Ruimtelijke Ordening in Steenwijkerwold. Hier wordt hij in 2000 gekozen als gemeenteraadslid en vanaf 2006 benoemd als wethouder van de gemeente Steenwijkerland. Sinds augustus 2009 is hij burgemeester van de gemeente Ten Boer.


Wonen en werken

De verhuizing naar Thesinge betekent voor Han dat hij iedere dag minimaal twee uur moet reizen naar zijn werk in het Friese Wolvega. ’s Ochtends voor dag en dauw vertrekken om aan het eind van de middag huiswaarts te keren. Meestal voorafgaand aan of tegen de stroom files in, dat scheelt dan wel weer. André daarentegen woont middenin zijn werkgebied. De scheidingslijn tussen werk en privé is dun. Burgemeester ben je 24 uur per dag, 7 dagen per week en je woont in een glazen huis. Daar moet je natuurlijk aan wennen maar, aldus André: “Zolang ik mezelf kan blijven en gewoon mijn gang kan gaan is dat goed te doen. Gelukkig is de vroegere kloof tussen notabelen en burgers er niet meer. Mededorpelingen zien me dus in oude werkkledij scharrelen en klussen in en (straks) om het huis”. Han geeft aan dat voor hem geldt dat de beleefdheidsgrenzen wel in acht moeten worden genomen, dus geen grote en lawaaiige klussen op de zondag. Over klussen gesproken: het resultaat mag er zijn. Sfeervol behang en warme tinten sieren de voormalige gelagkamer. In het midden hiervan staat een grote ovalen tafel met een ruim aantal rieten stoelen. De oude tapkast is behouden gebleven en dient nu als uitstallingruimte van een verzameling antieke borden. Het buitenwerk en de tuin zijn in het voorjaar aan de beurt. André en Han voelen zich thuis en op hun gemak in de luwte van de Kloosterkerk. Ze ervaren genoeg ruimte om zichzelf te zijn tussen de mededorpelingen.

Klassiek
Het klassieke interieur van het pand aan de Kapelstraat lijkt synoniem te zijn met de muziekkeuze van de heren. Barok staat hoog aangeschreven. Instrumentale muziek van Bach en tijdgenoten is iets waarvan André en Han erg kunnen genieten. De volle agenda van André laat het niet altijd toe om theatervoorstellingen en concerten in te plannen. Gelukkig zijn er talloze Cd's uitgebracht. Verder brengen ze regelmatig een bezoek aan een tentoonstelling. Ook daar laat de klassieke smaak van zich spreken. Figuratieve, herkenbare kunstuitingen spreken hen het meeste aan. Beiden zijn erg blij met de nabijheid van de stad Groningen met een groot cultuuraanbod, bovendien is er in het Ommeland en in de gemeente Ten Boer ook genoeg te beleven.

Harde en zachte kanten
André is sinds 2009 burgemeester van Ten Boer. Een gemeente die een – ook landelijk – aansprekend samenwerkingsmodel heeft afgesloten met de gemeente Groningen. Een model dat André mede naar deze gemeente heeft gelokt. Hij is ervan overtuigd dat deze duidelijke keuze leidt tot professionalisering van de dienstverlening en tegelijkertijd de zelfstandigheid van een kleine gemeente kan laten behouden. In de vorige raadsperiode is er hard gewerkt aan het optimaliseren van de harde organisatiekant. Een deel van de ambtenaren zit in Groningen en André is daar ook vaak te vinden. Hij merkt dat deze het leuk vinden om voor Ten Boer te werken, waar het besluitvormingsproces veel sneller is dan men in Groningen gewend is. De betrokkenheid bij Ten Boer is groot en de belangen van deze gemeente staan bij hen volledig voorop. Het ambtelijk apparaat, de harde kant, is kwalitatief op niveau. Voor de huidige raadsperiode staan de zachte kanten, zoals leefbaarheid en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving, centraal. De meerwaarde van een kleine gemeente moet aantoonbaar worden gemaakt. Waarom is het goed en leuk om inwoner van Ten Boer te zijn?

Dorpen met veel energie
Ten Boer telt negen dorpskernen, met allemaal hun eigen karakter en charme. Wat alle kernen gemeenschappelijk hebben is het saamhorigheidsgevoel. Het is een uitdaging om die saamhorigheid en de zelfwerkzaamheid verder te faciliteren. André: “Bij de bewoners van Ten Post staan een aantal extra parkeerplaatsen op het verlanglijstje. Als de gemeente dat moet aanleggen gaat dat teveel kosten. Maar als een aantal lokale stratenmakers het werk uitvoeren en de gemeente het materiaal levert kost dit beduidend minder. En neem het unieke hondenpoepbeleid, een initiatief van Thesinger hondenbezitters en nu geldend voor de hele gemeente. Of de dorpshuizen in de gemeente, die allemaal goed draaien dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Het faciliteren van dergelijke waardevolle initiatieven is een opgave voor de komende tijd. Korte lijnen en dichtbij de bewoners staan”.

Sociale media en het w.w.w.
De digitale wereld staat niet stil. De meerwaarde van sociale media, zoals twitteren en het bijhouden van weblogs, ziet André voor hemzelf persoonlijk nog niet zo zitten. “Wat voegt het toe dat iedereen weet waar ik mee bezig ben? Het kan ook een valkuil worden en een eigen leven gaan leiden.” Het volgen van de sociale media is wel een zaak die aandacht behoeft. De informatiestroom via het WereldWijdeWeb is overweldigend. Han is een gretig gebruiker van dit medium, met name op zijn vakgebied is hier veel informatie te vinden. Een ontwikkeling die ook geldt voor de gemeentelijke instanties. Een onderdeel daarvan is de website van de gemeente Ten Boer. Alle stukken worden weliswaar verzonden per email, maar liggen ook nog gewoon uitgeprint op de stapel die wekelijks in het B&W overleg wordt behandeld. Hoe dit zich zal ontwikkelen in de komende jaren is nu nog onbekend. Het kan snel gaan, wellicht zit over een jaartje iedereen met een iPad aan de vergadertafel?

Bijzonder ambt
Het ambt van burgemeester is bijzonder. André: “Je bent eindverantwoordelijk voor allerlei processen en gebeurtenissen die onder jouw bestuursverantwoordelijkheid vallen. Er kan elk moment iets naars gebeuren. Crisismanagement is iets wat moeilijk te oefenen valt. Ik leer veel van kijken naar onrustige situaties waarin medebestuurders terecht komen. Zoals bijvoorbeeld het gebeuren op Koninginnedag 2009, ontuchtzaken in het onderwijs en onlangs de brand in een chemiepark. Ook is er geregeld overleg met burgemeesters van omringende gemeenten en de hulpverleningsdiensten”. Ook Han is zich hiervan bewust en staat volledig achter zijn partner. Hij accepteert dat het werk van burgemeester voor alles gaat en dat het veel – ook representatieve – taken met zich meebrengt, Zelf blijft hij het liefst zoveel mogelijk in de luwte en gaat hij zijn eigen gang. In en rondom het huis en in zijn eigen werk.

Je wordt gekend
Een meerwaarde van het wonen in een dorp is het gekend worden. Thesinge is bovendien een dorp met een leuke mix van bewoners. André en Han hebben meegedaan aan het succesvolle evenement Lopend Eten en maakten daarbij kennis met diverse bewoners en genoten van hun kookkunsten. Ook bij de traditionele nijjoarsveziede in Molenzicht waren ze present en fungeerde André als lootjestrekker bij de tombola. Mooie manieren om in te burgeren. En het smaakt naar meer!

Roelie Karsijns-Schievink